Πρωτοσέλιδο Press Time:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ Ι6 ιΑνΟνΑΡΙΟν 2016 ΑΡ. ΦνωΟν 503 ΤΙΜΗ: Με 
'Ερχεται
απεργιακός '
σου.μι·ο“-ιι“κ-.ῳ · Στους δρομους αγροτες κοι εργαζομενοι σε λιμονιο. ΟΣΕ, ΟΤΑ, ΜΜΜ κο.
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕγἩΚΟ ΔΕΝ Εχει εκΛειψΕι ο κιΝΔνΝοΣ
ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ τΡοΜοκΡΑτικογ χτγπιιΜΑτοΣ Στι-ι χΩΡΑ
ΣΚΗΝΙΚΟ
 Ο χορός των ξένω
τιρακιορων και των   
 ΜΚΟ στο Αιγαια, 
Μ Ξ η
°Τσί"Νς ΛειτονΡτονΝ ΩΣ“ΔονΡΕιοΣιτιτιοΣ»   έ
· 8τ οργανώσεις στο μικροσκόπιο μα 
· Ποιο χρπμοτοὁοτειτοι οπο 
τους |ολαμιοτες
_ · Διοταχθιτκε εισογγελική ερευνα
“2ἔἩἙὅἑ:ΣἔΞ=#Μ · Στελέχη του |8|8 ήλθαν στην Ελλοὁο
τ ΣΕ^. 4-5
›Μ 'ΟΝ
ΜΜΜ ΕΝΗΡΓΗΣΕ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ Ο ΑΠΛΟΣ Με ΤΟ ΑΥΤΟΣΧΕΔ|Ο ΤΖΑΜ|;
· Είμαστε .
ενωμένοι και θα ΣΦιι·ι·ογΝ κι ΑΛΛΟ το ΖΩΝΑΡι οι «τοκοι·ΛνΦοι» ΝΒ” ο' ΚΡΕΜΕΣ ΣγΝ^Νϊ“ΣΕ¦Σ
ἔ“Μ“ε Οι δανειστές   Ελπΐ6α
   πιέζουν για νέα Ο -   έ ή παγίδα
;;..εΞ;Μ' μέτρα 2-3 δισ.     Πο 'ΜΒΝΕ
στοχος π μείωση των φόρων»
Π · Δύσκολα π αποστολή του 'ΜΝ πρωθυπουργού
› Μ το ' ΜοΜιΣπκο Ζπτσυν νέες μειώσεις συνταξεων. απορρίπτουν τον σΟξπσπ εργοδοτικων εισφορών