Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Προφητεία ανατροπών στη Ρωσία του Πούτιν για το 2016!
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
το |ΛΝογΛΡ|ογ · 0Λ0ΥΣ|ΦΕΡ
Με   τα  Ἡ τιυετυ.¦.
ί '          «που τα'
ο ` χ υ;[ωχ,ὡ'Δ_κέΙ ϊ ` «ΣΩΤΗΡΑΣ»
* τη ΤΗΣΜἔΩΠ0ΤΗΜ
350 ΕΤΟΣ  
ΛΡ.ΦγΛΛογ _¦ η] [τη  ¦
(10478) 3875 | τ 19 Μ ' 'τ τμ
τ|ΜΗ τ ΕΥΡΩ @χ 'ἶτἄῖ]ἶτ τ' [ἶἔἶ ΜΝ 
ΣΤΗ ΡΜ 
ΤΟΥ ΗΜ"
 ΠΔ το Με!
Όσα είπε ο Γέροντας |ωνας της Οδηοοου 
 το 2007 και ο Στρατηγός που "φωτογραφίζουν" Ι
Μ' ως διαδοχο του Ρώσου Προέδρου!