Πρωτοσέλιδο Αυγή: Περίοδος προσαρμογής για ελεύθερους επαγγελματίες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
19/01 _
'[@ι05.5 ΡΜ
Η ΑΥΓΗ
ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΡΩΙΝΗ
Π. ἔἔἔἔΡἶἩὲΑΣ Μ_ᾶν8ἱ_8¦
ΤΡΙΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12496 ΤΙΜΜ 1,3 Ο
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝπΣΙοΙχεΣ Μ ε ΙΩΝ ΑΙΡοΙΩ Ν ΕΙΕΙΑΖΕΙ το γή. ΕΡΓΑΣΙΑΣ . “ΡΩΙ080ΥΜΕΣ ΤΣΙΠΡΑ
» Μειωτικές προτάσεις για τις εισφορές των ελεύθερων
επαγγελματιών εξετάζει ή κυβέρνήσή και το υπουργείο Εργασίας, το οποία εντείνει και τις διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των επιστήμονικών φορέων ώστε να βρεθεί ή
«χρυσή τομή» και να αντιμετωπίσει το σήμαντικότερο πρόβλήμα που έχει εντοπιστεί στο σχέδιο του ασφαλιστικού νομοσχεδίου. Σύμφωνα με πλήροφορίες. το βασικότερο σενάριο είναι μια μεταβατική περίοδος τριών ετών ώστε οι εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών να φτάσουν στο ανώτερο
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛ0Υ
ΣΤ" ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Στοπ στή λιτότήτα,
ρύθμισή χρέους
» ΜΜΜ που να οδήγούν στή βιωσιμότήτα του χρέους και στον τερματισμό
τής λιτότήτας ζήτήσε ο Πρόεδρος τής Δήμοκρατίας από πι Ιερμανία. όπου έθεσε και
το ζήτήμα των επανορθώσεων
Το τέήοε των κυρώσεων
ρίχνει κι άήήο
τήν τιμή του ήετρέήαίου
» Ανοιχτή για το διεθνές κεφάλαιο είναι πλέον ή τελευταία μεγάλή ανεκμετάλλευτή αγορά του πλανήτή έπειτα από τήν άρσή των κυρώσεων που είχαν
επιβλήθεί στήν Τεχεράνή για το πυρήνικό πρόγραμμά τής. Το Ιράν ανακοίνωσε χθες τήν αύξήσή τής παραγωγής του σε αργό πετρέλαιο ρίχνοντας τήν τιμή του «μαύρου
χρυσού» σε ακόμή χαμήλότερα επίπεδα.
Αυτός, Στουρνάρας, εμείς
πάμε για... πουρνάρια;
Ξ9ΧΜΠ^Β“Μἴ  .   ..
» Αλήθεια, το 30 Μνήμόνιο νομιμοποίήσε και
τους επίδοξους «πραξικοπήματίες»; Επειδή ο άνθρωπος. που τον φορτωθήκαμε για να είναι «θεματσφύλακας τής... ευστάθειας του συστήματος»,
όπως ο ίδιος δήλωσε ανερυθρίαστα στον εοοΙ Παπαχελά πριν λίγες ήμέρες, μας εξήγήσε πως έφτιαξε ένα «τείχος» γιατί πλήροφορήθήκε ότι ο Λαφαζάνής θα εισέβαλλε στο Νομισματοκοπείο.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 _ί
Περίοδοε
προσαρμογήε
για εήεύθερουε επαγγεήματίεε
Διαψεύδει το ΔΝΤ τα δημοσιεύματα
περί δήθεν απόρριψής του ασφαλιστικού
επίπεδο, στο 20% του εισοδήματος για τις κύριες συντάξεις.
το 2019.Όήως, δήλαδή. προβλέπεται και για τους αγρότες.
Τήν ίδια στιγμή. μετά από παρέμβασή του υπουργού Οικονομικών Ευ. Τσακαλώτου, το ΔΝΤ διευκρίνισε -όπως και ή
Κομισιόν- ότι ή κυβερνήτική πρότασή ακόμή εξετάζεται. διαψεύδοντας δι' αυτού του τρόπου δήθεν «πλήροφορίες» που
είδαν το φως τής δήμοσιότήτας περί απόρριψής του σχεδίου
εκ μέρους του Ταμείου. ·
Μ 2. 3. 5
Το αερα:
μπούκήδών
» Τα διεθνή κυκλώματα του τζόγου δεν
«στήνουν» μόνο ματς
του «μαζικού· ποδοσφαίρου, αλλά και αναμετρήσεις αριστοκρατι
νις. Αυτό αποκαλύπτει
έκθεσή που φέρνει στή
δήμοσιότήτα το Με
κών σπορ, όπως το τέ- .
Όλοι προ των
ευθυνών τους
» Στήν αντεπίθεσή περνά ή κυβέρνήσή αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες
ώστε να τεθούν όλοι προ των ευθυνών
τους. Τήν επόμενή εβδομάδα. σύμφωνα
με όλες τις πλήρωορίες. θα προχωρήσει σε προ ήμερήσίας διατάξεως συζήτήσή στή Βουλή για το ασφαλιστικό ώστε να αναγκαστούν όλοι να πάρουν καθαρή θέσή. Παράλλήλα. ετοιμάζεται κεντρική εκδήλωσή για τον ένα χρόνο από τήν εκλογή τής πρώτής κυβέρνήσής
τής Αριστεράς. με ομιλήτή τον πρωθυπουργό Αλ Τσίπρα. Μ. 3
ΚΩΛΥΣΙΕΡ|ἘΙ ΓΙΑ ΕΣΡ
Στο θολό τοπίο τής
διαπλοκής ή Ν.Δ.
» 'ΠΝ ώρα που ή Ν .Δ. κωλυσιεργεί για
τή συγκρότήσή του ΕΣΕ το ευρωπαϊκό
δίκτυο ΕμΙοήεννε διαψεύδει δήθεν παρεμβάσεις τής Κομισιόν στή διαδικασία
αδειοδότήσής των καναλιών «Η Ν .Δ. θέλει τον διαγωνισμό για τις άδειες;» ρώτήσε στή Βουλή ο υπουργός Επικρατείας Ν. Παππάς επικρίνοντας τήν αξιωματική αντιπολίτευσπ. ΣΕΛ. 9
ΕΚθΕΣΗ 0ΧΡΑΜ
62 με πλούτο
όσο ή μισή Γή!
» Μόλις 62 άνθρωποι -από 388
το 2010- έχουν σήμερα στα
χέρια τους προσω- '
πικό πλούτο όσο ο
μισός πλήθυσμός τής Για,
καταγγέλλει ή ΟχίεΙή σε έκθεσή τής ενόψει
του Οικονομικού
Φόρουμ του Νταβός.
Τα περιουσιακά στοιχεία των 62 υπερπλούσιων αυξήθήκαν κατά
44% από το 2010 μέχρι σήμερα, ενώ ο
πλούτος των φτωχότερων 3.5 δισεκατομμυρίων μειώθήκε κατά 41%.
ΣΕΛ. 19

Τελευταία νέα από την εφημερίδα