Πρωτοσέλιδο Έθνος: Διπλό μπλόκο στη "μάυρη εργασία"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|Τ|||||||||Η!ΤΙΜΗ"!||'||||'Η|||||ι||τ||||'ΙΜΝΗΜΗ||ί|||||||||ίΗ|ΗΜ!|||||||||||||ΜΝ":'|||||Μ'||ι||Ι||ΙΜΙ""Η"ΜΗΝ'|||||||||||||||ΜΜΜ""Ἡ"Ι"Τ||ἑ|||||||ΝΠ||||]||ι||ἱ||Η|||||||||||ὶ'||Ι||¦||'Η|||¦|||ΝΝΤΜ""|||||Ι'ι||Κ||ιΝ||!|!||!!||||ὶΙΜ!Η!"|ἱ||||ΝΗ!||!|||||'|||||ΙΗΜ!"||||||||Ν||||||ίΝ||||||||Ι|||||||ι|||||||||'|'||||||Τ|'||||Π'|'"|"ὑ· ¦ ν
< |||||||'ί||ἶ||ἱ!¦
ΔΞΥῖΕΡΑ
το ιΑκονΑΡιον πιο
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: ιο;72 Σ
ι.3οε  ·. 
Η μεγάλη ο Παναθηναϊκόε οι εκτάε έδρα5 
Δευτέρα για  πλήρωσε νίκε5 δίνουν έ
την επιστροφή τ; ¦ ο ακριβά αστοχία στην ΑΕΙ( 
στον ολυμπιακά¦)/ · και Διοάδη δευτερη θέση 
23 ΐ  ¦ . | 2°·2' '64? 
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι,ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι
ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ Ε|ΣΦΟΡΟΔ|ΑΦΥΓΗΣ
ΑΜΑ" ΜΜΜ
στη «μαυρη» εργασία
ΑΣΦΑΛ|ΣΤ'κΟ ΚΔ' ΔΝΤ ΕΜΗ μέτρων Προκειμένου να καταπολεμηθεἑετο Μείωση Προστίμων με ανϊἀλλαγμα Ἡ8
' ' φαινομενοτη$ «μαυρη8» εργασία8 ηροωθείηκυ 'ρ- | · |
Η καυτη στζεντα ΜΜΣων ΜδΜῳόωυ υΠωργείω Μωαβ Περιλαμ_ Προσληψει8 των αδηλωτων εργαζομένων
Το" Τσἱ"ρ° θάνονταινέακαικλιμακουμεναπράστιμαανάλογαμετην Κλιμακούμενα Πρόστιμα αΠό 3_5οο€ ανάστο Νταβοε ε"°ῦ"ω8"ῳ“βα"ΚΜΜ “Μα ΜΜΜ κ'ν"φ“γΙ° λογο με τον βαθμό τη8 Παραβατικότητα8
προσλήψει8 των αδήλωτων εργαζομένων. 4·5
Ασφαλιστικό. ΔΝΤ αλλά και το
χρέο8 Μην ατζέντα Των συν°- ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι:ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι·ιιιιιιιιι·ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι·ιιι
ντήσεων του Αλ. Τσίπρα. 6-7
κιΝι-ιτικοτι-ιτΑ ΣΤΗΝ
 ιζ!» κΕΝτΡοΑΡιΣτ£ΡΑ
|| '||"|ΤθΒθΥλ||
ΤΗΣ ΦΩΦΗ
κιι οι κισσα:
ιππική
ΕΝΑΝ"
ΦΡθ'Τ|Σ"|Ρ|θ Πλ
Η" ΜΤΒ" ΤΗΣ
ΜΡθ||ΜΥΠ|Σ ω
γ Ι α Το κι] μ Ο Ενα νέο σκηνικό έχει αρχίσει
_ | να δημιουργείται στην Κεντρο·
ΜΧεΙμωνΙα 8 αριστερά. Εντονο παρασκήνιο
ο αρχαίοε οικισμόε εντάχθηκε .> _ι· γ η _ προηγήθηκε ΤΠ8 πρωτοβουστον κατάλογο με τα 5ο μνημεία ` λία8 τη5 Φ. Γεννηματά για
που βρίσκονται ησγκοσμίω8 Η κατάρρευση γέφυραε στην Καλαμπάκα και ο ηνιγμόε ενόε 47χρονου στο Σιδηρόκαστρο εκλογή αρχηγού από τη βάση.
σε κίνδυνο· Μ Σερρών συμπεριλαμβάνονται στο συνέπειε5 τη8 σφοδρή8 κακοκαιρία8 που πλήττει τη χώρα. Στελέχη βολιδοσκοηουν τι5
Επιστημονικά αβάσιμα χαρακτηρίζουν οι επιστήμονε5 τα περί «Βία 0ηε». Ω. 29 ηροθέσει5 του Γ. Καμίνη. 7
`  βυθισμένη “στη