Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ΕΜ Μ· το εΡΑΣιτεχΝικο “εφ
'ι Δ ι Ι ,
 · ῖΞἔἱῖΞ¦ 'ἘΕΒ¦ΡΕ"'^ ιιοΑοΣΦΑιΡο ειΗΑι ΣΤΗ «Η»! 
ΤΕΣΤ ΔΕΥΨ£ΡΑ¦ ¦
ἑ.ἐὅ - γ 
Ο σο::
ή· (ΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 |ΑΝΟΥΑΡ|ΟΥ 2016 | ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 0942 Τ|Μ|·|: 1,30 θ
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|
ΠΑΟΚ - ΒΕΡΟ|Α
ανια( κι
 ΠΑΛ' ΜΠΕΡΜ|'|ΑΤ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ _- τη κ 'Ϊ .Δ “
ΣΗΜΕΡΑ .; .κ ;__ “ . . μέ · · ΓκοΛκιΠΕΡ
Α - ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ
' 1ΟΟΑΡ|·|Σ ΕΓ|ΝΕ Ο Β|ΤΟΡ: ΜΟΥ ΛΕ||'|Ε| ΕΝΑΣ ΤΗΛΟΣ 
ΤΑ ΛΕΝ Ε Σ|·|Μ ΕΡΑ
κΑΡγι·ι |Δ|·|Σ-ΓΕΩΡΓ|ΑΔ|·|Σ
|'|ΑΡΑΔΟΟ '4
' Νέα ήττα - διασυρμόε των κίτρινων ι·ιοιι
για μια ακόμη φορα φανηκαν «γυμνοί»
απέναντι σ 'έναν δυνατό αντίπαλο
°° 'ο ο
_. . > ·. Ο ·
·.,· .πω
· η _ 9
. _ Η ὶἑἔξΟ5~Ἐ“_.“ὸ<ζ
ι Ρ Ι·
Ν||(ΕΣ ΤΟ ΚΟΝΤΕΡ
' Με °δ"γ°Έ° "πω Η ΝΤογΝΗΣ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜε ο · “ , τι 
'ΕΟΟ νικιιτιι Ο ^ρΠ$ ΑΛΛΑ Γ "λ"γωμέν°|
αντέδρασε μετά το γκολ
ι·ιοο δέχτηκε (Γ) και έφτασε
σε ένα ακόμη τρίποντο
Η ο ΡΑογΑ ΜΠΡΑΒΟ ΣΚΕΦΤΕΤΑι ^"ΟΣΤΟ^Η=
ΓιΑἩΑοΗΝΜ'κοΣ - ΑΡΗ _
' Πρίφτη5: Ντρέπομαι
για την εικόνα Με ομαδα5
' ΤΡΑΥΜΑΤ|Σ|'|·||(Ε Ο ΚΟΚΕ, Ε|'|ΤΑ
Κ|ΤΡ|ΝΕΣ Ο κΑΖΝΑΦΕΡ|·|Σ
· Και·ινίδιι= (2'
και ο Ντούνιι= (32')
' «τρώω» στον Ηρακλή
, ΕΓιιΣΤΡοΦΗ ΣΤΗ ΡΕΜΑ [ι_ΣζΖἐἔΑἴΩἐΣ ι. °'°“°Ξ° Η ΣκΕψΕιΣ ΠΑ ΔΥΟ ΜΕΓΑΓΡΑΦΕΣ
για να Γιρολαβουν ·
Ι Ι Σελἐ7 'ΣΔΕ _ ¦ ,, “ .ει Σελ “
αΠ0κἔΡΜ5 Π“|ΚἙε€ κα! _ ο  ΠΞ@"Μ|^ -- Η . ΜοΝΗ ιι ΡατΗ
ειπεν σοντα5 σε «νεο Ο|μΟ» Η :Ξ - ΣΕΦ: η Μ η '_ _. η , η  τη Ζακυνθο)
Η ΓιΑΤι ΕιΝΑι κΡιΤΗΡιο ο ΑΓΩΝΑΣ Με ΠΑΑΤΑΝιΑ ί Μ Σελ" .θ ο ~Ι  ' Α ί ΗΤΤΕΣ ΠΑ ΑΓΡοΤικο ΚΑΙ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪκΟ
Ρ ' , “ ι _ γ
Γ Ι ΕΘΝ|Κ|·|: ΒΥΖΑΝΤ|Ο-ΝΕΣΤΟΣ 1-4, ΕΘΝ|ΚΟΣ Ν. ΑΓ|ΟΝΕΡ|ΟΥ-ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο-Ο, ΗΡΑΚΛΗΣ-ΕΒΡΟΣ 4-Ο, Α|Γ|Ν|ΑΚΟΣ-Ν|Κ|·| ΒΟΛΟΥ 3-1