Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα υπό προϋποθέσειςRecognized text:
Νο1 σττ1νεντ1μέρωσΠ των επενδυτών
ΧΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙ0
ΗΜΡ|~|Σ|Α Ο|ΚΟΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΔ
"ΨἙδ'Μ°"“Ἐ9;9' ,ΜΡΑἔΞΨΗ -ἶἶ.!Α!οΪὁἶ!9Χ39!_ΖζΞΞἔΒΞΝ9ἔ;ἑ[ἙΪΜΞἘ,ἔφἔ““_ ,-_Ϊ1θ^ΞὲΞΞ
' ΜΜΜ · _ _ “η Με 27
ΜΜΜ __ ' “ ' Μ .......  ........................... ..
στη 7Μιηω: __ ,.  : ΜΜΜ 89
 _ _ Μα» ........................................... ..
·  _ _ . . . ΣΤ°°°°“ 22
μμ"... -ΜΜ  _ _ τα" Με Με Με τσι ........................................... ..
ΠΑΡΑ|ΝΕΣΗ ΡΕΓΚΛ|ΝΚ Γ 'Α ΑΜΕΣΗ ΑΞ|0ΛΟΓΗΣΗ ΚΑ| ΠΡΟΕ|ΔΟΠΟ|ΗΣΗ ΠΑ ΝΕΑ ΚΡ|Σ|·| ΡΕΥΣ|'ΟΤ|·|ΤΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΝΤ
στο ειρηνικό πρόγραμμα ιιιιό προϋποθέσεις
Ζητά εήάφρυνοη χρέους και γενναία μεταρρυθμιστικό πακέτο
Συνάντηση με την έΚρ. αγκάρντ.
του ΔΝΤ. αναμένεται να έχει
ο Αη. Τσίπρας στο Νταβός
 Π · Τ' ΓΡΑΦΕΙ Ο ΧΑΚΕΡ ΣΗΜΕΡΑ.
Σελ. 4
τάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα
τόσο σε συμβουλευτικό όσο και
σε χρηματοδοτικό επίπεδο μόλις υλοποιηθούν οι δύο προϋποθέσεις (συμφωνία για ελάφρυνση του χρέους και
γενναία μεταρρυθμιστικό πακέτο)
που έχει θέσει, εξέφρασε χθες ο εκπρόσωπος του Ταμείου Τζέρι Ράις. Ο
ίδιος επιβεβαίωσε ότι έχει ήδη προγραμματιστείσυνάντηση στο Νταβός
του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με
την επικεφαλής του Ταμείου Κριστίν
Λαγκάρντ. Αναφερόμενος στο ασφαλιστικό, επεσήμανε ότι η μεταρρύθμιση του συστήματος είναι επιβεβλημένη καθώς η δημόσια χρηματοδότηση
της κοινωνικής ασφάλισης αγγίζει το
Τ0% του ΑΕΠ, γεγονός που, όπως είπε, θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική
σταθερότητα. Ο κ. Ράις επιβεβαίωσε
ότι το ΔΝΤ έχει λάβει τις προτάσεις
Τ ην πρόθεση του ΔΝΤ να συμμε
ί , η η τ κυβἐ ια νασφαλιστι '
“ΜονωνΜ“ΜΥΜς 
Ό είναι Ο' εταιρείες-  ί η _ 'ω 32 χ0υιη ολ<>·<ληι>ώαε| Την αξιολόγηση
7 _ ; _ τους.θατιςσυζητήσουμεμετιςελληΥπέρ πιο επιθετικής Εισροές-ρεκόρ“
όρόσης μέθη της ΕΚΤ σε μετοχικό αυτό
Μεγαήύτερη μείωση του βασικού
Ο Ο||(ΟΝΟΜ|Α 
Λόγω των μαζικών προγραμμάτων
επιτοκίου είχαν ζητήσει μέθη του ασ. τα. 6 τόνωοης από ΕΚΤ και Βοι ω. ι7
ΠΟΛ|Τ||(Η 3-5
νικές αρχές και τους Ευρωπαίους στο
πλαίσιο της αξιολόγησης".
Εν τω μεταξύ, την αναγκαιότητα να
ξεκινήσει άμεσα η πρώτη αξιολόγηση
του ελληνικού (τρίτου) προγράμματος διάσωσης, επεσήμανε ο γενικός
διευθυντής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (Ε5Μ) και διευθύνων σύμβουλος του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Χρηματοοικονομικής
Σταθερότητας (ΕΕ5Ε), Μάους Ρέγκλινκ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης
Τύπου που πραγματοποιήθηκε μετά
την ολοκλήρωση του ΕυτοΒτουρ.
Ο ίδιος, ανέφερε ότι η κατάσταση της
ελληνικής ρευστότητας θα μπορούσε
να επιδεινωθεί ξανά τον Φεβρουάριο.
Ειδικά για την ολοκληρωθείσα ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, ο Ρέγκλινκ στάθηκε στο γεγονός
ότι τελικά απαιτήθηκαν μόνον 4,6 δισ.
ευρώ, αντί των Τ θδισ. ευρώ που είχαν
προϋπολογιστεί για τον συγκεκριμένο σκοπό.
Ο ίδιος εκτίμησε, ότι θα απαιτηθούν
42 δισ. ευρώ χρηματοδότησης από
τον Ε5Μ το 20Τ 6. Σελ. 3
Ανεβαίνει το «ποθιτικό
θερμόμετρο»
Αιχμές Α. Τσίπρα για Κ. Μητσοτάκη - Τι
όιεμήνυσε ο νέος πρόεόρος της Ν.Δ. τα. 4
Ο )(ΡΗΜΑΤ|ΣΤΗρ|Ο ΑΘΗΝΩΝ
Τεήος της ύφεσης
το 20% «βήέπει»
ο Γ. Σταθάκης
[ταιρι τι1;ιΠτι_ιἶς ι
Ν ΠΙΤ
 ι  Τ
ΜΡ 7.9οο€ · ὁ
ι Γιατί ήταν η Μετοχή
γ της ημέρας ' ω. κι
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικό ή θετικό
στο ταμπήό
Σελ. Ι2-Τ5
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο
Επιθεινώνονται
τόση και κήίμα
στο ΧΑ.
Κάτω από τις 580 μονάόες
γύρισε ο Γενικός Δείκτης τη. τη
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Μείωση κόστους
για τα Ρ05 ζητά
η κυβέρνηση
Τρ. Αήεξιάόης: Πιέσεις να
μειωθούν οι προμήθειες τη. 7
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ
νίοηαιςο:
Πώς απορροφά
4 θυγατρικές
Ποιες οι σχέσεις
ανταήήαγής μετοχών τα. τι
Διανομή προϊόντων
της Μαστοί
από την Αμβυξ
Νέος γενικός διευθυντής
ο Γιάννης Αρτινάς τα. 9
ΊΟ-2θ