Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΨΨΜ5ΕΝΤΗΑθΟΑ£.6Ρ
 , . η Ϊ' _ Ε ι.
ΣΗΜΕΡΑ... 
ΚΛΗΡΩΝΕ| *Μ Ε 1!!
$. 'Ο 27
' Η Μπαρτσελονα αναμένω· ΜΜΜ
να εεκσθαρίσε· είε ηροθέσείε Με
για τον Παπαν·κολσοο
' Μέχρι το 20 Ι 8 η συμφωνία
Πλ ΙΟ Η!" Ι 8 ΣΤΑ ΠΝΑ
Ηττατη5 Αντερλεχτ Ξ>Ο Με τη Ηδη
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
Η καλλονη προηγήθηκε. αλλά
οί γηπεδούχοι με τρία γκολ στο
β' ημίχρονο έκαναν την ανατροπη
Η ΑΕΛ νίκησε με 2-0 τη Ζακυνθο
και είναι ηαλί μόνη τηε
στηνκορσφη
ΡΜ . ί ο. 'Βρηκον ὁίιχτωοξαναοΜηαομηΟσα καίοΒαρνκα5'κορωΜΞΟ Σίμοε5'ΔηοΘεω5ητωΔ~;εΟτΜπτωΠενετ
 ' Ξεκαθαρίζεί σημερα γία Ορλ1ντο Σα (μου τον θελει κοκ η Δταλαντα) καί ΜΜΜ; ' Πίθονο Πλω : το δωσω:: του Όαση με τον ΠΔΣ
' 0 Αρηε 2·ί στην Κρύα Βρύση
·οοωστηραεί-οτον00Η ηΔ¦ηγΔμΠΜΜμπ Η η” 7 η: τ  Ξ' οτσγκτοΗκΙκΣΗκοΛκ·ηΕη
η · "ΜΜΜ “ χ Με; 7; “ε ΣΗΜΕΡΜ0ΡΑΝίΕ80ΥΜΜ-ΜΣ
_ .ληο._¦.
' $""'| .. - ~ί:' : ° “ χ ἔκ Α
ἐἱ°ἔ:;ἑ=ῇ8° ΙοκηΑκΑοκκμκο · ε >  
 ' ' Ο; `
. `Β"'¦/ ί
ς έ 7ΜΝίΠΜ|ΟΣ :3 
ΠΑ Ξ] 00
.. ..· ζ κ ΜΜΜΟωκη: Χ 
ΚΑΛΟΣ ΓογΕίΝ, > ' ` με πω· α η
ΣΕ κΑκΟ_ΝΤΕΡΜΠ| . Ξ .
Το γκολ του Ροὐνεϊ έκρινε
ιο Λίβερπουλ - Γ·ομναπεντ ο- Ι
2 : Ι .
 __ . .η 'γ _> ν ' Ϊ· _ 4 :Ι · η ` ` ηκκΑ0ΥΣΣκ0ΡλΡΕ
Γ'ΑΤΗΝ 4ΑΔΑ Β ·_ ν    Γ|λΤΡ|Τ0ΣΕΡ|ΜίΣ
ΗΕθν·κηΑν6ρὡννίκησεΙ5-9 . - _ · · ν .- ¦- έ' · · . ` · ί κκίκΔΡηΗκκίκκ
τη Ρουμανία και σήμερα ΜΜΜ Η" ΒΗΜΑ
"^5"·"·›"°ίζε'μ°'""°""ί° Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΞΕΣΠΑΣΕ ΣΤΟΝ ΑΡΗ (Ο 7 η Χ Η· ΠΕΛΛΑΣ
την είσοδό Με στα ΜΜΜ
 Σ' ωραίο...Ο
ηερ·βόλ· ”“°ἔἩ9Ψ“