Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τζιαι ΣΠΟΡ Δ
Δ/ντής: ο. ΝικοΗα'ί'δης
Διευθυντή Συντα τω :ττΡΑτοΣ ΜΑκΡιιτ η ¦
ς ξ 9 τισ-Θ`
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 'ΑΝΟΥΑΡίΟΥ 20% Ο ΑΟ. Ί5885
Ο ΚΩΣΤΑΣ
ΠΛΗΛΛ"ΚΟΛΛΟΥ
ο κώστας
παπανικοηαου.
ενας από τους πιο
ι ταΠαντουχους και
εκρηκτικους Φόργουορντ του ευρωπαϊκού μπασκετ. με- γ
ι τρόει αντίστροφα
για την επιστροφή
του στο μεγαηο
ηιμόνι
ΟΡ|ΑΜΒΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΩΝ ηου
έριξαν αηό τον Γεναρη καηοκαιρινή «βόμβα·· ο
Μια διοίκηση ηου καθε χρόνο μηαίνει μέσα 42 εκ.
ευρώ και θαηε. διατηρεί τον Φοβερό και τρομερό
εηηηνικό κορμό. με στόχο την κυριαρχία εντός
των συνόρων που και τη συνεχή
ευρωηαίκή κατατίωσηι
_Υ μ _ `/ωναταντίνσἈγγεπόπουαοί
τον πατατα τη της κατακτπσας τσυ.πρῳταθα μ γ
στο: Εστιάδα τη Ήταν το.σινόΒε μιας μαγικής σεζόν _ η. 6 ._ 8 Δ
ι ` ο `ζηουθεηί ενω'τεαι . Ι ' ι . ι
“τι υ τ νέα τ τι .ο "ΜΜΜ",
τι ΣΗΜΑίΝΕΙ μεηποντικα η μεταγραφή παπανικοηαου για τους πρωταθΠητες ΜΜΜ
ΝΑΜΑ ΔΕΝ ΜΠΛΟΚΑΡΑΝ
τη μεταγραφή οι καταηανοί. με
τον τεχνικό διευθυντή τους τζουαν
κρεους να τονίζει: “Δεν κοιταεαμε καν το
' οικονομικό ο είχαμε δικαίωμα να κρατήσουμε τον Κώστα. ορθό δεν το καναμε ο χ _ 7 ι _ _ ¦ 
Είμαστε ηηήρεις και δεν κοιταΞαμε καν χ ° ' χ ν ' . ' ` " ~ η ῇ | ' ι ε” ο Ι “ η γ 
αν υπαρχει ηερίητωση να δυνα- . ι _ _ , Ί “Μίκη 'τ ΜΜΜ ή
~ μωσει οοηυμηιακός» ί γ μεταταηνκίρις.στσ των"
ΧΟΡΝ ΛΝΤ||(Ε|ΜΕΛ|Ο
ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
ο ιιηίας'τηαθας ιηειραιόιδεν
είδε καηοιο αντικείμενο να
χτυτιό τον κουηιμηαηί στο
στα ηειιτό του αγώνα
ηθατανιας-σηυμηιακός ., _ ι.  μ
και ο Για αυτό τον . ` “ΜΝἔ°Ρ κ
θόγο δεν εγραψε κατι . ΜΝΜ€ΜΜ 
σχετικό στο Φόδρα Πο' ΑΜΗΝ” "~
του αγώνα. ουτε του
ανεΦερε τίποτα ο ααρατηρητής διαιτησίας
Δημήτρης τκρσυτσης
ικορινθίαςι μετα τη ηήΞη
της αναμετρησης
Δυο ηροηονητες μιηανε στο “σου κ
της εηιστροοής του Μετα ΜηΑΝικοΜθν στον θαυμηιακό
αι συμσωνουν για τη σημασία
Από τις ἔκ ο « ° 'Λ κιΚ°'_'9  τιητι οχι ι ι
από Φορές ανευ 'θ ΨΗΛΑ Με  ηηοσσιιιι τησ χ ο ~ ή. Μέ ε ι σε, σε. .ή
ηου εμεινε πίσω Ο ' το ηΡΩτΑσΛΗΜη ” ι τη" το συζηταμε τα". με·
στο σκορ Φετος και -ασ τον χΡθΝον; ' γιατη μεταγραφή». Μετα -κα- `
“ Στη: Σωστα! και ηροσθέτειι
' . “Με τη παρομοια. μπορεί ς ~
~ - να παίξει από τώρα πίνω ι
ησιδί του οθυμιιιακου και. . .
.μέσα του εθθηνικοό κορμου
. '3 . *τηςομαδας. στοιχείο μου 
ι . _ ¦ αιιατεηεί και το μυστικό-ταν.
|. ¦ ειιιτυχιών τα τεηευταίυχαόνια» ε Ι
ο αντιοηυμηιακός σαραηογισμός
χτυηησε... πρασινο» με αΦορμή τον
περιβόητο αναητήρα στα χανια ο τι
ακουστηκε και γραΦτηκε αποτεηεί
μνημείο ηαραηηηροοόρησης και
εμηαθειας. με κωδικούς"
ήταν κόντρα στον και “ανειδίκευτουςκ να
Χ°μΠΜθ ΜΝ· η . η ν ι . . · ι ηροκαταθαηηουν ηερί
μικότητας Αθ η ' ' “ . Ο Η 'Ο μ | η ° η ηοινής εδρας. μεχρι
χανια Ρ χ ¦ ' ς· ”Με ~ _ και αφαίρεσης
“ - ' ' > ι ' 'ο " βαθμών...
ο θαυμηιακός σε ερκατα και ευρώπη.
ανεκαμψε μοναχα
στις δυο ο εηί της
ουσίας μία ίΝτιναμό).
καθώς η δευτερη
ΓραΦει στη “ΖΩΝΗ τυ ΦΩ'ο:ιι ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΜΞΡΗ: ίσεΜδα τσι
έ »  “η ονκετοῖ ` Η 
 ετα" εετοτεηι-ιτ 
τιινιηι>ιΑ τον οΛν- 
ινιηιΑκον τιΑ το μ
Ί. "σεΑτοο τον ι
 ισ συντ αν τα    ι “
ΜΒ Η ' ε" ` ι η οσημήτρης παπουτσακης καιισισυ¦
“ μἱἔ?ἔἔ=====ἔν νερνότεττου ανακοίνωσαν τα ουσια γ κονΛιΜΠΜι ΙΧ
 ο ο “ΜΜΜ Αησχαἐ ι-=ιρεσΜ=σ“τ“υΜτ “σε αυτια ρ Γ·ΝΞτΜ= ;
Αναγκη για αηηαγες εφερε στην “ ' " Σ ` νμ;.βνραμστσστσ αποδυτήριατουνηπ“°Ψ 1 7 έ. η
εηιόανεια η εικόνα του οηυμηιακοιί χ ΕατξθΛΗΜΛ της Β ` η Ή" Ο" ΜΜΒέΜΥΜΜ Μπι? ' - · ΓραφειοΔΛΜΗτΡΗ: Λ
στα περιθόηια σ και όηο το ενδια- .¦9σ¦κῇ¦ἐ καθώς "ω" " τεραστια κκ!. Ρ!Υ6"°ΗΡω'"· “ΡΜ ΜΜΜ" Με". ως η
σεων ηηεον αγωνιστικό αφορα ` 'με ακυρη” να επ”. ' ί ..φέτα θα9ΜΜΜΨ“Μ8"°"Μ°"ς _ ι _ .σε 
στο σας θα διαχειριστεί ¦¦¦“°ὸω Χρέη “ω `Η ._ Μερα και στη συνεχεια θα Νιώθω· 7 .
οτίηθα τις υησθεσεις οσρτοιί- `ῷτανομν τονισω ζΪ ι Ϊ -'στείκαν τα συμμετασχοΨ Τ°ΜΧθσν0ν°Ψη η . ο , με.  ι
νη. καααμι και ομαρ που εχουν Ξ εκ_ὴΜ”Μ¦”6 γ _. .>¦θνική_“ήοτο1ταηικό ηρωτσθηημα Ο 1 "ἀΜΜ“ 
χασει τη θεση τους στην ι η ι ; ή  ι ~ -  < 7 ¦  .ΜΝΚ¦"”6.. 
' . τα. νσττενεν τα” επιθετικός
 τα του τα· τι ι _ _
.τα ,στον αν ιΜΜΜαποκτα.
' ο σετδνμε την τα αρα Μειωσα» η:
.τ για ίτ στα 
αρχική ενδεκαδα
Ϊ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΔΥΟ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗ! ΠΑ'ΧΝ|Λ'Α 
ΣΤΟ ΠΛΑ|Σ|Ο ΤΗΣ τθης ΑΤΟΝ|¦Τ||(Η¦ ι'
ο :επ ια Ο
` ο ηρῶτος σκόρερ της ο· εθνικής και της Παο`,' ι αιθους Λαρισας. ηου είναι ηρώτη στη Βαθμο- .
ι θογία. Ματθαίος Μαρουκακης στο κουτι:
7! ι είναι-ΜΑΜ· ι μΛττΜτΜο=- :. ί
' Μυρίζει ΝΑΘ ι η. 2 Αττουκτοτ τσι
ς Με κατανοηση 'ι 3 τισιτητιίτείνσι
" έηατ στο την ι, αν . ·οΐτικΝΝητΔεΛἐ '
κατασταση .
Ναυτία" βοηθείας Ἡ ι
,ςτἰντισνυηκκκ-ημκσιρωσιτω _ 7 “σέ . _ ή , .ε 
 'ιιιΑθηνῶνι- ' κι1Ύθί'ΚΟΥΡΟΜΛΨΛ|Α ι “ ' _ _ - - 7
ί' ητττιιηκιΜσιαα ] , ια κατασταση: .Ύ "ΕΧΩ 
ι. στομστςσρκιτει η' η.-αττικιΜηκιιτ Μ ν 7 ο ` = _-  Ο
. στις 7.30 μ.μ;.και 'ι 1 ιΜδεκανήσουιΜ . ~ . ς η ι;εδα,δενπεριγραω ~
Β· “θα μεταδοθεί ~ 'ο · σας στις η; "ὁ'ΟΟ'ζ“Ο£'©°ξΟΟ!Π την ς ;
;: απευθείας από το ' ί > ' ασαβαινειτπόσο μενουν.. τι
; ·υσναε·οκτει ' τι ΙαιείνσιιιΛαριααι»
,η Η;
-- ο :ε “ι Γραφει ο οεινιιιε ειιιιιιινοι·ιιον ίσεΗίδα τει

Τελευταία νέα από την εφημερίδα