Πρωτοσέλιδο Έθνος: Αγροτόσημο για όλους τους μετανάστες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ
20 ιΑΝογΑΡιογ Με
ΔΡ. ΦΥΛΛογ:ι0274
'.3°€
Με κγΝιιπ
Μι ονο: 2.5()€= Σ
%ε%-ε
ἰ.ἑεΛΛι-ιΝικΗ τΑιΝιΛ τί; ε 
+ ΚΛΗΡΩΣΗ ω 
ΠΑ Μ|Α .Ϊ-°Α' ΠΡΟΒΟΛΗΣ Η _ .
κΑΡΑΜπιΝΑ  ΜΝ· “- : :':`Μ·$ἔ-“ ` °
ΒΑικΑι τ Λ- 
ΜΡ'55
εεερμή  Β γι
ΥποχΡεΩτικι-ι ΑΣΦΑΑ|ΣΗ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΑΚΟΜΗ κΑι Γ|Α ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ Δ|ΑθΕΤΟΥΝ ΑΔΕ|Α ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
ΜΗΝΩΝ!!
για όλου5 τουε μετανάστεε
Ασφάλιστρα 10% στο ημερομίσθισ προβλέπει
η νέα νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου
Αγροτικη8 Αναπτυξη8 ' Βαριά πρόστιμα έω8 και
10.500€ ανα απασχολούμενο για αδηλωτη εργασία
ΠΛ0Κ0 από το υπουργείο Αγροτικη8 Ανατπυξη8 στη
«μαυρη» εργασία στον αγροτικό τομέα από μεταναστε8 που δεν διαθέτουν αδεια παραμονηε. Νέα νομοθετικη ρυθμιση. που θα κατατεθεί συντομα στη Βουλη, προβλέπει την υποχρεωτικη ασφαλιση του8 στον ΟΓΑ. 4·5
||||Ι"Η""ΕΜ|'||||||¦|||||Ι|Ι||"'||||||"ΜΝ¦||ι|'|ἱΗ|||¦||||||'|Η||ι||'|Μ||'|||Ν' ΜΜΜιιιιιιιιι:ιιιιιιιιιιιιιιιιιι=ιι ΠΝ"||ΜΜΜ!|¦1|Ε'ἰ"||||||||Ι|!Μ'Η ιηιιιιιιιιιΜΜΜΜΜΜΜΜΜ'ιΜι"ΜΜΜ!ΜΜΜιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι·ιιιιιιιΙιιΜΜΗΝ"ΜιΜι"ΜΜΜ"ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι
Ξενάγηση στη
γοητευτικέε
γωνιέ5 Με Αθήναε
Δεκόδεε Αθηναίοι ξεναγουνται
καθημερινό σε διαδρομέε και
σημεία Με ηόλη5. 2627
ΙΜ·  - “ ΠΙΝ
Ε|ΣΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΞ|ΜΟΥ »6
ΧΑΟΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Πνίγονται
τα επείγοντα από
ΦΕΣΤ|ΒΑΛ Ι
τι ελλ“ν¦κέ5 την καταρρευση
"ΜΡ °Τ° τη8 πρωτοβαθμια8
Βερολινο 34-38 Με