Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Μι Μ σοκ" απ·
ααα Μα· ο ΜΜΜ Η· ασ·
[|'Μῶ0 Ο'"|'¦ 'Μ' |"(...
Γραφειο ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ Σελ. 32
Τι ααεαει να γινει
για να ιιιΜιαεις;
Γραφειο ΣΠΥΡΟΣ ΔΛΡΣ|ΝΟΣ Σελ. 2
,Ο Η Τὶ ΜΝ
κυριοκιτ 17 ΙονουΠριου 2ΟΊ(5 / Φωλλο ΊΟΒΔ (2284) / ξ 1.30
ο'ιιι>οιΤοΝιιΤιιΣ Τον, · ι
ιιιΕΖΕι ΤιΕΡιΣΣΟΤΕΡο ι Ο β.
 ΤιΑ ΤΟΝ Δ_ΑινΕιΣινιΟ  .  ' . 
'Ϊ Τον ΣΤΗΝ Αεκ Μ Ο °
· τν τελικα ευθεια
αύριο όλα
π τ μετγραφικα
Το κανατε 1,2,3,5,10 φορε5 αιΤο Περυσι, δεν μιΤορεί να ειναι τυχαίο...
ΔΕΝ Ε|ΝΛ| ΔΥΝΑΤΟΝ να μην
μιΤορειτε να κρατήσετε μια διαφορα
24 ΤιΟντων και να την κανετε αιΤο μια
Ομα6α με εναν Αμερικανό, κατι
Σερβοοε «ιτουθενΟὁεε», τον ΤσΟχλα,
τον Δε6α και τον Κακαροοὁιι...
_~ ›  Τ . ε μ .   ὁ · Ε, Έ κ
. Με ατινειιεια αἶιατα α·Μνεαα ανασα, δινει πα4εια.“α
ατιιαιτει ο κοσμος με Μεσοι· τις* δυναμεις,
τι Ματια πρεπει ακομα να γινει για να κανετε τα ανταναιιτα;