Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Άγιος Παϊσιος:"Νέο αστέρι Βηθλεέμ δείχνει... Αγιά Σοφιά"!
Newspaper website Website
Recognized text:
η  ;· ιηι1ι@@Ηι£ΩΠὸιιιιΜ
πα `_ἑ
>` 15 |ΑΝωλΡωΥ
Με· _   -   ιΠιιωιιιιιιιιιιιιΕιιιιιιἩ¦
Χ7Ι›`
'Ι 'Ι'
““ι·ιΜΗ πιω' 
Η κίνα σμνΤηρεί τις
αγορες της με "ενέσεις"
σης ΤρόΠεζες
Η Ευρώπη και·ορρέει
με Το μνημόνιο
κι. μ
. Ακόμη και ιαΜ της
ΔροβΜρσονΜ“
ξεκίνησαν να δον Ϊ
“ιιι0ιιιιιι Με  
ιιιιιιιι... ιιιι ιοιιι“ι
_ΕΜΜ[email protected]ΠἐΜ5Β[email protected]@ΜΜΜ με κεραια δυνάμεις στη Συρία