Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
- - - - - - - - - - - - κυκλοφορεί και στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
Χαλ δ ής
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΤΟΣ 200 - ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4924 ΜΕΛΟΣ τι-ιΣ Ε.ι.ι-ι.Ε.Ε 0.20 ΕΥΡΩ
κ ' δ '
της Μονής
Βατοπεδἰον στη
Λιμνη Βιστωνἰδα!
ΣημονἩκὴ συμφωνω - Γνώριζε τα Περὶ εισβολὴς
για 40 εΠιΠλὲον κλἱνες Μοναδων (ΠΟ ΝΟμ|σμΟΤΟΚ0Πε|0
Εντατικής Θεραπείας ς ΣΤΟ"  
Θα σωθούν ζωἑς= - Άμεσα διαθέσιμες Ε|χ“με φΤ|“ξε|
40 ετιιτιλἑον ὁμυνες ντα Το
κλἰνες ΜΕΘ 9 διπλο νομισμα)4
© ΜΜΜ' |
κι ΜΝΗΜΗ
.Π ιιιιιι τι ,
η ·τῳ““Μα “ΜΒ Ή·
ΕτιιβσρὑνονΤσι 620.000
ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ
Αυξημένες
 εισφορές για
έ Τους αγρότες
. ¦_ “ἐ _¦ζ οι·ιὁ φέτος έως
 _·ῖῖ  Το 2019 96
Μακαρόνια= 'Ενα μυστικό γ
για να μειώνε·τε τις θερμἰδες Ϊ ~
_ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . 912 ~