Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Οι Γερμανοί έβαλαν στην πρέσα τον ΑλέξηRecognized text:
Όταν ο λαόε φοβάται την
Όταν η κυβέρνηση φοβάται 
τον λαό, υπάρχει ελευθερία! ί
, Τόμε Πέφ8ρσ0ν, 
303 ιιρόεδροε των ΗΠΑ (1801-1809) `
ΠροκΛΗΣι-ιι
του ΣΥΡΜΑ
κυβέρνηση, υπάρχει τυραννία. 
Πολύ·κακό για το τίποτα στη Νέα Δημοκρατία,
όπου μέΧρ'ι στιγμιόε ο Κυριάκσε Μητσοτάκηε δεν
έΧει εμφανίσει τίποτα καινούργιο, Παρά τιε μεγαλόστομεε εξαγγελίεε Περί ανανέωσηε. Η ηγετικό
ομάδα Που δημιουργεί ο νέοε αρΧηγόε Περιλαμβάνει στελέΧη τα οποία μπορούν να Χαρακτηριστσύν «φθαρμένα υλικά από το Παρελθόν». Για
τιε θέσειε των αντιπρσέδρων Προκρίνσνται, σύμφωνα με πληροφορίε9, οι Άδωνιε Γεωργιάδηε
τσεκαρεσι;ἐιὸιομΜιοσ μμ .
Δίδακτραστσ
δημοσιο σχοῆειο
Ζητά βσμῆεμτήε
Στριμωγμένη στη γωνία βρίσκεται η κυβέρνηση από τουε δανειστέε. Πριν από την,άφιξη του
κουαρτέτου στην Αθηνα την ερΧόμενη εβδομά
εφαρμογίι του μνημονίου, Προκειμένου να
ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Οι Βρυξέλ
· λεε αμφισβητούν το σΧέδιο του υπουργείου Εργασίαε για το Ασφαλιστικό και
“ ρίΧνουν στο τραπέζι Πρόσθετα μέτρα.
γ; ΤαύτόΧρονα, σι εταίροι, με πρωταγω' νιστέε τον ΣόιμΠλε, τον υπουργό Οι κονομικών των ΗΠΑ-Ἑζακ Λτου και
κ<φαντομάε» στοΒερολίνο, απαι
ΣόιμΠῆε Προε Τσακαῆώτο: Πρώτα η αξι.οῆόγιισΠ και μεταμιῆαμε για το Χρέοε
Ο' 'ΕΡΜΜ0|θ
  Η" ιιτιι
Γ εΦσντοααεκο ΤόμεενκθαααΒεεοαίτα .
Γ Τα ΔΝΤ ὁετΦῳιαμε τίποταα ΠόσοσεόιρΜ
δα, Βερολίνο, Ουάσιγκτον και Βρυξέλλεεσκλη- .
ραίνουν τη στάση τσυε και.αΠαιτσύν πληρη γ
ὑμῶν Που, επφονταωΚω@=
ενια -τι ΜΝ Τζ`ιΟΜ^
, Θ ΕΜ Η  ΝΔτΗΝοΡθ
Αρ. Φύλλου: 35
Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016
Τιμη: 1 €
τούν την παραμονη του ΔΝΤ στο ελληνικό Πρόγραμμα και ξεκαθαρίζσυν
ότι η όποια συζητηση για το Χρέοε θα
ξεκινησει αφού Πρώτα ψηφιστούν και
εφαρμοστούν τα εξοντωτικά μέτρα!!
Την,ίδια ώρα, ο επικεφαλάετου Ευτσει·συρ, Γ. Ντάισελμπλουμ, επιμένει ότι η Πρώτη αξισλόγη- `
ση θα διαρκέσει~μηνεε, ι
σφίγγσνταε τη θηλιά *
στον λαιμό της Αθηναε,
η οποία Περιμένει την
ολοκΧίιρωση τηἐ·για να
” απο` δόση των ν
ευρώ Ο Σελ.: 5. ,
άδειεε,ικαι ο Π. ειτοαρ
Σε ναυάγιο κατέληξε η Χθεσινή συνάντηση του υπουργού Περιβάλλοντοε και Ενέργειαε Πάνου Σκουρλέτη με τον επικεφαληε
Πιο <<Ε1άοταάο ΟοΙά», Πολ Ράιτ (φωτό). Η καναδικό εταιρεία
διαμάνυσε για άλλη μία φορά την πρόθεση τηε να απσΧωράσει
από την Ελλάδα σε Περίπτωση που δεν δοθούν οι απαραίτητεε
λέτηε διίλωσε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αποφασίζει υιιό το καθεστώε εκβιασμών.
με ΣκσυρῆέτΠ
'Σελ.: θ
του κόμματοε. ι
τιποτα ιΝΡι·ιοινιεχΡι ΣτιιέΜηΣΔΠονσΝ ιτι`οθογ ιτιθΜογ* *
ΗοικογενεισΜιιτσοτσκη ξαναχτιΖει `   “ ` Ζ
τη Ν.Δ.με «φθαρμενο σάκο» 
και Κωστη9 Χατζηδάκηε. Την ίδια ώρα, το κόμμα τηε αξιωματικίιε αντιπολίτευσηε είναι καταΧρεωμένο, με οφειλέε Που ξεπερνούν τα 180
εκατ. ευρώ, και ο νέοε πρόεδροε καλείται να Πληρώσει υπαλλίιλσυε, ενοίκια και τράπεζες. Μέσα
σε αυτό το'σκηνικό, στιε 14:00, θα συνεδριάσει η
Κ.Ο. τηε Ν.Δ._, όπου ο Κυριάκοε Μητσοτάκη9
:αναμένεται να δώσει το αντιπολιτευτικό στίγμα
τι Σελ:: 3
Απερ γιακόε τυφώναε
για το Α σφαῆιστικο
ε η γ.
Σοκ και θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε εντόε και εκτόε κυβέρνΠσπε η πρόταση του βουλευτη του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη για δίδακτρα στο
δημόσιο σΧολείο! Η Κουμουνδούρου
έσπευσε να τον διαψεύσει, τα κόμματα
τηε αντιπολίτευσηε αντέδρασαν έντονα,
ενώ οι πληροφορίεε αναφέρουν πωε ο
βουλευτΠε γλίτωσε την τελευταία στιγμύ
τη διαγραφη.  Σελ.: 4
ειναι ΣΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ
Σκότωσε, έθαψε
και «όργωσε»
το Πτώμα Με
με το τρακτέρ!
Ε Σελ.: 7
·ιι'Ψ.  Φιξ! ω
ΤείΧοε αντίστασιιε στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο`πσυ δίνει τη Χαριστικά βολίι στην κοινωνία υψώνουν οι εργαζόμενοι, Που βγαίνουν
στου9 δρόμου9. Δικηγόροι, αγρότεε,ναυτικσί, εργαζόμενοι στουε σιδηροδρόμσυε ξεκινούν δυναμικέε κινητοποιησειε, δηλώνονταε ότι
δεν θα σταματησουν μέΧρι .ο·Γιώργοε Κατρούγκαλοενα πάρει πίσω το νομοσΧέδισ. Χθεε, αγρότεε και κτηνοτρόφοι από όλη την Ελλάδα `
πραγματοποίησαν συμβολικά κατάληψη στα γραφεία-του ΟΓΑ, σε κάθε γωνιά τηε Ελλάδαε.
τ·Σελ.:4
.ΑΠΟΨΗ τογ ΠιτΕΡ ΠιτκΕΛ
· .τομ <<ΡιΝΛΝΩιΛτ τιΜΕ8>>
Ι 'ι χ ~ .οι
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΑΛΕΛΗΣ 
«Δεν έα :ειτε να
δοθω ο σκῆηρωτικα
στηντιιῆεορασΠ» ο
Ο Σταμάτηε Μαλέληε, στην αποκλειστικά του συνέντευξη στην «Α», μιλάει για σε
μεγάλεε τηλεοπτικέε του εΠιτυΧίεε, Που
του Χάρισαν δόξα, Χρήματα και αναγνωρισιμότητα, και συγκινείται όταν εξομολογείται τη μακροΧρόνια μάΧη του με το «τέραε», όπωε αποκαλεί την κατάθλιψη».
ϊ Σελ.: 10
;“ιι_ειΑιονιιικεΛειΝ ῖ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΠΑΝΑΓ!ΩΤΗΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ
«Πρέπει να μπει το
μαχαίρι στο κόκαῆο
γιατιι διαιτησία»
Ο καθηγητίιε Διαιτησίαε Παναγιώτηε
ΒαρούΧαε μίλησε στην «Ανεξαρτησία»
για τιε αλλαγέε οι οποίεε πρέπει να γίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στον
τρόπο Που σφυρίζουν οι διαιτητές. «Το
μαΧαίρι πρέπει στον Χώρο τησ διαιτησίαε
να φθάσει έωε το κόκαλο. Οι βαθιέε τομέ9 αποτελούν μονόδρομο για το ελληνικό ποδόσφαιρο». τι Σελ.: 15