Πρωτοσέλιδο Έθνος: Ενιαία κλίμακα για φόρους - εισφορές
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
'4 'ΑΝΟΥΑΡ|ΟΥ 20%
ΔΡ. ονΜογ: |0269
ῖ.30€
Α"ΡΟ"ἘΣ - ΠΡΩ'|Ἡ ΦΟΡΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 2Ο ΧΡΟΝ|Α 3:42
Ε'ΣΑΓΓΕΛ|κΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Ο μυστηριώδη5 Αγγλο5
Που έστησε παράνομο
τζα μί στη Λέσβο
Μια ηερίεργη υηόθεση με ηαράνομο τζσμί ηου στήθηκε σε μια
σκηνή στη Λέσβο οηό έναν Αγγλο. μουσουλμάνο στο θρησκευμο. ηροκάλεσε την Παρέμβαση του εισαγγελέα. :τι το. 27
κ ·_'Ίί Ϊ.  ."
|¦ΧΙ'<¦ε ¦ .¦τ
ΠΛΑΦΟΝ ΠΑ
ΠΡΟΣΤΑΣ|Α ΤΟΥ
Ε|ΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΟΥΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ|ΕΣ
ΧΑΜΑΜ
για φόρουε-εισφορέε
ΜΑΙΑ κλίμακα για φόρου8 και εισφορέ8, με
καθιέρωση τιλαφόν στη συνολική ειτιβάρυνστι από την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία,
για του8 αυτοατιασκολούμενου8 και τουσ ελευθερου8 επαγγελματίε8 σχεδιάζει η κυβέρνηση.
Στόχοε είναι να αποφευχθούν μεγάλε8 αιτὡλειεε στα μεσαία και υψηλά εισοδήματα. τισ. 25
ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖ| Η ΜΕ|ΩΣ|·| ΤΩΝ κΑτοτΑ·τοΝ Ε|ΣΦΟΡΩΝ
Οι καταβολέε σε Εφορία
και Ταμεία δεν θα ξεΠερνουν το 55% για εισοδήματα έω8 30.ΟΟΟ€ και το 60%
για υψηλότερα εισοδήματα
ΦρικιλΣτικο ΕΓΚΛΗΜΑ
Τι Πρόδωσε
τον συζυγοκτόνο
τη8 Κοζανη8
Στραγγάλισε την 37χρονη γυναίκα του και
την έθσψε. Το φρεζάρισμσ του ωραρίου
το μεσοκείμωνο αηοκάλυψε το φρικιαστικό
έγκλημα στο Βελβεντό Κοζάνη8. 3ο
ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
Δύο δότε8 Χάρισαν
ζωή σε έντεκα
συνανθρωτιου8 μα8
Εννέα ώρεε κράτησε η ηρώτη στην Ελλάδα
διηλή ταυτόχρονη ληψη οργάνων στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. για να γίνει μεταμόσχευση σε τι συνονθρώηουε μσ5. :: 28