Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Η Κριστίν σπρώχνει την Ελλάδα σε 4ο μνημόνιοRecognized text:
τη γω, .γ ι
γ _γ κόψτε Μάικ ζ ' ~ . . η έ 7 γ η
αουτ  Μη η Η για ι Μι .η γ γ τι 
τι γ .για
 ` ηΡοιιιιοντικιι
“ αγνωσυαωκ
 η  
Μ ·ιΜ.αα .·. ... τι .Μινι
`Μετα ιιιιιιΞι>ιιΣιο καπου γ 
ι θι,[....ι..ί...“ Μι. τ
λ ι ΠΑ ΟΛΕΣ Τ|ΣΑΓ0ΡΕΣ ΣΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 20 ΕΥΡΩ 
 ο λαόε την
'κυβέρνηση, υπάρχει τυραννία.
 η κυβέρνηση φοβάται
τον λαό, Μάρκετ ελευθερία!
Ύ Τόγια Τζέφερσον,
· 305 πρόεδροε των ΗΠΑ (1801-1809)
 τ. ,τ η:: ι_.~ τ 3/ ιν. ' · “ : :τ :.ὲ Ο Σ“~“Μ'
Νέο, τέταρτο μνημόνιο Που θα Προκαλέσει Χάος στη Χώρα και θα Περιλαμβάνει ακόμη Πιο δυσβάστακτουε όρους
Προωθούν οι δανειστές. Η Κριστίν
Λαγκάρντ. μέσω του Ασφαλιστικού.
βάζει τρικλοΠοδιέε στον Αλέξη Τοί
Πρα, “μαγειρεύονταε“ Παρασκηνιακά
τη σύναψη νέαε δανειακιι9 σύμβασιιε
και, άρα. νέου τινιιμονίου. Μια τέτοια
εξέλιξη δεν Πρόκειται να την
αντέξει ιι κυβερνητικά
Πλειοψιιτρία. τι οποία θα
οδηγηθεί σε Πολιτικό
αδιέξοδο. 'Σελ.: 3
' Οι όανειστέ5 Ζητούν
ηόοθετα δηοσιονοικα η
μα, 3 διο. ευὡ
' Ξανα στο ταηέΖι το θέα
του Λουε οό ου
ια το Ταείο
|6ιωτικοιιοιησεων
ΕκηΣι-ι ι5ο,._ 
τὲὸΡΕιοαΑΝΝ·5
ι Μουρ Με ιο Κογι“ιοΝιΛ
ΥΓΡΔξΡ|ΟΚ'ΝΗΣΗΣ
ΚΟΥΠΟΝ'
Αρ. Φύλλου: 39
Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016
τ Τιμη: 1€
Φόροι και εισφορέ5 <<τεῆειὡνουν»
του5 εῆεόθερουε ετιαγγεῆματίε5
άτων Μακέτα
γιατροι, ο “
και ιιΞΣ Στό - _
“Με “ .!τ _.
εξι-ό>>;μεαντι'πραέ
ρουεΧατΖηόόκη”Και Άδωνι
ο Ερντογόνόιώκει
Η πολυαναμενόμενη ανακοίνωσηαΠό-τον
Κυριάκο Μπτσοτάκη_των νέων αντγιπρο- λ
.έδρων τπε Ν.Δ. προκάλεσε αντιδράσειε στο , 1
_ _ κόμμα τπε αξιωματικίιε αντιπολίτευσπε. ωτισα των·Αδώγιδοε Γεωργιάδη και αυτή “ η
' απάθεια του· Προέδρου να ισορροπήσει μετα
 τηε Κεντροδεξιάε και τηε`Δεξιάε, 'όμωε ηδη
εκφράζονται αμφιβολία για τα¦αποτελέσματα
_ που θα έχει αυτίιγτου η επιλογτῖ; ΣτΠ Συγγρού
.έσπευσαννα διαψεύσουν τα Περί γκρίνιαε για “
νται σε «μετριοπαθίι οτελέκη με καραμανλικέε
αναφορέε», υποστηρίζονταε ότι «οι κινί1σειε
Και οι πρωτοβουλίεε του νέου Προέδρου οδη
γούν στην αξιοποίηση όλου του στελεκικού
δυναμικού, Χωρίε αποκλεισμούε και με βάση
και τον αρχηγό κ
τη8 αντιηοῆιτευοη5
Χατζηδάκη μπορεί να φανερώνει“τηνπρσ- γ' την ανέλιξη του' κ. Γεωργιάδη, που αποδίδο
τιε ικανότητεε του καθενόε».
ξιΣελ.: 4
Αρθρα του Θάνου Οικονομόπουααυ 7
.. Σελ.: 3·
ΒονΛι-ι “ ' 
Πόῆεμοε ΣΥΡ|ΖΑ-ξ
ΝΔ. για το ΕΣΡ “
Λίγεε ώρεε Πριν από την αυριανό κρίσιμη
διάσκεψη των Προέδρων τη9 Βουλίιε, κατά την ,
οποία θα φανεί αν μπορεί να επιτευΧθεί η Πλει- = - οψηΦία των 4/5 για την στελέκωση του ΕΣΡ,
κυβέρνηση και αξιωματικό αντιπολίτευση ετηδόθηκαν σε διαρροέε Που δυναμίτισαν το κλίμα συναίνεσηε το οποία είΧε δημιουργηθεί το
προηγούμενο διάστημα. Η εξέλιξη αυτό ανάγκασε τον υπουργό Επικρατείαε Νίκο Παππά
να φέρει τροπολογία στη Βουλή, αυξάνονταε
τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΣΡ. . Σελ.: δ
ΤΗ ΓΝΩΡ'ΣΕ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
Διευθυντη5 τρόηεΖα5
αηοηῆόνησε
Ιόχρου μαθήτρια
”Εναε 58κρονοε διευθυντίιε τράπεζα9,
πατέραε δύο ενάλικων αγοριών, συνελίιφθη επ' αυτοφώρω για αποπλάνηση
14Χρονη9, ύστερα από καταγγελία του Πατέρα τηε. Η ανήλικα είκε ανταλλάξει γυμνέε
φωτογραφίεε μέσω του Διαδικτύου με τον
τραπεζικό, με τον οποία στη συνέχεια συνευρέθπκε σεξουαλικό. Στην ίδια υπόθεση
εμπλέκεται και ένα 49κρονοε, σοΠοίοε
αναζητείται. Την ίδια ώρα, σε διαθεσιμότητα τέθηκε Ζ7Χρονοε αστυνομικόε, ο οποίοε
κατάφερε να αποσπάσει γυμνέε φωτογρα- · ο Χ ·
Εεωφρενικέ9 Προτάσειε, οι οποίεε αναμένεται να συζητηθούν'σίιμεραστην Επιτροπῇ Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία, καταθέτει
η «Ομάδα ΗΕΝ -ιΚείοτπι Εάυεατἰοη Νοκ!» Που απαρτίζεται από δ πρωτοετείε φοιτητέε ΑΕΙ! Ανάμεσα σε όσα εισηγούνται είναι τι λειτουργία των σΧολείων“έωε τιν 9 το βράδυ, η κατάργηση των ΤΕΙ, η κατάργηση των θρησκευτικών και η διεξαγωγά των παρελάσεων
ύστερα από... ψηφοφορία..Επίσπε, ζητούν να είναι προαιρετικά η Πρωινά προσευκά και να απαλεκρθεί η λέξη ἄΕλληναω› για τοσο μα
 , Ύ· _ '. ,ΠΡοτΛΣιΞιΣ-ΣοκΑι·ιοοΜΛΔΑ Φοιτι-ιτοΝ γ
£  _ Σχοῆεί9έωΜ82Ἡ00. κατάργ“σ“ “ρ0σ8“Χή8 ·'
θρησκευτικωνκοιιιαρεῆοσει5 με... ψηφοφορια
ζΣελ.:δ
_ την εγγονό του τέω8
θητέε ώστε να Περιλαμβάνονται και οι=μετανάστεε! '
φιεεδύο ανάλικωνκοριτσιών. . Σελ.” ί ., ' ί · ν· _ ό
 Μότσια η κοιταω.ΠΡΟΒΛΗΜΑτΑταΝΔΗΜοΣιαΝΥΠΑΛΛΗΛΩΝλ
απατά 
,γιατι τον χαρακτηρα: δικτάτορα
Την ώρα Που η Τουρκία συγκλονίζεται
από σε τρομοκρατικέε επιθέσειε και τιε συγκρούσειε με τοσα Κούρδουε,·ο Ταγίπ Ερντογάν προΧωρά σε άλλη μία επίδειξη αυ-'
ταρκισμού και διώξεων των πολιτικών του
θ ι αντιπάλων. Οι δικηγόροι του κθεε κατέθε
σαν μίινυση εναντίον/του αρχηγού τηε
' αξιωματικάε αντιπολίτευση9 Κεμάλ Κιλι
τσντάρογλου, επειδίι Χαρακτηρισε τον Ερντογάν δικτάτορα. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Τούρκοε πρόεδροε είχε ζητησει
ί ανοικτά από τουε εισαγγελείε τΠε κώραε
του να ασκίισουν διώξειε κατά των Τούρκων ακαδημαϊκών που υπέγραψαν διακόρυξη εναντίον τηε βίαε την οποία ασκεί ο
στρατόε κατά των Κούρδων! Ϊ: Σελ.: 8
Ξ ι· τ ·κγ ιιι
η _ι Μ. μι
<<Μαγεμένοε>> από
ο τιρίγκιηαε Χαι
Σελ.: 9 14
τγηεΝτεγτη θ
κι=ιιττοτ κατιιιΣ η
Σαν να μην έῆ8ιψε
ηοτέ από τη 8υρετ
|.αυε η ΑΕΚ `
σ .©.κ
Ο παλαίμακοε όσον τηε ΑΕΚ Χρύστοε
Κωστηε, που σε δύσκολεε στιγμέε για τον
«Δικέφαλο» δεν αρνίιθιικε να συμμετάσχει στα διοικητικά τηε ομάδαε, σάμερα
μιλάει στην «Ανεξαρτησία» για την πορεία
τησ <ῖΕνωσηε» στο φετινό πρωτάθλημα αλλά και για την προοπτικη του ιστορικού
'συλλόγου στα μεγάλα σαλόνια του ποδοσφαίρου. ¦ Σελ.: 15