Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΦΥΣ'ΚΑ ΠΑΥΣ|ΠΟΝΑ. ΑΝΤ'ΠΥΡΕΤ|ΚΑ
ΚΔ' ΑΝΉΦΛΕΓΜ0ΝΩΔΗ
Β  | ..4 | | η γ γ - ! ` | Ι - η ι χ
Καραμανῇη
για υπαπτα
σεναρια
ΜΜ%ΉΜ ι
2 Βαγγὲῆηε ΜεῖΜἔγεΜ
 ΣΔ. 9
Τ ομαὲ,για «νέου5
ρηγορακου5»
ΤοενωωενοαωαταΜωη5
βουΜ@ΜαιΦωικαιΜροε
~ Σελ.16-17
γ` εῆπ|ίδα
'· <  (Μο
ερχεται...
Βουδουτἑ5
τΠ8 ουγκυβἑρνηαη5
κανουν στο “Πι| κ·
τον αηοῆογισμο
 Σελ. 4·5
Στη σύνταξη με 20
χρονια εργασια8
Τα πέντε Μονο τρωω και οι @0
ο.ιτατι·ιγορί8|ωβε[Μτ;·ρἐα:ομένων που ι
πρωτο
ί ·· Σελ. 18-20
και» έσα 20% οι
νεεε αντικειμενικεε
Γιατί το αῆαῆουμ των ΜΜΜ
Μαν Μ την ω
- ι· Σελ. 58·59
Τα «υπερβατικα» μέσα που χρησιμοποίησαν εγχώρια
και ξένοι παραγοντε5. προκειμένου να ποδηγετίιοαυν
την τιοῆιτικίι ζωη πιο ΜΜΜ
Η παραξενα δεσποινί5 Διέῆῆα¦ ο αδεῆφ65
τουΜτο Φόνισσμσ του
η «παρέμβαση» απο το υπερπὲραν
του Ε ευὲριου Βενι έ ου και τι... πριγκίπισσα Ντα'ιανα
ΒΞΝ ί790-7640
Τ' ΑΛΛΑΖΕ| Π" ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤ|Α Ο ΝΕΟΣ ΑΡΧΗ|'ΟΣ
Τα σΧἑδια Κυριάκου
για ανατροττιι Τσιττρα
ι ι «Σύντομο θα κῆείσει το κεφὁῆοιο ΣΥΡΜΑ - ΑΝΕΛ»
- αν Ποιο το νέα πρόσωπο σε θέσει8-κῆει8ί ι ω. 8-13
έα Πίστα
αγκαρντ
· Ποιοε ο καταδσγσε με τα μέτρα-φωτια και
τι5 «αναγκαίε5» μεταρρυθμι'σει5¦ που τιαραδίδει
ιδιοχείρω5 στον Αῆεξη Τσίιιρα τι Κριστίν Λαγκαρντ
κατα τη συναντηση του5 στο Νταβσ5
· 05 ενδειξη σκδηρη5 σταση5, που ειναι
αποφασισμενο να τηρησει το ΔΝΤ. δεν έρχονται
αυριο στην Αθηνα τα στεδὲχτι του! .ο ω.. 1. 6
~·γ“ό“ω
παιχνίδια
με ΜΚΟ
41 στο Αιγαίο
ἐ-· Σελ. 22. 51

Τελευταία νέα από την εφημερίδα