Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΗΜΕΡΑ
Ο Φ'Ν||||Ε
ζ Ηγ'Μπαρτσα Με χ
_ ,- οτόταν¦μέχριχοέτ βραδυ
ο ν ζ να κυματσαρεα τον πρότασή
ο του οπυμπιακοή και ` ό
οι κΑΤΑΜΝοι που έχουν
“γεματο» ρόστερ. από τα μια θέπουν να αποκτήσουν πως τον Κώστα.
από τπν απο" Ξέρουν ότι αυτός επιθυμεί
να παίξει στον οαυμπιακό. κατι που
τους έκανε να μήν αποφασίσουν χθες
Διευθυντής Συνταεεως: επιασε ΜΑΚΡΗΣ Ί 8ο €
αυτή το ιΑΝογΑΡιογ 2045 ο Α.Φ. 45864 ©'
ατομο" ή
Η πρώτπ βαθμοήογική
απὡπεια του θαυμπιακου ήρθε
από τον... συνήθή υποπτο πήέον.
πρατανια ο τπν ομαοα που έχει τρεις
ισοπααίες στα τέσσερα τεαευταία
παιχνίοια τπς με τους
νταμππουχους
η °Κώ°Ἐ°€ γ ` γ Φορτοιίγιις έχει Ἡ
κανει το τη και με τπν θ
 :~ μπόρα στα χέρια τρέχει Ν '
α προς τα σέντρα γιανα
 συνεχισθείαμεσα Ι
 το·παιχγίοι ο 
ΠΡΙΝ"
ΦΟΡΑ "ΗΕΗ" Π|¦Ω
Η' "Ο 'ΜΝΗΜΗ
ο ποατανιός έγινε π πρώτα ομόοα
που σκοραρει Φέτος πρώτα σε βαρος
του οπυμπιακου. με τους πειραιὡτες να εμΦανί:ονται ανήμποροι
να ανατρέψουν τπν
καταστασπ
·ιινι>ιπν·αν `
 Ο αποκτα". σπα _ η Ι .
" τα έντονα καιρικα Φαινομενα πριν απο τπν
έναθΕΜου ματς πες καιπροκόαεσαντρικυ
να .στο“πεΡυθρόαευκο“ ΚΡ°νἰ“”"Μ"“ ^ 
και προπονπτής βρέθπκαν σε ποσό κακή
ν ν ι έ ο. ε τους μεν να μήν μπορουν να που
Ϊ ορ=οαογικό και τον σε να κανει τις μόνο
` τεοευταίεςαΜαγές τουστσ σου
νκΔιπΑΛι
κοπο. .. πιο' πιτ-ει γ'
`, |_--ΜεταμορΦωμένος προς το χειρότερο μ
χ ο θαυμπιακός. έχασε το απόαυτο. '
^ αρτιο τουααχιστον οιατήρπσε>το
` αήττπτο στα Περιβόήια
οι “ερυθρόΠευκοι“
χρειαστπκε να βρεθουν
πίσω στο σκορ για να ανεβασουν
τους ρυθμους τους και να σφυροκοπήσουν. ως τα Με" του ήμιχρόνου. τπν αντίπαήπ εστία ο 'ομως
ο υπέροχος χθες :ωτπρίου αρνήθπκε τπν παραβίασπ τπς εστίας
του σε προσπαθειες των Πάρντο
Μου. ίντέγιε ΜΙ). Ντομίνγκεζ
ίσο-Μα ο Και οποκπήρωσε τα
σπουοαία παρουσία του με νέα
σωτήρια επέμβασπ στο οι'
σε πωπω του
πουήίοο
γ ήοαυῇκακή α εικόνα στο πρώτοπμί- ·;
κ κόπρανα για τπν |ομαοατουΜαρκο απο,
` ο Χωρίς“καθαρό μυαπό όμως και στο
οευτερο ο Με τ γκαπ σε ο: τεήικές (ή
· απο ,και με σε προσπαθειες για “γιόμας» οι -ερυορόπευκαι»ὲπίεσαν στα
οεν έψα;αν μεθοοικό για τπν ανατρο-χ
7 πή ο πρώτα απὡπεια βαβμὡν από τις έ
“; το Μαπ. στο ίσιο Μιτου. με τον ίσιο
` αντίπααο και το ίοιο σκορ '
ο Λεονάρντο
Ράμος έχει ανοίξει το
σκορ για τον πωπω και
πανπγυρίζει με τον οικό του
ιδιαίτερο τρόπο... Μαζί με
τον Αργεντινό και ο :έρβος Γκνιατιτς
υ ί α ε 7 κ “ “ ` αννααότερρς ας' πραγμα που τον
τι “ “ “ ή ' ' και πριν από το σε' ευκαιρίες να παραιτήσει.  ¦ 7 γ
γ Ο .Ια  °ῇῆά- Και °Ἑ|ς  "Ια ϊ°ν αγώνα· Ο ο
γραφουν: ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΚΥΡΙΑ
“οιιως`και ικα-έχει·ααντως. ο βαθμός. · Π _
Ο ΚΗ: (ΟΞΠΙδΟ '6) Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΧἈ||Α:
τπς ισοπαπίας αποτεῇε£,.παρασπμο
έ γιατιιν ομόοα των χαρα που ήταν και αιοινγ:Ητ ΜΑΜ: ωρα το) ο
:Μ Ο ο ._ ο _ ._ . π'πρώτ“ που πήρε “ΜΠΟΜΠ “Μ τον `Χ _ Ρεπορτάζ. σαρώσεις`και παραπέν¦ κ ~ 7 . Ι | ¦ . η ο °ῇ“μΜακό στο( των συνόρων. στο γγ ο γ' ¦ Πάμε" από τα "ερ.ΒόΠΜ ° °"ε_
__ ' _  Ϊ ·'  - ` γ γ , ` Μ"Κ“ΠέΜ°°#Φ°""ΡΨ > ·- ' - σταπμένοςμας0ΜΞΞΗ:
' αιωνια: (αερίου σι
; κατατοθΗΜΜικΗ
η Διαυεντα Στασα για τα. ο ~¦
περί αμμωνίας με πορτα. που η
ο ν` έγραψαν χθες τα πορτογαοικα
ο ΜΒΜ: το Τυπος μπορεί να Μετά." αν η
.- θέαει ο Τεήείωσοένα μοιραίο· ως _ 
“ΜΜΜ του οπυμπιακουΐκαι από .
αυριο Ξεκιναω να προπονήσω τον ' ι
οπαμπιακόγια το εαόμενο ματς η· ό
θιρπμοσιογθοΦο·μπορείται '
 ό γ γρασσυγ ό¦τιοέαουν α Δεν' κ
 Ι< ¦|ῖννωρίζυ“τίποτα για 3` οι
έ αυτό τσ.νθέμαΜ '
«κΑοΜπε»"ου·Ϊ`
ΙΧ ο οΜπΜΜερώε Οδό!) από τα
Η Νόσο. παίζοντας καπό μόνο ένα πμίχρονο γ
. _·λποΛνκΑκοι οι πρωταθθπτές στο πρώτο Ξ
μέρος.. έμειναν εγκαωβισμένοι .στην 
ο αμυνα τουρκοποσσου 
“Δεν κρύβουμε ότι θέπουμε
να παρουμε αήττπτοι το
πρωτόθππμα ο ποτέ οεν
είπαμε ότι σκοπός μας ήταν
να το κεροίσουμε χωρίς να
χόοουμε βαθμους ο Ποτέ οεν
είπαμε κατι τέτοιο ο Δεν υπήρχε περίπτωσή να μπ χόναμε βαθμους σε έναν τέτοιο μαραθώνιο ο
καποια στιγμή θα συνέβαινε»
ή εἀ.Ί,εε
ι εε τ ε εεεεεε ε” τ .
γ 1 Γ τοσο; τοπια-- Ί “ΞνππιιτΑπ- οι “ερυ- ί
ν πτογμε·τους θρόαευκοι» βγαίνοντας ¦
ί γήπεοουχους από τα αποουτήρια ο
να βρίσκουν Στο 27' βρέθπκαν να
 ^ ωαωΜα·ν
Ι ήόσειςκαι τον κ κεροίζουν 33-οθ(είχαν '
1 ` Σφαιρόπουαο_ σεχθεί μόνο τρεις πό
 "“β¦°¦"Μ ἶ μ ,μμ / μ. ς μ 1» η ναβήέπειτουςἔ Ι ντους σε ως πωπω
¦ ῦ “πρέπει κ θα3υ`μπιακου περι τιμωριας... μ 1 “υπε==:“ν· η κ=·α=··6υΜΜ κ
έ” Ο άί ῖ οῶααυεόπαγιανα Η ' υ υ σε ι °" Ψ τ" ΜΧ" '°? Με" ν'° ί
Ν" "Μ°°Μ'° 'Μ "Ν υ έ παρουμε τον πόντο Από 0.000 τα: 05.000 έχει· σε πΛιιρατ0γιν οι “ερνοροΛεγκ0ι» γ έ έ“Ψ"°°'°, "ω" "Ν ί
τιποα ο οι πορτογόποι απο· ; . "σπαστό Με .'
. . . ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΗΡΑ ΠΟΥ ΠΕΤΑΧΤΗΚΞ ¦ΤΟΝ ΚΟΥΛ'ΜΠΜ' ΣΤΟ 89·
στήριζουν ότι ο μανατζερ του γ : _ ”σ” εκ¦νωκ¦Μ| _ _ _ .
ξ :ο τττουπεριΗα κι ήταν “τα στα"
προπονπτήτουοπυμπισκου ~ ._ ~ > γ ο. ή' .γ χ 'ο Ἡ Μ ετ: Γ .ο ο Η ¦. σ , Γ η. ,
,η ἑ°χ¦¦¦¦°¦“ν ¦ῇΠ°6° γω να ἔ=ἔἔ'ἔ=ἑἔ=ἔἔ . οπειοαρχικός,κῶοικαςταςεπο ', ί ο καγονιομόςΙέιναι ¦ ο..2Ψ°"ἔ" °“"μ"ἑ"9=ΐ°ἩἩ=ἔ=ξ"ς
 αναπροσαρμόσει αμεσα το Ι ;;“χωαμ¦ “ΜΜΜ > μ·°Μ"°· "ΜΜΨ°ΜΜ°δ“· Ο . "ως ""!""°"ε' κ "η .¦ἔῳ”;;κ ”ώ τ' ο· ` '“ η;;
ι °""βόΜ¦° ω" "μονο" με : ἶ_ κωὁ°Μ"“Μ““ 7 αυτουργίαςτντυπαεργ.'πουτςεήι- γ ~ συγκεκριμένπ 1 έ!=ἑ==ἔ=:=Μ===ἑΥΊ"ἐΡΟν0 οιἘ ω:
'ως "ε'°°Μ“ ετα?οτότεΜαέΜξ ”""”" "ρωἴῳ""“"” κι ΜΜΕ" Ψ" το ί ο: Με" 'ι ι 'ο Μπεπτταχιιἔ π ο!
τ ό τ ύ|παωὲΕανεπεΜ· .οίπε·αΜτεαν·ατ απατα των' ' συμβάν-Μ°"“ ί αστακό ε των “καμένα 'Με “πο
Με Μερωωυα σε να.αακαπαταΜς στα περιβό-~ τ·=_“9°Υμ°"“9 α η 38€ · τα τκι ο ι ` '
_. . '3Μς·._ὰςΜ“¦ ν Με:: βαρσςκτους.ΜΜμΜ Ι ,οιαστασεις.χωρις ΜΒΜ ή' Με ΝΝ γ .η ~ .Πι ' Ύ ¦ τίμιος αναπτήαααου βρήκαν “ΞΥ8°"°Μ “ί
 'ΜΜΜ. ειοικότέρο/
·_χκουαιΜΜίντο μπουτιστοβθ·ι· ι ··:ΙΞι›γιαί·ιυ:ιτα-~ Ι ί
αδω““α έ ε › θα
σί“ΜαωΜ 7 ιιεοτιιτικιι ιτοπιιιιιαο ε·ι·οτειιιιτ ιι-ιι γ
απ οσον σαματ ' ' “ _  γ .ο .
“νόμιμα βρίσκεται ατ·:ιναγωνιστΞ χώρα; `-   ` ο Ι 1
ρήματικήέποινή=ααό`εννιό1χιΠιαοεςίθ.οοθ›ΜΙ π ο ν Αν ο. π Το Μ στο_4Ξ.με. . 
` ^ τα τεαυΜ“5εωωι=Μ· : ' ' ' “ Ι.¦.:::αα::: ἔἐἰ”ὅἔἔἔροβ
- , ` Ι .- Ϊ ῦ Ο. ί , . οκοιίρτιστ0 7τ·με σουτ,μέσα από χ
όπως περιτρανα αποοεικνυεται από το βιντεο του αγανα. πρα- ¦“ν “ΜΜΜ ω" Α" ένα." ω κ
_ τουσ:: .χ“¦ρο““.“ “ω ι“:;·.ς“:ἔ°“:““° ·“ι;αγ““γ“;Μ °°“9·°““;·< ο.: π 0- -==“·κ6-:-ι ·9·9ι“°Ξ=Μνε- /
όψαμε το στα της μεγαπυ- Δ " "Α ^°"°' °" "Μ" ° "°'Ψ°""°7"ρ ' Μ" Με ί" Ι: `ῖ- , ΜΒΜ' Μπατίστ σουτ Λ
_ κ θεοι· του ΓόΜου να κανεισκόπιμα καθυστερήσεις. γι αυτό τον αγαθο στα - η" "Μή θα - 1
* ή "Μ" "ω" "Μ “Μ"” καιοΝτουρμαζέτρεΞε να οιαμαρτυραθεί προς τον:πόθα Σουπερ¦.Λίγκα¦.¦ ¦ π. _ ο. =ὶ
9 7 7 1 10 8 8 5 Ζ Ι Ζ 9 > Ο 4 ' τρωει ο ακινήτου: αιιΜιιτριογ ίσεΠίδα οι Ο ΣΕΝΑ!! 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα