Πρωτοσέλιδο Karfitsa:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ε -_, _ , _7 μή!
ρΓθ55 Σαββατο 46.“|.20“|6 · Δρ. Φυῆῆου 598
ΞΟΕ|Α|_
ί·  τΟχἴΜθ-9ἴ ' ρθΓ85ΚΌΠἰο.ατ · 'ς8τῇτ5α.ατ · Όα£|ς5τααΘ24.ατ Μ
    τὴ ~ Μ +- ¦
ῖΞ¦.+
-. _ 
νιἩἩ%.Ἡῇ_.Ψ%.Ἡ Ἡ_·*'_*
ο καρτας πιο ααααΒατ·κοτατας
Τ· πένα ο· ϋῇααοΧω της...
Ματια ΒεαααῆονΜας
ΕΡΕΥΝΑ  ΕΡΓΑΖοΜεΝο| ΣΕ ΝοΣοκοΜαΑ  ΕαΕΝΔγΣΗ - ΣκογΡ|ΕΣ
Πωσ' Κρ°Ἑ"σ°ν“- ρ€Ζερβε  Ζητούν τη βοἡθε|α  Σκῆηρό « » πόκερ
Ἑ|5 “ΥαῇαΖ|ε5» ΚΟΡεΚῆε5  του |βαν Σαββίδη!  κυβέρνηση5 - Ε|αοτααο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα