Πρωτοσέλιδο Άποψη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μιχλλι-ιε ΜΜΜ
«ΕΠιστροφή
στην ανόΠτυξη
το β| εξόμηνο
του 2016»
Θ·ὲμιΒ
Βαξεβανης Ντογιέικος
σημειώσατε 2
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΕΡΠΩΤΗΣ
Η Εισαγγεῆία τον «ψάχνει»
(για την αυξηση
του Παρανομου τζόγου)
και εκείνοε καταγγέῆῆει(;)
(τον Παρόνουο τζόγο!)
ι »| Με την Παρανομη τροΠοΘ) ¦ Ποίηση του κανονισμού των
νετ: γιγαντωσε τον Παρα
νομο τζόγο και τώρα δίνει
διαλέξεις για τις
εΠιΠτώσεις του
 Μ Ξεκινούν οι ανακρίσεις για
τα «ΠεΠραγμένα» του αΠό την
εισαγγελέα κ. Φραγκια
Λίστα Βεστφαλίας-Ρηνανίας
«Ψεκέιστε, σκουΠίστε,
Πληρώστε. Αλλιώς...»
ζ _Μι π ”Η
.  ό::έΑτενΕι ΤΗΝ ΤΡΔ|'|ΟΥΛΛ
- . ή  ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ Θ
επτα; ανἔος Πρόεδρος της ΝΔ. αΠλώνει το Παιχνίδι σε όλα
 τηΔνέα ηγετική ομαδα και μοιραζει αρμοδιότητες
]θ/Ί 7 'ΔΝΟΥΑΡ|ΟΥ 20] θ
ΔΡ. ΦΥΛ. 7" 3
ΠοΛιΤιΚΗ ο ΑοΛΗΤικΗ εοι-ιΜεΡιΔΑ νι·τΝνιΙ.ἰ8ρορεἰ.εΕ
ΜΕ ΠΡ@ΞΧΗΜΔ ΤΗΝ Δ[email protected]Δ©ΓἩΣΗΜ
σου «ασφυξία8»¦
Χ “έ ΡΒ' Στην κυβέρνηση
δεν αΠοκλείουν
οι δανειστές να αφήσουν
την αξιολόγηση να
σέρνεται μέχρι την
τελευταία στιγμή οΠότέ και
θα χτυΠήσουν με εΠιΠλέον
αΠαιτήσεις, εΠαναφέροντας
αΠαιτήσεις και διλήμματα
του τύΠου «τακο ιτ
 οι· 'οσνο ιτ» και Οι“οχἰτ
Η' 'ΣΕΛ.3
| ΜΜΜ | «Ανησυχίες,
Αναζητειται καθηγητης το μυαλό μου
Πολιτικής οροφωνίας βασανίζουνε
Πολλές...»
Μ Το Μαξίμου «ψήφισε» Μειμαρακη, μετα όμως τις εξελίξεις στον ΣΥΡΜΑ καλούνται να Προσαρμοστούν
σε ένα νέο Πολιτικό Περιβαλλον › ΣΕΛ. 6
 ή Ι Μ Αχρείαστες μΠανανόψλουδες αΠὁ κυβερνητικούς βου· Β Μπέζ. Που εκφράζουν αποψεις
 Ο [ζ σου αηέχουνετηφωτος ουδ τις
Μ Η ετήσια μες Θέσεις ·Φ£ΕΛ. 4
Η -κατέι Δήμο Βερύκιοεισαγγελική καμόρα,
το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.|'|. και ο
«δύσκολος» κύριος Μασίνας
Μ Δέσμευση καταθέσεων 58 εκατ. ευρώ του Δημήτρη ΚοντομΠνα αΠό
το κ.Ε.Φο.ΜΕ.η. μετα αΠό έρευνα της |ητετατηεΠέαη αΠό την οΠοία όμως ο καναλαρχης είχε αΠοχωρήσει το 2006 ›ΣΕΛ. "8
η _ η ΛΤΓΕΛΗΣ ΜΔΡ'ΝΑΚίΗΣ
_  Παραμένει
" η Πρόεδρος
τι] του Θρύλου