Πρωτοσέλιδο Ημερησία: "Θηλιά" οι φόροιRecognized text:
“ΜΝ-θ   Σ ΙΑ ννννννιιιιει#ι8ιαοι
ΚΑΘΗΜ[Ρ|ΝΗ ι)ιι(0Ν0Μιι(ιι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ι5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - ΕΤΟΣ 690 ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 2')ΙΒ7 - ΤΙΜΗ Ι.δΟ ΕΥΡΩ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΩΠΑ - ΕΚΤΟΣ ΠΑΣΟΚ Ο Λ. |'ΡΗ"ΟΡΑΚΟΣ
Πρώτη σύγκρουση Τσίπρα-Μητσοτάκη
ΑνεΒσίνει επικίνδυνο το πολιτικό θερμόμετρο
Σερυθμούς «σκληρού ροκ» κινεί- χώρας. Αλ. Τσίπρας και Κιμ. Μη- ραθεση με πεδίο σύγκρουσης το ενδΒόμαο πολιτικἡςσυναίνεσης
ται από χθες η πολιτική Ζωή της τούτακικ είχαντην τρώτηαντιπα- θέμα ηςΔημόοιαςΔι0ίκηοης. Το απομακρύνεται> σελ. 25. 30
κΑοΕ ΣΑιιιιΔτο Η
ΜΜΜ Με τιιΝ
Η υπερΦορολόγηση λειτουργεί αρνητικό και προκαλει αοΦυξια
«ΘΙ1λ1ά» 01 φόροι
Εξσ Μή θήκσν νοικοκυριά και επιχειρήσεις «Μο όρη τρ όσο» 2,2 δισ. ευρώ στο έσοδο
Ο Καθε μήνα οι φορολογούμενοι αφήνουν απλήρωτα Χρέη 1 δισ. ευρώ
Ο ΑναΙιστελεσματ1κή αποδεικνύεται η συνεχής
αύξηση των φόρων
Ο Αναζητούνται επιπλέον
2 δισ. έσοδα για το 2016
›σελ.3
Καθαρό έσοδα προϋπολογισμού
2014  "015
Σύνολο 46375 έ Μη
σε διο. ευρώ
ι“'ι“' Π' -¦·. ;¦
Ξ ί . ς' ; ι έ: ι
 .ή τ ι .ι  Ι ι ι
Ιον.0εβρ.ΙΜ Αύγ.ιπΟκτ 'Τσέρω
Βενζινοπὡλε5
ΠορεμΒοσπ γιο
πε λιονικἑ5 πμἑ5
στο κουσιμο
Στι5 57 3,92 μονἀδε5
<<Εισογομενπ»
πτώση 262%
σπ5 μετοχὲ5
Ευτοοτουρ
Σκληρή γρομμή
γιο το χρεοε οπο
του5 δονειστἑ5
Η μυθιστορηματική
αυτοβιογραφία 59ϋΜ.π `
Αναφορα στον Γκρέκο 5850 Ν κ " Μ.”
Β' τόμος 5775 κο '
570.0 π η π π π π
Κινητοποιήσεις 7η 8ο Μ 12ο 13η να
Δυναμικό «όχι»
στο Ασφαλιστικό
από επαγγελματίες
και αγροτες
Ο Μσῇκη η συμμετοχη δικη γύρων για·
τρώ η Φορμοκσησιώ ν και μηχο νικών
στη χθεσινη διαδηλωση › σελ. 24
Ο Οι λιονικές τιμές δεν ακολουθούν τη μεγάλη υποχώρηση του φνού ιιετρΜοιρυ
ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ της Επιτροπής Ανταγωνισμού ζητούν οι πρατηριούχοι καυσΙμων καθώς διαπιστώνουν ότι δεν
λειτουργει ο ανταγωνισμος › σελ. ΙΟ
Ο Πρόσθετο στοιχεια για την
εκτέλεση του προγράμματος ζητησε το Ευι·ορκουρ
ΗΧΗΡΑ μηνύματα εστειλαν χθες στηνΑθή
να οι πιοτωτες. θέτοντας σαφές όρους
γιαναξεκινήσει η πρώτη αξιολόγηση. Το
ΔΝΤ παραμενει στην Ελλαδα› σελ. 4
Ο Οι ανοτοράξες σας Με
ο νορές παρασύρουν
το ελληνικο χρηματιστήριο
0 ιαΝεΖΙκοΣ αιτιρετος» επηρεαζει και τις
ελληνικες μετοχές.Ο ΓενικδςΔετ<τηςσπο
την αρχη του έτους «εχασα <λ1()% και ο
τραπεζικός δεκτης 12.41% › σελ. 5
Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για την πώληση του ΟΛΠ ›σελ.7