Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Μονομαχία στον μνημονιακό βάλτο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΟΝΤ|Κ"
ή ΜΜΜ Ά
'Ι ἐκ
'.Ϊ...“Μ -' ·
ξ / Ι
| | αυξ!.
¦ - ϊ | Η | ΕΡ: 3
7 Ιτἀ>1
ΕΒΔΟΜΑΔ·Α·Α ΠΟΛ|Τ'ΚΗ | ΣΑτιΡ|κΗ |ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΜΗΝΗΜΑ   
ν`^^^^|-ω|30"ῇΜ.ΒΤ ΜΜΜ" 14 ΜονΛΡ·ον Με χ ΜΑΜ 2€ ο. 1899 ἶ 
Ζ “ Ο ἱῇκ'ηκκ; τον μι:ι“ξιοὐ ·›
7 ~““ν““~ “ΜΜΜ ¦ ~ Η > σ ·#= · 7;
_ Μ ονο μ αχ το
στον μνο μον1ο κο βολτο
ΚΩΣΤΑ ΗΡΘΕ( ΝΑ ΦΡοΜΖ“γ“ε ΠΑ ΤΗΝ
ΔΗΜΜΡΠΚΗ ΔιενΡν“2Η Με ΠΑΡΑΤΑΞΗε ί
ΣΥΜΦΩΝΩ
ΜΠΑΚ! ΠΜ ΔΕΝ
'Πω ΚΑΝονΜε
ΜΕΤΑ ΝΑ 5
/¦;?| ”ψ ) .κ
Η ί Χ
 “ω ῳ¦
-- 6°|°“Ρ 1ο-11
ο ΜΜΜ
του μοντέρνου
Ξ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤ|Α |8-9
ΜτοΚ€ντρο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα