Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Μεγάλη σφαγή των Ελλήνων από Εβραίους!
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
20 ιΑΝογΛι=ιογ
880 ΕτοΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
00480) 8880
Τ|Μ|·| Ι ΕΥΡΩ
Τοακαλώτος προς Τσίπρα:
«κε Πρόεδρε έχουμε ακόμα ·
2-3 μήνες στην κυβέρνηση»! )
Τι φέρνει η εκλογή του
εκλεκτοι3 των Εβραίων.
Κυριόκου Μητσοτάκη
Έτοιμη να οκόσει η
παγκόσμια οικονομική φούσκα
ΜΕξὲξἑεοΜΜΉἩγ με χρεοκοπία τραπεζών!
κΑι ΕΞΩ.. ΚΟΤΜ ΣΕΛ|ΔΕΣ 3,4-5,6-7
ΑΕΝ θΕΑΟΥΝ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΜΕ 'Ι'ΙΙΙΟ'Ι'Α ΑΤΙ'Ι·ΙΝ 'Ι'Ι·ΙΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΜΙΙΙ||" 'ΙΝΝΑ
ΗΜ!" ΜΙ", Μ ..ΜΜΜ
"Η, "Η ΝΗΜΑ ΜΙΡΙ Μ. Ι.) ` ιιιιιι” `ιιιιιιιιιιιιιιιι
απαιτει! Ι
ΣΤΟ Ε γ
ΜΥΣΤικΗ 'ΣΤΟΜΑ
Η Γενοκτονία ί.ΟΟΟ.ΟΟΟ συμπατριωτών μας μέσα από συγκλονιστικές μαρτυρίες