Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Ζωντανεύει ο εφιάλτης του '15
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ι “  αεΑΤι>ικΕΣ
. _ . _ · ι -· ΜΠΑΣΗΣ
ι Αυτη 'τ- = Γ “ _· . ε Ο
, την Κυριακή  °°  ' - .. τ:: ο Δυο
ο μεΤ0 ΒΗΜΑ . · “ < ε μμ: ι . ~ ι μ ““ ι Πρ
ι εγκυρο στην ΤίμΠ
~ κωπλ“Μ του ενοε
ρ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
Ξ Β'ΒΛ|Α
ο . 4 ΣΕΛ|ΔΑ 3
Μ Δ ΜΜΜ (19572009) ΕΚΔΟΤΗΣ: Πλω '|. Μ Δ|ΕΥθΥΝΤΗΣ: Μ Β. ωΜ°Μ
|ΔΡΥΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡ'ΟΣ ΜΜπΡΑκΗΣ Μ 1' ΜΥΜΥ Μ' κεντρικό γραφεία: ΜιχαλακοπουΜυ 80. Αθήνα 115 28 | © ΤΟ ΒΗΜΑ Α| 
Ετο5 ιδρύσεωε 1922 ΤΑντωνίου του ΜΜΜ 'Β' Λευκό. 10 Ναών Ό 211 385.7000, Βααλ: τονίιη[email protected]οο|Μ.ει Εκδίδεται από τον Δημοσιογραφικό
ετο8 949 - Αριθ. 16436 Ανατολή 07.39 · Δαση 17.31. Σελήνη πρωτο Τέταρτο ίπιεπιει: καρν/ Μ.ιονιΜα.σ Οργανισμό Λαμπρόκπ ΑΕ. Τ|ΜΗ€2.ω
Οι νεε8 αντικειμενικε8 ξιε8 σε ολη την Ελλαδα
ΑναλυΤι καί Πίνακες Της Εφορίας με Τις Τιμές Των ακινήτων ανα δή μα και ζώνη 
Μακρα διαπραγματευαη για την αξιολόγηση παρα τα ευγενικό λόγια των Ευρωπαίων
Ζωντανεύει ο εφιαλτη8 τον 'ί5 '
ο «ΖηΤήσαμε αγελάδα και μας φέραΤε γαΤα» Τα καρφί Της Τρόικας για Τα Ααφαλι- Η ΔΙΑΠΛΟΚΗ
αΤικόο ΡαντεβαυΤαίηρα αΤα ΝΤαβας με Σόιμηλε και ΛαγκαρνΤ για λυση-Πακέιο
 ΤΩΝ ΛΥΚΩΝ
ΑΛΛΑΖΕ| ΣΤΡΑΤΗΓ|ΚΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. ΤΑΡΑΧΗ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ, ΤΡ||(ΥΜ|Α ΠΟ ΠΟΤΑΜ| Του
ο αυτον =ΠτΨ_γΧΑΡἔ
· Ο παλαιότερα γυμναΦωτια στην πολιτικη Μωαωω.
χαίων ελληνικών έγραφαν ότι «ανθρώπων
έκαστος δύο πήρας φέρει· την μεν έμπροσθεν,
την δε όπισθεν». Τοὐτ'
αυτό συμβαίνει και με
σκηνή έβαλε
η εκλογή Μητσοτακη
ΣυνέχειαστήσεΝ8αΜ
ΣΕΛ|ΔΕΣΑ10-11
ΒΕ!ΜΑιοδὡιηε ι ΜΔοε :ΜΒ-ΑΜΑ χαχα ΜΑΜ ΜΜΜ Μαλον· 
Ι ¦ Στελέχη, λ _ Υ β Ο ροκ θρὐλαε 
' ί πολιτευτέ8, " ' που τραγούδησε ί Ζ Δ
ί συγγενεἱ5 και ί ε ακόμη και ΤΡΑΠΕ Π Ε' ΡΑ|ΩΣ
ί φίλοι στο κραταε  ί τον θανατο του ! ί
ι ί λ
ι ¦ ι ί
“ γ ί
| Ηκυβέρνήοη του ΣΥΡΙΖΑ. ί θρύλος του ροκ ήθελε 
Ι που ήρθε να ανατρέψει ί να σκήναθετείτον εαυτό 1
ι το παλαιό κομματικό συστημα, ν Ε Ο | τουσε καθε περίοδο της ζωής ι «
. ι κατέληξενααντιγρόφει τις χει- ί Αλ" . του. Στόθήκε συνεπής μέχρι γ
Τ' ΖΠΪΠσε ζ μαυρες ηρακιικέςτου.Διορίζει ; . νικο το τέλος. Το βιντεακλίπ του |
ο Πρωθυπουργός γ ἔϊρΨ0ς αιωνας Πρώτου ποδια θα τραγουδιοιἰ«Μωε»κυκλ0· Ξ
. ε; ου. την ωρα Που ιι ανεργία ; · ί φόριιοε ιιὁ κ μία ημέρα πριν ϊ
απο τον Ϊ αυτό; κόκκινα. Μια αποκαλυ· ποτΠσΟυν " από ταἑ9α γενέθλἑΞ του και Η πρώτη τω στην Ελλάδα
° 5 πτικη στα με τα προσωπα που ι ~ κανείς ενκατ' α ότι σκή- |
Κουῖσουμπσ έχουν διοριστεί τους τελευταί- λ στον Αρη ὲ νοθέταὐοε τονίδιο τον θάνατό 
ΣΕ^|ΔΑΑ40 λ ους μήνες. ΣΕΛ|ΔΕΣΑ14-15 ί 5(|ΕΝ(Ε.ΣΕΛ'ΔΕΣ4·5 του. ΠΟ^|Τ|ΣΜΟΣ.ΣΕΛ|ΔΕΣ 2-3 λ