Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Κωδικός Πορτογαλία. Κλειδί ο εκλογικός νόμος. Το σχέδιο Τσίπρα για παραμονή στην εξουσία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.ή -Μ'ἶ 5.
ΜΝ μιΞἑΞ
κ κακό 
Με το" έα & 23|τ|2ΜΒ για αγορὲ5 €20 και ανω
Δειτε με το θΒΜΑ τουε αγώνε8 τηε 8μΡετ Εεεεμε Χωρὶ8 καμία Χρεωση στο μονεεῇ:;=οκΞεΙ ΜΒΜ·
" ' ' τ ( ο ανὡναε θα διεἔαχθεὶ κεκλεισμένων των θυρών) & 
Παναθηναικοε | Πανιωνιοε* Θ .ο - 3 .- 9 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΠτἶωΜὲψ τα: 7 “ 7 Π Κ ΠΑΛΑΤΙΑ
· μονα τοκ ΒοΣΠοΨΡοΥ
Ζει5 καλύτερο! “,ὺ “
+ μονα Με
 =ῖ3ΐῖἶ3 « τα Μ π τη 
5|(οο|α Ξανθη | ΠΑΟΚ
'γ το σοι του μαηεμ 
 γραμματεα τησ φ 
Η! Ν εολαἱα8  "
- Η .. _ .¦
|ααονα5 Σκινα5-|'|αιιαοοιιουΛο5ι ο αδελφοε του ιδέα) τοιιο0ετὶιθιικε ατο γραφεἰο του ιιοω0υιιοῳνω. .
μπενθνμοε για την ιιαρακολοΜιιοη τον |'|οο0ιιοΙονιαμον και η μητέρα τον ατο γραφεἰο τον νιιονονον Υνεἱαὲ
Θεαματηςη
εκκινηση
- Καθαρὴ πρωτιά
με το καλημέρα και εντυπωσιακό
ποιοτικό χαρακτηριστικα
ΚΛΕΙΔΙ Ο ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Ο Σια: ΝΕΛ και" τιμοκ- 7 Ο Ο ΕΑΡΤΗΤ0| μια"
ΔΗΜοκΡΑπΑ ΑΥΓΗ ΜΜΜ. γ κ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
· ΣΕΛ. 6-7 η' Ο Ό· γ
Το Μέσω Τσιημα για παραμονη στην εΕουσἱα
Χωρὶ8 μΠονου8 το Πρώτο κόμμα · Μεἱωση του ορἱου εισὸδου στη Βουλη
στο 2% .Υ1τολογὶΖει σε στηριἔη απο ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ποταμι, Λεβεντη καιΑΝ.ΕΛ.
ΣΤΑ Ι.500 € Φ0Ρ0Λ0ΓΕ|ΣΛ| ΣΑΝ |'|Λ0ΥΣ|0Σ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ιΣτοι>ιΕΣ Απο Μ
Τα 1.000 ευρώ τον μηνα θα θεωροὺνται μεσαὶο εισόδημα και μονο στα 700 η φοροαΠαλλαγη με νεο ν/ σ ξ*
· ΒΠΞ|ΝΕ55 ΞΤ0Π|ΕΞ ' Δ
· ΣΕΛ. '|4-|7
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: Εἔεγερση μεσα - Εκβιασμο8 αΠ, εἶτα - Η τελεια καταιγὶδα
η* ¦ , το ΕΓΚΛΗΜΑ :τα χρωμα τα: καιει-ια
Λἑλα Μαυροματη
.Δ_ _ _
ιη τι"
|||||
ΤΡΑΠΕΖΑ 'ΤΟΡΝΟΣ
ΗΜΜωΜ
Ανθη Λιναρδου |
- Η ομολογία _
Πω: τα σκότωσα__
¦ του δολοφόνου: ¦ _ ¦ 
τι _:· τΣκοτωνουν
 `+`ῖ18 γυναικε8 ..
οταν τουσ
 " ΧωρἱΖουν
Πίνακα:
Ζωγραφικἡ5
του θυματο5
Ι ο μοιραἱοε ἑρωτα5 με τον Αλβα έα
που μισοὑσε του5 Αλβανοὑε
Γιῶργοε-Αντα: Τα διαΖὺγ1α στο ΟΝΑ των Πα1τανδρεομ
· ΣΕΛ. 52-54