Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.   ΔΩΡΕΑΝ ΣΟΥΠΕΡ
' ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
.Ι Ο- 7 Ι
. -ω Δ Ι η Η γ 7 _“.Ι Ι..
ί ,> 7-  Ι α χ.. κ..,_;
¦ Ι γ
Ι | Ι
¦ . ~ ω .μη
 Ι 7 ·
-&“< ι ~ ἐ. γ.
ο ε| τ · ·“" '
›` ι ` .
Ι .ωμ
|5|ΑΝ0ΥΑΡ80Υ Δ “ο ο· · ·
2ωό.κ@Μ 7 7 τουΙΜωοΙκ':εΙΙ:τοοαοΙε-;ΕΜΜΕ· ~. '. :Ἑ·Ι,¦.Ἡ-.Ξπ..Μ.¦“
ΜΜΜ “ Ι
Εφημερίὁο.Λρ.
ΦΟλλωΙ.676.
Τιμἡ].ω€
Βεντοεετ
  Ο ΕΑΑΔΑΕ›
|ὲ.¦-.ΤοΥ ΕΙΠΑΜΕ! '
Ι" "ΡΜ" 'Τ ||"Υ|Ρ|'Υ
`ξ“"|@ Ό ψ··.Μμ“ · .
ΣΙ¦ςΙζετΙ11Ι Πλεον·κτ1θε
μέρα στο Ρέντη!
α , Ψ, · Ο Μεζ1κΠνος αΠΞρΡ1ΨΞ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΟΥΝΗ!
Εξω ΙΙοοοονηοη στο Μο · “Τοελομἑνος" ο Φωνής μέσος
θ Μ Ϊ .
` 0 ΖντΙέἑρἑεἱ"ενο ἐπὶ
_ ¦. . προδιαγραφές να βγω...
· · _, Μ·λΙΒὁγεβΙτς! :
. α ·-.| .μ
“κλ°"ή" 
οΙην ῖοοοοο!
ΟργΙσμἑνη
ΠνεΙκοἱνωοη
Καλλονής γω ΙΟ
| η ΙΕ Επιστρέφει Μο από ένα μήνα “Χδ1Ιρο7υρἴεἱο”
· Ξεκινάει ο ΜποΜαλως ΠΠ<ἔβομΙ|νη.
?τι Δ ·· ηνΜεοοομω“ 
` Μώλος υοοΙοοοεΙ στο κομίνΙ Ιου ΣΕΦ κοΙ Ιον ΜοομΙΙεογκ κοΙ
Νομοί Ιο οοολοΙο Ιμονο οοΙος| Μον ομιλο Ιου
Ο Ερυθρός Αστερας ὁιὲΜε
τον ΠΑΟ στο ΟΑΚΑ [63-74]