Πρωτοσέλιδο Έθνος: Τα δύο όπλα που αλλάζουν τους όρους της διαπραγμάτευσης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ν"(0ΛΛ0Σ
"ΣΕΛΕΜΕΝῖΕΣ
Οι αυθεντικέ5
συνταγεε
ΠΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟ Β|ΒΛ'Ο
Π'ΤΕΣ - ΟΡΕκτικΑ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ
"Ἡ ΜΥ'|Ἡ
ΤΗΣ ΤτΕ
Ή ιἶι`_
 αν::
ηη “ .
πω ιΞιιΦιιιιιπ 
Μηνιαία
2,8 Μ. -· °
Τ|ΚΕΣ
λ»- `
  “ ίιι Ν · Μι
`.. ΤΠ" ΤΡΑΜ"
 πι ιιιιιιι
το ΠΟΡ|ΣΜΑ ῖ0Υ Ο|ΚΟΝ0Μ'ΚΟΥ Ε|ΣΑΓΓΕΛΕΑ » 28·27
'Με έστησαν το «ριφιφί» των
210 εκατ. στην Αχαϊκή Τρόηεζα
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ'ΡΑ|ΩΣ
ΗπρὡτητρὰΜζασΜΜ6α
πίτες<ορεκτικα
τι-ιΣ κγι=>ιΔκι-ιΣ ι·7/Πι/ῖΒ
θΕΡΛΠΜ|ΚΑ
ΑΠΟ ΤΗ ΕΑΚΟϋ$5Ε
 Μια σειρα 3 βιβλίων με 300
ΜἴΜ;ζω φαρμακευτικό βότανα
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ «ΕΘΝΟΥΣ»
Τα δύο όπλα
που αλλάζουν τ0υ5 όρους
Με διαπραγματευση5
ΠΛ¦0ΝΑΣΜΑ '15
ΑΝΑ"ῖΥΞΗ
20"· Πρόβλεψη 2°'6
·Ο.5Ψσ +].5Ψο
αντί πρόβλεψη:: ·2.5% αντί για -0.5%
αντί πρόβλεψη8
·0.25%
ΣΧΥ ΡΑ χαρτια ρίχνει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η κυβέρνηση Προκειμένου να αποκρούσει
τι8 απαιτησει8 για επιβολή πρόσθετων μέτρων. Τα τελευταία στοιχεία που διαθέτει το Μαξίμου δείχνουν πλεόνασμα ύψου8 0.4% του ΑΕΠ. όταν ο στόχοε ήταν για έλλειμμα 0,25%. Ταυτόχρονα. οι μετρησειε για το 2015 παραπέμπουν σε ύφεση μόλι8 0.596. όταν στο μνημόνιο Προβλέπεται 2,5%. »ε
τον κι. Μπιτ
Νταβόε: τι θα πει
στον Τσίπρα η Λαγκόρντ 7
))Β, Β
τιποτα ἑωεΜ
τον πιω" _. .#4›
την Μπι· 
Τα ποτό στην «Αστοιβη»
και τα ξενύχτια με τον Αγ Ϊ