Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3187O • ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

«Ξεκινά η
ανέγερση του
νέου κτιρίου που
θα στεγάσει το
6ο Λύκειο» ΣΕΛ.11

Άγνωστος δηλώνει
φίλος της Ρ. ∆ούρου
για να αποσπά χρήµατα
Γιόρτασαν τα παιδιά
αδύναµων
οικογενειών της
Μεταµόρφωσης
ΣΕΛ.3

«Αποκλειστικά
υπεύθυνη η
νέα ∆ιοίκηση
του ΤΑΙΠΕ∆»

Την προσοχή των πολιτών εφιστά η Περιφερειάρχης Αττικής, κα Ρένα ∆ούρου, καθώς ενηµερώθηκε για την ύπαρξη σπείρας που προσπαθεί να
αποσπάσει χρηµατικά ποσά και άλλα
περιουσιακά οφέλη από πολίτες, κάνοντας
χρήση του ονόµατός της.
ΣΕΛ.5

Στη εορταστική εκδήλωση του 6ου Λυκείου παραβρέθηκε ο ∆ήµαρχος Αµαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι θα ξεκινήσει σύντοµα η ανέγερση του νέου κτιρίου.

Πέρασε στους δήµους της ∆υτικής Αθήνας η διαχείριση του Πάρκου “Α.Τρίτσης”

ΠΑΡΚΟ ΜΕ ...ΠΡΟΙΚΑ
Θα δοθεί και το ποσό των 700.000 ευρώ

Ανακοίνωση του δήµου
Αµαρουσίου για την πώληση
και τσιµεντοποίηση του ΧΕΥ
Νερατζιώτισσας
ΣΕΛ. 13

Μαραθώνια κοπή
πίτας της Ένωση
Κρητών
Μεταµόρφωσης
ΣΕΛ. 3

2ος Λα κός Αγώνας
δρόµου σε
ανώµαλο έδαφος

Σε οριοθετηµένες διαδροµές
εντός του Άλσους
Νέας Φιλαδέλφειας
ΣΕΛ. 14

Στους δήµους της ∆υτικής Αθήνας περνά η
διαχείριση του Πάρκου Περιβαλλοντικής
Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» συνοδευόµενη µε «προίκα» 700.000 ευρώ. Αυτό
ανακοινώθηκε µετά την πρόσφατη σύσκεψη
που είχε η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών µε τους δηµάρχους – µέλη του Αναπτυξιακού Συνδέσµου ∆υτικής Αττικής.

Στο επίκεντρο της σύσκεψης ήταν η αντιµετώπιση των προβληµάτων που έχει το Πάρκο
Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» καθώς και οι ενέργειες που
πρέπει να γίνουν ώστε να αντιµετωπιστούν
προβλήµατα που δηµιουργούνται λόγω
ακραίων καιρικών φαινοµένων στην ευρύτερη περιοχή της ∆υτικής Αττικής.

Ο υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε την οικονοµική ενίσχυση του πάρκου µε το ποσό
των 700.000 ευρώ, καθώς και την προώθηση
νοµοθετικής ρύθµισης ώστε να υπάρχει σταθερή δέσµευση της πολιτείας για τη διάθεση πόρων συντήρησης και διαχείρισης του
Πάρκου.

ΣΕΛΙ∆Α 9



Τελευταία νέα από την εφημερίδα