Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
14 01
«ΖΩΝΤΑΝΟ» Το
_ , ΕΥκοΛΗ ΗΕοκΕ·ΣΗ ΜΕ οοΕΕΕο ΤκοΛ ΤοΥ ΕΕΛΛ·οΥ, υΔ·“^
Ζ . Ό ῶΜω ΗοΥ ΑΣΤοχΗΣΕ ΣΕ ΦΑΣΗ Τ·Α ΤΑ ω ΛΑῖΤΣ οΛοΝ
. . ν κε ν ΤΩΝ ΕποχοΝ («οΑ ΜΕ·ΝΕ· ΣΤΗΝ ·ΣΤοΕ·Α», ΕΗΤΕ ο ΤΑ·οΣ..›
Η . .. ' ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ= ΟΕΛΟΥΜΕ ΤΕΣΣΕΡ|Σ ΠΑ||(ΤΕΣ ' ΕΠ|ΒΕΒΑ|ΩΣΕ Ξ
Γ|Α ΛΕΟΖ|Ν|Ο ΚΑ| ΚΕΪΤΑ ' ΤΟΥΣ «ΚΛΕ|ΝΕ|» Ο ΗΡΑΚΛΗΣ
` ΜΗ _·
ώ Χ Η ΣΗΜΕΡΑ Το Προ' ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
· ' ΕΜΗ «ΠΑΠ» ΜΕ Σκ|ΜΗΕ ΣΤΗ Μ|κΡΑ
α @τ ΠΑ ΕΕΛΛ|ο κΑ| οχ| ΜοΝο
Ο Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤο ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ
"Ρ^κ^"Σ'ΒΕΡο'^ ΤοΝ 19χΡοΝο Ν|ΤΗΡ|ΑΝο ΝΤΕῖΕ|ΝΤ ΝΑΣ|Μ
ΚΑΕ ΠΑΟΚ
ΔΥΟ ΤΑ «ΚΛΕ|Δ|Α»
ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ Ν|ΚΗΣ
Μ|λένκο ΤέΗ|τ5
γ στο ΜοτΤορο|ἱ5
. 95.5: «Πήραμε
ν Δ Λ τα ρ|μΗαουντ,
βαλαμε εύκολα
ΕοΛΕῖ
ΑΝΑΣΑ Γ|Α ΗΡΑΚΛΗ
Ν||(ΗΣΕ ΤΗΝ ΟΡΕΣΤ|ΑΔΑ (3-2)
' ΕΘΝ||(0Σ ΑΛΕΞ. - ΑΡΗΣ 3-0
' ΠΑΜΒ0ΧΑΪΚ0Σ - ΠΑΟΚ (18.00)
Φ0ΥΛ ΕΗ·οΕΣΗ Τ·
ΤΗΝ ΗΡρκΡ·ΣΗ ΜΕ ΤοΥΣ ω
@οΥ 3-1 ΕΤΗ ΤοΥ ΝΑΣ
ΗΑοκ - κΑΛΛοΝΗ
ΗοΛο | _ ·° · ΝΑ· ΤοΝ ΜΕΛ|ΣΣΑ 
ο· ΑΤΩΝΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ~ Ψ "ω ·
ΑΤΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ Χ
ΑΝΑΚΟ|ΝΩΣΕ
ΚΝ ΕΖΕΒ|ΤΣ
ΕΠΣΜ - Η. ΕΛΛΑΔΑ
, οΕ·ΑΜΕο· κΑΕΑ·ΑΣ
“Μέ κΑ· ΜΑκΕΑοΝ·κοΥ
Η ΗΡοχοΡΗΣΑΝ ΣΤΑ ΗΜ|ΤΕΛ|κΑ ΤοΥ
κΥΗΕΛΛοΥ, ΑΠΟΚΛΕ|ΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΗ.Ε.Λ
κΑ· ΤοΝ ΗΡΑΚΛΗ ΑΜΗΕΛοκΗΗοΝ
Η ΗΕΡΑΣΑΝ ΑκοΜΗ: οΕΡΜΑϊκοΣ
οΕΡΜΗΣ κΑ| ΑοΞΑ ΡΕΤΣ|κΤοΥ
0) ΚΑΡΥΠ|ΔΗΣ
ΟΡΦΑΝ|ΔΗΣ
Το «φορτωμένο» Πρόγραμμα
του εφόρου θα φέρε' αΗέναντ|
_ . Η στον Ψηφίδη τον αντ, αυτού
7 ΠΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡ|Ο
ΟΑ... ΜΥΡ|ΣΕ| κΑΛΟ|(Α|Ρ|
σελίδε5
ΑΗο.οΑΣ·Σ'Ε· Ν .Ι
ΠΑ ΣκΑΡιοΝΕ, Σ·ΝΤκ, ΤκΡ·οΥΣ,
ΧΑΤΣΗ·ΣΑ'·Α ΝΑ· ΑΛΛοΥΣ
' γΤα τσκ. <ἐ8ἶ›|` α· τΗΤἶενίυοΗ Π
έ Σελ 3-9
»ι Σελ 48,49_
ΡΕΣΤΑ "Α «ΠΑΠ»
ΕΝΤΟΛΗ ΛΑΣ|(ΑΡΗ Γ|Α ΑΜΕΣΗ ΕΝ|ΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
' ΠΜ Κ“0“πέΡ“°“ν «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΜΕ ΧΤΥΠΗΣΕ...»
°|·ὰΡ|ΥΨ κα' π “988 Ο Τςέρελ ΜακΝ·λ μιλαει για την τραγωδία του Μιλάνου
θε"ε'8 Ψαχνω" "°'"Β ' Π|ΤΕΡΣΟΝ: Ο ΓΚΑΛΗΣ ΗΤΑΝ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤ|ΠΑΛΟΣ
Ξ Ἡ Λ 9 ' :Μ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΗο5ΕοΗΤ
ΝΕΠ] Η Μ
ΜΜ¦ γγ:Δω
  Λ 3η
- Βρίσκε·5 αυτό μου θε5
κα' σε βρίσκουν αυτοί μου θε5!!!