Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Βαθαίνει το χάσμα για το ασφαλιστικό
Newspaper website Website







Recognized text:
οι ΡοννΕιι
Βοιωτία· 80πίεεε Ρουέν Ηε||η£ ΑΕ,
Τε|.: +30 2 '| Ο 6728890
αφού: ίηίο@ροννετ-ηείίοεετ
Μ.ροινα-ηειιεεσ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
ΕΠιχιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Μ.ηαίτεΠιΡοτίκί.ἔΓ
Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016 / τιμη: 1,30 € Ο | Κ Ο Ν Ο Η | |( |·| Κ Α|
Ετος: 910 · Αριθμός φύλλου: 25.974
Αλέξανδρος Βασιλικός
Πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων Αθηνών, Αττικης, Αργοσαρωνικού
Αριστοτέλης Καρυτινός
Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας στη «Ν»
ΣΤΟ Τ 4" %
Ε|(Τ|ΝΑΧΟ|·||(Ε
Ο |'|Λ|·|ΟΩΡ|ΣΡ|ΟΣ
σημερα στη Ν
Εργα βελτίωσης υΠοδομών
σε 2 3 Περιφερειακό αεροδρόμια
Βάρος στη βελτίωση και των υΠόλοιΠων 23 Περιφερειακών αεροδρομίων Που μένουν στο Δημόσιο,
μετό την Παραχώρηση των Μ στην κοινοΠραξία
Ετεροττ/5|οητο|, με την κατόθεση νομοσχεδίου Που
θα αντιμετωΠίζει συνολικό το Ζητημα, μαΠ με την
αλλαγη του Οργανισμού της ΥΠηρεσίας Πολιτικης
ΑεροΠορίας, δίνει το υΠουργείο ΥΠοδομών, Μεταφορών και Δικτύων. >ί 3
Περιμένουν σημα αΠό την ΕΚΤ
Στη Φραγκφούρτη και τη συνεδρίαση της ΕυρωΠαίικης Κεντρικης ΤρόΠεζας στρέφονται τα βλέμματα
αυτη την εβδομόδα. Ολοι Περιμένουν να δουν εαν ο
Νόριο Ντρόγκι θα δωσει σημα για Πιο δυναμικές
κινησεις, μετά την αΠογοητευση Που Προκόλεσαν οι
αΠοφόσεις του Περασμένου Δεκεμβρίου >24
Στη δίνη του Πετρελαίου
ο δείκτης εμΠορευμότων
Το ανελέητο «σφυροκόΠημα» Που δέχονται οι τιμές
του Πετρελαίου συνεχίζει και φέτος να Παρασύρει
στη δίνη του τις τιμές των υΠόλοιΠων εμΠορευμότων, μην αφηνοντας στους εΠενδυτές Περιθώρια να
Προσδοκούν αμεσα έστω και μικρη ανάκαμψη. ο
δείκτης εμΠορευμότων Β|οοηιροι·ε Εοηιτηοαίτγ
|ηαοχ βρέθηκε την Προηγούμενη εβδομάδα στα
χαμηλότερα εΠίΠεδα αΠό το Τ99 ί. >28
ΟΠΑΠ: Την Παρασκευη
η Πρεμιέρα των ιΠΠοδρομιών
Σε κανονικη ροη μΠαίνει αΠό αυτη την εβδομαδα το
Πρόγραμμα της θυγατρικης του ΟΠΑΠ, |ΠΠοδρομίες
Α.Ε. Η εταιρεία είναι έτοιμη να κόνει το ντεμΠούτο
της στην ελληνικη ιΠΠοδρομιακη κοινότητα την
ερχόμενη Παρασκευη 22 |ανουαρίου, με την Πρεμιέρα των ελληνικών ιΠΠοδρομιών. >ί 8
Εχοςυτίνο: ΑΠειλη το χόσμα
ψηφιακών δεξιοτητων
Το χόσμα ψηφιακών δεξιότητων Που εΠικρατεί στις
εΠιχειρησεις αΠοκαλύΠτει Παγκόσμια έρευνα της
5ΑΡ και του Τεχνικού ΠανεΠιστημίου του Μοναχού
Η εν λόγω έρευνα εΠιβεβαιώνει ανάλογη τόση για
την ελληνικη αγορα, Που ανέδειξε Πρόσφατη
μελέτη. >ί 9
Κ|ΝΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ 7% ΤΟ 20' 5 >24
[διαΠραγματευση] Μεγαλύτερες Πε ρικοΠές των συνταξιοδοτικών Παροχών ζητούν οι δανειστές
Βαθαίνει το χάσμα
για το ασφαλιστικό
Σε εξαιρετικά δύσβατο τοΠίο θα ΠραγματοΠοιηθεί
η διαΠραγμάτευση για το ασφαλιστικό, καθώς οι
εκΠρόσωΠοι των Πιστώτών ζητούν ακόμη μεγαλύτε ρες Πε ρικοΠές των συνταξιοδοτικών Παροχών στο
ασφαλιστικό σχέδιο της κυβέρνησης. Η Πολιτικη
ηγεσία του υΠου ργείου Εργασίας αναγνωρίζει ότι η
τελικη διαΠ ραγμάτευ ση
Π ΑντιμέτωΠΠ θα είναι σκληρη και εΠί, , Πονη και για τον λογο αυ
με ισΧυρες Π1ἶσεις τό έχει διαμορφώσει
στο εξωτε 'ΜΚΟ Ι εναλλακτικά σενάρια στις
1ί(11 στο εσωτε [ΗΧΟ αηαιιησεις των ηιοτωτών
Π ΚΟ βέ ρνηση της χώρας, διατηρώντας
ως «κόκκινες γραμμές»
τη διασφάλιση της εθνικης σύνταξης και την αΠοφυγη νέων οριζόντιων ΠερικοΠών στις κύριες συντάξεις. ΕΠίοης, οι δανειστές εξακολουθούν να έχουν ισχυρές ενστάσεις
στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στις εΠικου ρικές συντάξεις. >3
ΠΟΝΟΣ ΚΑΤΡΟΥΤ|(ΑΑΟΣ
υΠωρν6ς Ερνωίσς
Μ Διασφόλιση της εθνικης σύνταξης
Μ «Οχι» σε νέες οριζόντιες
ΠερικοΠές κύριων συντάξεων
|'|ΟΑ ΤΟΝΣΕΝ
επικεφαλής του ευρωΠαῖκού τομέα του ΔΝΤ
Μ Εισοδηματικό κριτηρια
στην εθνικη σύνταξη
Μ «Οχι» σε αύξηση
ασφαλιστικών εισφορών
αντικειμενικές αξίες
ΑΝΑΔΡΟΡ|||(ΕΣ
ΝΕ|ΩΣΕ|Σ
ΕΩΣ ΚΑ| 20%
Εώς τις 1 5/2
οι βεβαιώσεις
αΠοδοχών
Εως και τις 1 5 Φεβρουαρίου έχουν Προθεσμία οι υΠόχρεοι να υΠοβάλουν ηλεκτρονικά τις βεβαιώσεις
αΠοδοχών η συντάξεων φορολογικού έτους 201 5. καθώς και τις βεβαιώσεις αμοιβών αΠό εΠιχειρηματικη δραστηριότητα, όΠως εΠισημαίνεται σε αναλυτικό οδηγό Που εξέδωσε η ΓΓΠΣ. Η υΠοβολη των εν
λόγω δηλώσεων έως το Πρώτο δεκαηενθημερο του
Φεβρουαρίου ανοίγει τον δρόμο για την ταχύτερη
φέτος υηοβολη των φορολογικών δηλώσεων τον
Μάρτιο η αρχές ΑΠριλίου. >'| Ο
[φόροι] Στο στόχαστρο οι αυτοαΠασχολούμενοι
Πίνακας Πα ραδειγμάτών
για τα τέσσερα «χα ράτσια»
|στορικη συμφωνία για τα Πυρηνικό του |ρόν
Ζ .':`,. “ ..
Σε ισχύ τέθηκε η ιστορικη συμφωνία για το Πυρηνικό Πρόγραμμα του |ρόν,
ανοίγοντας τον δρόμο για την όρση των διεθνών κυρώσεων κατά της
ισλαμικης δημοκρατίας. Στη φωτογραφία ο γαιικός διευθυντης της |ΑΕΑ
Γιουκίγια Αμόνο, η εκΠρόσωΠος της Ε.Ε. Φεντερίκα Μογκερίνι (δεξιό) και ο
|ρανός υΠ. Εξωτερικών Νοχόμαντ ΤΖαβόντ Ζαρίφ (αριστερα). >2 5, 26
Ματέι
Συμψηφισμοί
οφειλών με
εΠιστροφές
φόρων
Ποσό αΠό εΠιστροφές ΦΠΑ και
εισοδηματος, για τα οΠοία έχει
εκδοθεί και εκκαθαριστεί ατομικό φύλλο έκΠτωσης, συμψηφίζονται με οφειλές ληξιΠρόθεσμες, μη ληξιΠρόθεσμες, ευ ρισκόμενες σε αναστολη η ρυθμισμένες, καθώς και με οφειλές
Προς τους Οργανισμούς Κοινωνίκης Ασφάλισης. >6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα