Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Η "μεσοτοιχία της διαπλοκής" στο Κεφαλάρι για Μητσοτάκη, Χριστοφοράκο και... Σαμαρά!!!
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΕΝΘΕΤο 
ο Η ·Ι
” Η . κ
. .· ι ι
 >._ _ < Ν
ΜΝ .Η 'Ι η Π. Δ 4 |
¦ _4 η 4 #_
· Ι Τ
7 Ό ,Χ Η¦ '
· · Ι·Γ` . _
ΜΗΝΗΜΑ
ΜΑΧΗ! Τ|Λ Μ
ΤΗΝ οροοΔοΞ“  .
ΚΥΡ|ΛκΗ
"7 |ΑΝΟΥΑΡ'ΟΥ
350 ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
(1808) 884
ΤΜ" Τ ΕΥΡΩ
'Σω Μωλόρ·ζο
θέλουμε να .νερό
"Η Η· 
ΐ.-  'Μ>:/ ·¦ ' ΣωΔΩω
Φωνόζε· με αγονόκΤηόἡ ο αὐἩδήμορχος
¦ Η 4 Ό /
 | ΜΑΜ Η;
·  “ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ'
  ΤΜ ΗΗΤΣ0ΤΛΗΗ
η Η “. -ι
“  χρ|ΣτοΦοΜκο
` τα· ι
ν ·  Η 4· Η¦
Ι θ» 
€ζ Μ.. Λ η' Κα"
κ 1 ΤΣ· _ .,
'ν .ΜΗ ν _ Α
_ " · .Ι!|η |. ·
:Η `~'
Τ Ι ·ἴ'
. 4 ι
' ἔ ' η ὅ