Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Η δικαιοσύνη θέλει
απο το πίστας;
Γραφει ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΔΛΗΣ Σελ. 32
Μο ποπ
και οκτώ ευκαιρίες
σε Μο ιιοντύΜητα Ε.
Γραφει ο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠΟΣ Σελ. 32
. ΑθΛΗΪ| ΚΗ
Πεμπτη "4 Ιονουοριου 2ΟΊ6 / Φυλλο ΙΟΒΊ ί228Ι) / € 1.30
Γραφει 0'Λρη5 Ασβεστα5
Ε Φ  Η ι για να κλείσει στην <έΕνωση»,
Ι η > Ι ' ·· οηω8 αηοκαλυψε η «ΩΡΛ»
και προκληση στον ιδιο τονκοντανη!,
ΚΟΣΜ|Ν ΜΛΤΕ|:
να είναι στιοκρεωμένοε και έκανε έφεση στην ΜΜΜ υηἑρ·τα8 ΑΕΚ, για την ανακοίνωση κατά 
ο Μια ΜΑΜ σου είχε “φωτ σε αηδδειξη του” αδἑκαστου αλέσν στα ηο6οοσωριΜ 
ο σουηούργ68 αθλητισμού! · ο ΜΜΜ Μπαξεβάνη8, οίκο προτείνει την απαλλαγη ,ΜΜΜ
και Θεοδωρίδη για την Μεση» στα αΜΜωαν ΜΜΜστον τελικο τον 2013 -ἴ τ ·
ενώ είχε ΜΧειοθπησει και σε καταγγελίε3 ντα ΜακαμηιΡ0ΣΦΠ '
ν ο ΜωρωΜ “ώ°Μφ'"“°'°°"Μ“. στελνω Μαλαισία Απαλοί 'λ Με να εδώ “
Ο Γκουστύβο Πογέτ μίλησε στη συνέντευξη Τύηου, για έναν ελεύθερο και έναν δανεικό,
στου8 οηοίου8 Πιστεύει ηω8 είναι κοντα η ΑΕΚ και η «ΩΡΑ» αηοκαλύητει ησιου5 εννοούσε...
 ιβεβαίωσε την αηοκλειστικοτητα ΙΠ5
ίΞῦκἩἐΛΣ» ο Ρουμανοε · Ο Μιλοβανοβιτ5
χέιρὲἔεται την υηοθεση, με ηερι]σσοτ“ερεε
ητθανοτητε5, η μεταγραφη να ηαει
για το καλοκαίρι
Αυτέ8 είναι οι ηεριητὡσει8 Που θέλουν να Προχωρησουν
τώρα στην <ἰΕνωση», αλλα υηαρχουν και καλέ8 εναλλακτικέ3
Εηαφέ8 με την ' Δεν είναι
Μηέτι8 και τον ησίκτη · Γιατί η ΑΕΚ ευχαριστημενοε στην Ρέντινγκ,
εηιδιὡκει να τον ηδρει με συμφωνία ο μανατζερ του έκανε κρούση
με την ισηανικη ομαδα, Παρ' ότι το στην (ίΕνωση» και ο Πογέτ τον θέλει,
καλοκαίρι ληγει το συμβόλαιο του έστω και δανεικό