Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Μικρό Μπάνι. Μα κάβο για ώμο στο “οδόσφαιρο επανω Μ Με ·
ο Ξεχωρίζουν το παιχνίδια του κυηἑῆῆου
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠοικΗΜΑηκΗ & ΜεΑΜΗΝιΜΗ εΦΗΜεΡιΔΑ
| - ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26Ι7
. στα
ο Τ|ΜΗ 1.3Ο€
ΠΕΜΠΤΗ 14 'ΑΝΟΥΑΡ'ΟΥ 2016
Τ' ΖΗΤΑΕ' Ο ΜΑΣ( ΠΑ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕ|
Τα λεφ τα του Παρα;
και.-. κατ· παραπανω
ο Την οΠόφοση του Σαββίδη Περιμένει ο
ΣῆοΒόκοε, κοτμουρο του Άρνεσεν ο Σκαριὁνε
 Ι χ | | |
4|@› Η νεο κινηση Που ετοιμειζετεΠ
ο' ζ μαζί με Πρώην Πειρέιγοντο τη5 ομέιδτιε
εφοπλιστή
στον "Λ°!
ο Πότε θα τρέξουν οι εξεῆίξει5, Που δεν δείχνει διαθεση να
τι Περιμένει οι εηίδοξοε αγοραατη5 αποχωρήσει και του αναηοφαοιατου
τηε ΠΑΕ Παναθηναϊκόε Πατέρα · -·
· Ο ρόῆοε του Αῆαφουζου Ιω [   
ΣτΠ υ ¦  ια τον
ο του ι Ι τ!
Βἔἔν$ν! . / ^“φερ
ε κα· Χ8ε5
5. 2-0 η ' ρ
ΛεΒΟὁειοκ0
ι ῖ@ΡΑκόμη“Με ΉἩ£ὅ¦ ΝΒΑΖ£Ι _. 
. Τον Θέῇε' . ὁ
ο ΠΟΥἑι· σῆῇ9 εν
ιΧνει το Κω” "Μ
· Σαρωτική και η... δευτερη
· Ο Καμερουνε 98 στοηερ τη5 Μαραει · ,
ενδεκα6ο του ΣιῆΒο
μια αιιο ιι5 ιιοῆΞε5 κοῆοκαιρινέ5 ηραιοοειε
ρὲ· ῆἄ¦ ··