Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

18
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

2016

Ε Β ∆ Ο Μ Α ∆ Ι Α Ι Α

Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι ∆ Α

Τ Ω Ν

Π Α Τ Ρ Ω Ν

χρόνια

www.gnomip.gr

[email protected]
ΧΡΟΝΟΣ: 44ος ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ: 2317 ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Τα «∆ώρα
Θεού» για
την Πάτρα

44

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 11

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2610 270 733, 2610 224 441

ΣΠ
ΟΡ
Απόλλωνας:
Βρίσκει
το δρόµο του

FAX: 2610 272 179

Οπου φτωχή...
κι η µοίρα της!
ΣΤΟ 92΄ ΗΤΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΧΑ ΚΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟ

ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΙΣΤΟΙ ΣΤΙΣ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΚΟΜΙ∆ΗΣ
ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΑΠ. ΑΝ∆ΡΕΟΥ

ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ ΑΝΕΤΑ
ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

240 σελίδες
ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΖΩΝΕΣ
ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΕΛ. 42

Αγωνιστικό
το... 2016

ΠΙΤΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΤΟ ΕΚΠ

ΣΕΛ. 2

Ο αναβρασµός
δεν έχει τέλος
ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΠΑΤΡΙΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ

n ΜΠΑΣΚΕΤ: ΗΤΤΑ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΟ

Η ∆ικαιοσύνη αποφασίζει για την άσκηση ποινικών διώξεων
ΣΕΛ. 15-30

το πόρισµα για την Αχαϊκή Τράπεζα
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ-ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΕΛ. 6-7

Σ

Σύντοµα
κυβερνητική
πρόταση
από τη Ν.∆.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΕΛ. 3

το στόχαστρο της ∆ικαιοσύνης βρίσκονται πρώην στελέχη του ∆.Σ. της Αχα κής Συνεταιριστικής Τράπεζας
για… δανειοδοτήσεις από το 2004 µέχρι 24 Μα ου 2012.
Σύµφωνα, µε δισέλιδο ρεπορτάζ του «Έθνους της Κυριακής» έρχονται στο «φως» στοιχεία του πορίσµατος, των
240 σελίδων που συνέταξε ο οικονοµικός εισαγγελέας.
Ο οικονοµικός εισαγγελέας Παναγιώτης Αθανασίου, ο
οποίος χειρίστηκε την υπόθεση, έστειλε δικογραφία στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών, προκειµένου να αποφασιστεί
εάν ασκηθούν ποινικές διώξεις σε βάρος εµπλεκόµενων προσώπων, οι οποίοι θα κληθούν για ανάκριση.

Ένας νεκρός
στις Σέρρες

ΠΑΡΑΣΥΡΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΙΧ ΤΟΥ ΑΠΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ

ΣΕΛ. 3

ΜΟΙ
ΠΟΙΟΙ ∆ΡΟ
»
«ΠΑΓΩΣΑΝ
Α
ΣΤΗΝ ΑΧΑ

Αγορά:
Υπό
το µηδέν!

Ο ΚΑΙΡΟΣ ∆ΕΝ ΗΤΑΝ
ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ

ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΕΜΠΟΡΟ ΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
ΣΕΛ. 3

CM
Y K

Συνάντηση σε θερµό κλίµα
ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΙ
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΟΙ ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ

Στον δρόµο της ελπίδας η Ν∆
ΓΡΑΦΕΙ Ο ∆ΙΟΝΥΣΗΣ Κ.ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΣΕΛ. 8, 42

Ιερός «πόλεµος»
για το
αποτεφρωτήριο
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΤΟ «ΠΟΤΑΜΙ», ΤΑ ΠΑΝΟ
ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΕΛ. 4, 9