Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Που κρύβεται ο Βασιλιάς που θα διώξει τους Τούρκους από την Πόλη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Ενώ συμπλήρωσε 35 χρόνια δρόσης και μπαίνει από σήμερα σΤον
38ο χρόνο!
ΜαχηΤική, αδέσμεύΤη, για Την Ορθοδοξία Τον Ελληνισμό και Τον Λαό!
Και με ανοδική πορεία σΤην κύκλοφορία Της και Την αναἩώριση
από Το κοινό!
ΤΘ |ΛΝΟγΛΡ|ΟΥ
20'|8
350 ΕΤοΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
ιιο479› 3879
Τ|Μ|·| ι ΕΥΡΩ
Η!! ΜΕΤΑ'
Οι Τούρκοι προκαλούν - Τώρα που
μπορούν! - και λένε όΤι θα... ελευθερώσούν Τ? ελληνικό νησιά οΤο Αιγαίο!!!
Η!! Ο! ΜΩΞΕ|
ιιιι ΤΟΥΡΚΟΥΣ
Η!! Η Η!!!
Το μεγαλο μυστικό για Μεσσία.
“ΕΝΘΑΔΕ
ΚΕΠ!!
Ο Μος
ΑΠΟΣΤΟΔΟΣ"...
ΣΕ/||ΔΕΣ 4-Ζ9
ΑνΤίχριοΤο και Μαρμαρωμένο Βασιλιό