Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
||Νῆ||'Ί|Δ"ι|ΕΞΞΞΞ||||Μ||'Ε|·Δ.
Με Το" ΦσΡ
ο Ο· κινήσε·ε στην ΑΕΚ των δείχνουν
πσῆῆέε 6·σφσρετ·κέ8 τόσε·5 Φ
. *ί Δ Β Η Ν χ
ο Γίνοντσ· Ἡ ἴί:ἐ¦
νσ 7
  .
Όῆσ το ῆεφτό στο ΛίβερΠουῆ
-Μόντσεστερ ΓΙουνόπεντ!
Μ Φιρμἰνσ
" συσιόζετο·_
φορμσρισμένο
4  γ_ Μαίου Π .
ως · _“' | " ” ` 
ένα μας να Ξ ΟΙ, κσῆυτ€ρεε Προβῆἔ 85
°“έΡ°°ε Χ εινα· εδω με αποδε· ε·Ξ!
ο Μστσωμένσε
το σκρ·Βέ8 σκορ |
στο Γκενκ-Ζσὐῆτε
Βόρεγκεμ
ΑΛΛΑΓΗ... ΣΟΥΗΔΠΝ ΣΤΗΝ ΕΠ'ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΟ .· “ Λ
Ο Μπερνς Φεύγει, 3 εε " ο Μπε¦ Β 
ά ._ ,
φ: - ^
· ς :_ :)'<' _.
ο κερπ ερχεται- ι . _Μἡν“μΜοΜζὲΜ
· Τ· σώζω με τον φουντσρ·στό Με Γιουνγκ ΜΠό|5 · 'Προ αποδείξεων στο μοτ5 με τον Πσνιὡν·ο να ιοω Βρει ομόὁο
ΠΡΟΣ "ΗΝ ΕΞΟΔΟ Α"0 Η" "Π"°ΛΗ Ο Μ