Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Eldorado Gold και κυβέρνησηςRecognized text:
Νο1 στην ενημέρωσΠ των επενδυτών
' . 7 _ ι
ρ η· .· γ ι , _. _ .Ρ · , γε ¦ . . :
.= · Α.
ν .- ω 'ν _ . .
ΜΜΜ “ο ι κο Νο Μ   ΜΕιΔ '
αεΨ#ύΨΦϋΜ°Ψ  . .ΤΕΐ^""]ἱ!ὁΝ9ΪὁΕ!ὁἴ 2ο", .2799 ΧΡΟΝΟΣ · Αρτ ΦΥ^ὁΟΥἔῳἔ . .. Τ1ΜΗ_.1€€
ΜΜΜ _ [Μ Ανοδικές 
π8αχΑ.ωωοφ _ ί Μ .......  ........................... ..
Μακ πωπω  _  5 έ έ Μ κ°°°°“° 38
ΜΜΜ Π _ Μ”, ........................................... ..
ΜΜΜ _ · κ Μ Σ"°°°“ το
"Μ ΜΜ ΜΜΜ ΜχΑ _ τα" αν" Με Με Μια» .....  ........................ τ,
ΚΟΜ|Σ|ΟΝ: «ΟΥΔΕΝ ΣΧ0Λ|0Ν» - Ν.Δ: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Δ|ΩΧΝΕ| ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ
ΚΔ|ΜΔ|(ΩΝΕΤΔ| Η ΕΝΤΑΣΗ
μεταξύ παταω ορια και κυβέρνησης
Σοκσρισμένπ τι Τουρκία
από τη όσποφονική επίθεση
άμα» ενός πολιτικού παι(< χνιδιού χαρακτήρισε την επένδυση στις Σκουριές ο
Ρευ| Ντί8|·ι Της Ε|όοταόο Οο|ά , ο οποίος
ι προαναγγεΆλει 1100 απολύσεις, αν
 δεν δοθούν άδειες, με τον αρμόδιο υ
πουργό κ. Σκουρλέτη να του απαντά
"δεν θα υποκύψουμε σε εκβιασμούς".
Ο υπουργός κατήγγειλε ακύρωση Του
ραντεβού με υπαιτιότητα της εταιρείας, ενώλίγη ώρα μετά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου Του διευθύνοντος συμ
= · βούλου Της Ε|όοτεάο Οο|ά, ανακοινώ^ θηκε από το υπουργείο Περιβάλλο
ντος και Ενέργειας η επιβολή προστίμων ύψους 1,7 εκατ. ευρώ για 2ι παραβάσεις. Σήμερα έχει προγραμματ··
στεί ραντεβού Του επικεφαλής Της
Ε|όοτεόο Οο|ά με τον Πάνο ΣκουρλέΤη.
Ειδικότερα, χθες, ο διευθύνων σύμβουλος της καναδικής Ε|όοτεόο Οο|ό, Ρευ|
 ς. ννῇεΜ, από την Αθήνα, κατά Τη διάρ
κεια συνέντευξης Τύπου με αφορμή
Την αναστολή της επένδυσης στα μεταλλεία Κασσάνδρας στη Χαλκιδική, ανακοινωσε πως 500 εργαζόμενοι θα απολυθούν το επόμενο τρίμηνο από
Για <<παηιτικά παιχνίὁι» κάνει Πάγο η εταιρεία, για «εκβιασμούς» ο Π. Σκουρηέτης
την Ελληνικός Χρυσός, ενώ άλλοι 600
κινδυνεύουν αν μέχρι το Τελος Του
πρώτου τριμήνου Του 2016 δεν έχουν
δοθεί οι εκκρεμούσες άδειες εγκατάστασης. Πάντως ο ίδιος υποστήριξε ότι στόχος τους δεν είναι η αποχώρηση
απότηνεπένδυσηαλλάηολοκλήρωσή
της. Θεωρεί όμως ότι η υπόθεση Των
μεταλλείων είναι "θύμα" ενόςπολιτικού
παιχνιδιού, παράτογεγονόςάπ, όπως
είπε, η πλειοψηφία των κατοίκων της
περιοχής Τηνεγκρινει.
Ο κ. Μάρτη υποστήριξε πως οι άδειες
δενθαπρέπει να είναι "όμηροι" σε πολιΤικές παρεμβάσεις και σε κάθε άλλη ατζέντα από διαφωνούσες μειοψηφιες,
ενώ σε ερώτηση για το αν ο καναδικός
όμιλος επιχειρεί να εκβιάσει αποφάσεις από την κυβέρνηση, υποστήριξε
ότι η αναστολή Της επένδυσης στη
Χαλκιδική συνδέεται με Το γεγονός ότι
έχουν ήδη επενδύσει 700 εκατ. δολάρια στην Ελλάδα, χωρίς μέχρ· σήμερα
να έχουν την απόδοση που να ικανοποιεί τους μετόχους Τους και χωρίς να
βλέπουν στο ορατό μελλον Ττι λήψη
των απαραίτητων αδειών. Σε λ, το
Διαβεβαιώσεις για τους  Μ. Σάηηας: «Θετικό πρόσημο ι Ευκαιρίες για τους
εηεύθερους επαγγεηματίες ί ανάπτυξης το 20ι ο» επενὁυτές τα 20ι6
Δεν αυξάνονται οι εισφορές τους, Καηεί την κυβέρνηση να προχωρήσει 4 Από την αύξηση
ξεκαθάρισε ο Γ. Κατραύγκαηος ¦ αποφασιστικά τι .“ στα επιτόκια της ΡΕΟ τη. ια
Ο Ο|ΚΟΝΟΜ|Α - ΠΟΛ|Τ|ΚΗ 3-5
Μικρή
χαΠαρωση των
ΟΠΕ: ο . γ
ερωτα' ςοηττο|5
ΓΕΝ) Ετ
 τραΓςηαι·Ἡεις τα. 7-9
Με 9,480 € ὁ
= Γιατί ήταν η Μετοχή
η της ημέρας τα. τ:
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικά η θετικά
στο ταμπηό
Σιλ. ΙΜ?
Μπήκε «φρένο»
στο πτωτικά σερί
του ΧΑ.
Ανεβασμένος εηαφρώς
ο τζίρος στα
73 εκατ. ευρω τα τ ,
ΕΠ'ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ
Μόνο από οσεςο
προσφορά
για ΟΛΠ
ΒεΠτιωμένη
προσφορά ζητησε
το ΤΑιΠΕΔ  “τ
Στο ΣτΕ
προσέφυγε
ο ΟΠΑΠ
Για ακύρωση του ειδικού
τέηους - αμηνη αναστοηη
ζητούν οι πράκτορες λ.: ε ι ι
Αύξηση 8.9%
στον τζίρο 6μηνου
της 1ΠίΠΌΟ
Αναθεωρεί προς
τα πάνω τον ετήσιο
στόχο η διοίκηση τα.. ι:
Ο ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ Ίῖ7?6