Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Ηφαίστειο. Όλη η κοινωνία εναντίον του μνημονίουRecognized text:
  ¦ιιιον“οεγιιίῆί
_ τετΑι=τΗ 20!ΑΝΟΥΑΡ!ΟΥ από έ
¦ Με το ι-ιΜει>ΗΣιο κοΥιιοΝι . _ _  ι
. μ ! , 4 ζ ι 7, ύ γ . ! 7 ι ι
; Ἡ Ξ.ι
: τιΑ ΟΛΕΣ τιΣ Αι·οι>Ει:ΣΑΣΑΝΩ ταΝ 2ο ΕΜΥ  ¦
Ρ, _ _ “ , _, , ., ιτπτ9ΜΕσ·“Π““Με
ΥἴΡἑΕΡΞῦΚΞΝΗΞΗΞ ·
ΚΟΥΠΟΝ|
γ _ σοΒΕι.οοιΑΝπι5 _
 η δ Ι' !'·:1!/[!!ι
Ο“.ΜΕ“ιο κσγηοΝιΔ 
τον λαό, υπάρΧει ελευθερία! ¦ `
305πρ6ε8ρω ωγ.ηπΔ(18οι-18ω›1
.7 Αρ. Φύλλου: 40
' Τετάρτη 20 Ιανουαρίου ,2016
Τιμη: 1€
ι _ ι
ι Τ. ι 3` μι ·· ο. › ι α.."τ. Δ Σ 7
ι ,αγ . .,..`.:..ι.|ι
Ἀθρο του Γιργοο Τράγκα
 σώνει · πίσω του ·στάχτεσ και 'αποκαίδια
τ· η ω ΗΒσβυῆωνίο καιιιεθνικιί Ι
 Η ί <<ομνιισια>>εμιιεὁωνουντιιν κοτοχιι...
Μέσω Το_ίιιρα5 - Κυριακοσ Μητσοτακιι5:
Κουβέντα σε τμυΧροι“ιοῆεμικο Μίρα
- .· μη · ι . .
,Γ κατεβαίνΜῳε δρόμου8ὲΠιστήμονεεεΠεὐθ809ι8Π©ΥΥ€ῇμ°"“ἐ°“"°ε'°ῦχ°'ι 4  ΜδΪω"||!!ί θ!""θ"θ'!
ερωτώ δημοτικ» υηαῆῆηΠοιΓ!ύτεβύἔουν ροῆύ καταστήματασκαιετιικειρύοει8
Ι Ι Ι
Στα κάγκελα βρίσκεται το σύνολο των Ελλη από σημερα ξεκαθαρίζσυν σε κάθε .τόνο ότι το κρίση'και την καθημερινη αβεβαιότητα, από
νων, όλων των επαγγελματικών τάξεων, ενά- ,ασφαλιστικό νομοσΧέδιο δεν θα περάσει! Στο· τουσ-νέουσ φόρουσ και τισ επι βαρύνσεισ του
ντια στον ασφαλιστικό ολετίιρα που φέρνει η κυ- ' πλευρό τουσ βρίσκονται οι έμποροι και οι ελεύ- Ασφαλιστικού και με τουσ διεθνείσ αναλυτέσ να
βέρνηση. Μαζικά ξεσπκώνονται αγρότεσ, εηιε `θεροι επαγγελματίεσ, αφού και αυτοί με τη σειρά επισημαίνουν ότι.η οικονομία τησ κώρασ θα ζηστίιμονεσ, συνταξιούΧοι, εκπαιδευτικοί, δημόσι- τουσ στισ 4 Φεβρουαρίου «κατεβάζουν» ρολά. - σει κι άλλεσ.οδυνηρέσ οτιγμέσ, οι ”Ελληνεσ έΧουν Ι
οι υπάλληλοι, δημοσιογράφοι κ.ά,,_ οι οποίοι ,Εξαντλημ” δ η ~ 'οικονομικά - 1 ξεπεράσει τα όρια αν(τ)οΧίισ τουσ! Η Σελ.: 7, 12 ' Σελ: 5
Σημεία τριβιιε Ασφοῆιοτικο, ΕΣΡ και οι διορισμοί ιιμετὲρων
-κ  ι  πιστολι/ΣΕω τη και!.
Διιειῆεί την εθνικη
¦ Ι “ τ ~Μ¦ωωΜ Α ο ροε6ροσπσΟ οστιονδία8ΜεοιτῶνΓ. θιισ σιο 688 οστιισΟ οσιιοιιδίασκτιι 'εοιώνΔ.Μηινιύ ιτε
κυριαρχια η σῆῆογη > | γ, ”" κ “
Ι Ι Εδω" ΜτὁΡρευσΠ9 Παρο”σΙ6ζ£! Π ἄνω μηδενικά. Την ίδια ώρα, το ισκυ- πατα, αλλά και να μετατρέπεται σε βαμὲ του εκῆογικου νομου 
πάλαι ποτέ ατμομηκανίι τησ ελληνικίισ ρό Χαρτί του τουρισμού, το οποία μέΧρι βαρδισμένο τοπίο, αφού 480 τουριστιΕΛ;
ΚατεδαφίΖεται ηκτηματαγορά.“πτώση95%
γ Οικονομίασ, η κτηματαγορά. Ενώ οι τι- _ σημερα ονομάζαμε «βαριά βιομπΧα- κέσ μονάδα βγήκαν στο σφυρί μέσα σε
ζΣλ . 8 μέσ έκουν πάρει τηνκατιούσα, η ζητηση ' νία», δείΧνει όΧι μόνο να'έΧει προβλίι-τ έναν μόνο! η ζ ι Σελ.: 3
   Μπορω!  `,τρ0ύιΜῆο“<
 και το «ο ντσσμα>ὶ του Τεε _
ΔίλκοΜιιΑτιιιΗτοπιΜ τετοιου
Μπηκα στην προταση ~ 
τησ κυβερνηση για το τ 
Σύσσωμη η αντιπολίτευση μπλόκαρε στην πρόταση τησ . _
κυβέρνησησ για τη συγκρότηση του,Εθνικού Συμβουλίου. .:
Ραδιοτηλεόρασησ (ΕΣΡ), αφού στη Διάσκεψη των Προ( ν τ
έδρων, η οποία πραγματοποιηθηκε κθεσ το βράδυ στη Βου- γ . Ϊ
λη, η πρόταση του Νίκου“Βούτσπ δεν συγκέντρωσε τητα · ; ί 7 '
απαιτούμενη πλειοψηφία των 4/5. Υπέρ ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ ¦ ί
και Ανεξάρτητοι ”Ελληνα, ενώ κατά η Ν .Δ., π`Δημοκρατι! “
`κίι Συμπαράταξη και η Χρυσά Αυγά. «Παρών» ψηφισαν
ΚΚΕ και Ποτάμι. ἔ Δ ελ θ ι
|ἶ Σελ.:β 
Μαιας
ποσοστού:
 ·-Σένγκεν
τι Μουσε
- .ο . _ ._“ῳ'μεοχιιμο Δύο μόνεσ προθεσμία δίνειοτην Ευρώπη ο πρόἑ: 7 ' 7 7 " Ι
.. εδροσ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για'να·λύσει το] εἴ 
Προσφυγικό, διαφορετικά θα· καταρρεύσειηΣυνθύκη" Σ . ο! Ϊ . |_ '
Σένγκεν! Ο' Ντόναλντ Τσουκ επισημαίνει ότι «η ΕΕ.. 
θα αποτύΧει ωσ πολιτικό πρόγραμμα, εάν δεν ελέγξει φ. 7 τ . Σελ. 4
τα εξωτερικάσύνοράτησ»... ν ί ζ Σε릦5. `_ η , γ . χ ί. ο
ι η . · ; τ πριν ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ιιι=οΣτιινιο σο.οοοε ΣτοΝ αλο η . ¦ Η 
Απορροφημένοσ στην ανάγνωση του βιβλίου «Το πείραμα τησ Λατινικίισ Αμερικησ» ηταν Χθεσ στη Βουλη ο υπουργόσ Εργασίασ Γ ιώργοσ Κατρούγκαλοσ. Στο βιβλίο που κέρδισε την προσοΧίι του υπουργού ξεδιπλώνεται η πολιτικά διαδρομη του αμφιλεγόμενου Αριστερού ηγέτη τησ Μπολιβαριανίισ Επανάστασησ Ούγκο Τσάβεσ έωσ τον θάνατό του, το 2013. Πρόκειται για μια πολιτικά που ακολούθησαν και οι συνεκιστέσ του και κατέληξε στην κατάρρευση του νομίσματοσ τησ Χώρασ, στην αύξηση του πληθωρισμού και τησ-ανεργίασ, στη μείωση των εισοδημάτων και στα άδεια ράφια στα σούπερ μάρκετ. Ελπίζουμε ο υπουργόσ να περιοριστεί|στην ανάγνωση του βιβλίου και να μην «κλέψει» ιδέεσ, για να τισ εφαρμόσει η «Αριστερά» κυβέρνηση στην Ελλάδα...
Πρωταθῆιιτέ5 Ευρώπη οτιιιι._;. ανεργία οι Ἐῆῆιινεε πτυχιούχοι
<<^ΟθΚΞἙΟΎ  έΜνδΜ,
_ ὲ›κοθυστέρησιι με
τον· 9
Πρωταθλητέσ Ευρώπησ στην ανεργία μένουν εκτόσ Εκπαίδευσησ, εργασίασ και επιδόσεισ στα βασικά μαθηματα. Χώρεσ
 . αποδεικνύονται οι”Ελλη εσ!πτυκιούΧοι, σύμ- κατάρτισησ αυξάνεται ραγδαία και πωσ οι όπωσ η Σλοβακία, η Πορτογαλία, η Εσθονία
”Ελληνεσ μαθητέσ καταλαμβάνουν τισ τελευ- και η Λετονία εμφανίζουν σαφώσ καλύτερη
σ των νέων που Ι ταίεσ θέσεισ5 στην _Ευρωπαϊκίι”Ενωοη στισ εικόνα από την Ελλάδα! Οι Σελ.= 7
τι ΣΤΗΝ τΟΠι·κιιντΟιΟιΣι-ι
λρΘροτου. ““σ <