Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Εξέπληξε θετικά η μεγάλη αύξηση των εσόδων του δημοσίουRecognized text:
. ^ :Μ π ` ι
. Ϊ ζ η: _ τ '“-: . _ 'γη ε 7 μμ '.
Τ - = _ι-!: 4 ι - ` ὅ >
> .. ε .- Δ η» < Γ _ _ ε. >_ _ Η
ει - Τ' |·.:';_ °, .
¦_ . ¦ . Ι < .. _.
Φ ε ι·
εἴ: .-; “3 -
 ι κο' Ν ο Μ ι Η γ “ Μ ίιΞι5ι-Δ 
γνωω.ΧτἱΜωἰ8τΜο.9τ Μ  ?ΟΤ6 ΧΡΟΝΟΣ - λΡ. 7 7 7 Π 
589.85
ιΜΔωμ _ _ ι.Μ Ανοδικές 83
ΜΜΜ _ _ Μ ..... .......................... Μ ΜΜΜ _ _ Μ “Μα 59
ΜΜΜ _ _ .......................................... _ _ Μ ΣΚ* 23
"Μ" ΜΜΜ _ _ τη" Με Με Με τοι ........................................... ..
ΕΝ|ΣΧΥΕΤΑ| Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗ Δ|ΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ
ΕΞΕΠΛΗΞΕ θΕΤ||(Α
η μεγίιηη αύξηση των εσόδων του Δημοσίου
Υπερέβηο
ικανοποίηση Β. Σόιμππε από την
πορεία του επηηνικού προγράμματος
- Τι συζητήθηκε στη συνάντηση
με τον Ευκά. Τσακαάὡτο
ον κατά 4,9 όισ. τον οτ
 @Σεπ _: “ ί'
. Σε φάση πτωτικής
 “ι αναμονης η αγορά
εγάλη αύξηση και υπέρβαση
από τον στόχο του 2015 πα
ρουσίασαν τα έσοδα - σε ταμειακή βάση - του ελληνικού Δημόσιου.
Αυξήθηκαν κατά 1,9 δισ. ευρώ πάνω
από τον στόχο του προϋπολογισμού,
γεγονός που ενισχύει τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης στη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς για τους δημοσιονομικούς στόχους του 20ί 6 και των ε
~ πόμενων ετών έως και το 201 8.
Η διαπραγμάτευση με τους εκπροσώπους τωνδανειστών αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο επόμενο δεκαήμερο,
προκειμένου να ολοκληρωθεί η πρώτη
αξιολόγηση του προγράμματος οικονομικής πολιτικής. Προύπόθεση, μεταξύ άλλων, είναι η ψήφιση του νέου
ασφαλιστικού και το νέο μεσαπρόθεσμο πρόγραμμα για την κάλυψη των
δημοσιονομικών στόχων της τριετίας
20' 6 - 2ΟΤ 8.
Ειδικότερα, τα έσοδα σε ταμειακή βάση του προϋπολογισμού το 20ί5 ανήλθαν σε 5] ,406 δισ. ευρώ, έναντι
στόχου 49,49] δισ. ευρώ. Η υπέρβαση
όχο του προυποάογιομού
μή των φορολογικών υποχρεώσεων
των πολιτών και των επιχειρήσεων
προς το δημόσιο σε συνδυασμό με
στην καλύτερη πορεία της ελληνικής
οικονομίας εντός του 20ί 5, σε σχέση
με τις αρχικές εκτιμήσεις. Μάλιστα,
προβλέπεται ότι η τάση αυτή θα συνεχισθεί και το 201 6 δεδομένων των προβλέψεων για επιστροφή της ελληνικής
οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά από το δεύτερο εξάμηνο του έτους.
Ο προϋπολογισμός του 2016 προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 0,5% του
ΑΕΠ. Η πρόβλεψη αυτή στηρίζεται
στην αύξηση των φορολογικών εσόδων από την απόδοση των μέτρων
φορολογικής πολιτικής, καθώς και από την υποχώρηση της ύφεσης και
την επαναφορά της οικονομίας σε
ρυθμούς ανάπτυξης εντός του έτους.
Ενδεικτικό εή·αι ότι ο πρόεδρος της
Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας
σε πρόσφατες δηλώσεις του, προέβλεψε ότι απότοδεύτεροεξάμηνοτου
έτους η ελληνική οικονομία θα επανέλθει σε αναπτυξιακή τροχιά και ότι το
των Η αυτή αποδῦεται, από πηγές του υ- σύνολο του έτους θα κλείσει με ανα
πσυργείου Οικονομικών, στην πληρω- πτυξιακόπρόσημο. Σιλ. .Έ
Μείωση ί,7% του Αη. Τσίπρας: Η κυβερνητική Ξ ΑΒ ίηΒεν: Ρεκόρ για
πάειοψηφία είναι επαρκής ί ομοηογιακη έκδοση
Για 540 συνεχόμενο μηνα
καταγράφεται αποπῆηθωρισμός = ι
Η διοικητικά μεταρρύθμιση επί τάπητος
στο Υπουργικό Συμβούῆιο :τι .ι Ξ
πηηθωρισμού το 204 5 γ
ψ Στα 440 δισ. όση. η ζητηση - Προς
: πώῆησπ 25-50 δισ. όση. τη. η
Ο Ο"(ΟΝΟΜ|Α - ΠΟΛ|Τ|ΚΗ 3-5
ΥΠΕΝ: Ζητά
επονοῆειτουργίο
από Είοοιεοο Οριο
Ως πίστη ο ι
Σιλ. Η)
' θ.Ριἑ7έι 2.220€ ὁ
Γιατί ήταν η Μετοχή
. της ημέρας τη. η _
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικά ή θετικά
στο ταμπηό
Σελ. ί2-ί5
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο
Διακόπηκε
η ανοδική
προσπάθεια
Ενισχύθηκε ο τζίρος
στο 84 εκατ. ευρώ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Για Δ μηνες υπό
άοκιμασία τα ο.σ.
των τρα πεζών
Από ιχΣ. ΕΒΡΟ - Υπό παραίτηση
ο Α. θωμόπουῇος τη. 7
ΕΠ'ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ
ίκανότατες
μάνατζερ
οι γυναίκες
Υψηηές οι επιδόσεις των
εταιρειών που όιοικούγ ω. τι
Σελ. Η
ολη: Συνεχίζεται
«Καμία οφειηη, αυθαίρετα
τα πρόστιμα», τογΖει τη.. 9
Ο ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ “ΠΊ-26