Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Αγιορείτης: "Όταν χαθεί ο έλεγχος αναλαμβάνει ο στρατός"!
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ θ   
"8 |ΑΝΟΥΛΡ|ΟΥ
 '|'|·|Ν
350 ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
00478) 8878
Τ|Μ|·| Τ ΕΥΡΩ
 Πιο Μιλ[ιυυΔι
- ι ΑΚ:
11 μ τ· ιἐη ι ο " ό ι α του
  ῇΜΛ  ια ό ου" 8 ίιου
ω;χκΜ “ Η 7 ή __ Ποτ ό ου ! ΣΕΛ|ΔΕΣ 8,22,28
ΣΟΙΜΝΑΕ: ΣΝΟΠΑΕΣ ΑΥΝΑΝΕΣΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΑΟΡΟΜΣΤΑΝΑΣΤΩΝ
Μ Δ. Καζάκης: Η συνεχιζόμενη γενοκτονία και αιτοεθνοτισιηση του ελληνικου λαου υτι8
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΜΑντιυέτωιτ8ς ρωσικές και
τουρκικές δυναυ8ις εντος του
' συρισκσυ εδαφους!
ΣΕΛ|ΔΕΣ 4-9¦27
Και ένα τιροφητικό όραμα Ρώσου ασκητή για τον "Μεγαλα Πόλεμο που είναι μπροστα"