Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: "Ρωγμή" στο επενδυτικό κλίμα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΠαίτεΠιΡοτίκί.ἔτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
Τετόρτή 13 Ιανουαρίου 2016 /τιμή: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΑ|
ΕπιχιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος:910 · Αριθμός φύλλου: 25.970
Ο"Ε|( - πετρέλαιο
ΑΝΟΔΟΣ Τ 2,22°/ο
ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΤΟΥ Α|·|Ρ|ΟΣ|ΟΥ
Τζακ Αιου
Αμερικανός υπουργός Οικονομικών
[Ε'αοι·ααο σου" Π ρόθεσή αΠοχώ ρήσής των Ιζαναδών - «Δεν δεχόμαστε εκβιασμού ς» αΠαντα ή κο βέ ρνήσή
«Ρωγμή» στο εΠενδυ τικό κλίμα
Δυ σφο ρία αΠό Κομισιόν - Αντιδ ρασεις αΠό εκΠ ροσώΠους φο ρέων και Πολιτικών κομμάτων
σήμερα στη Ν
Τ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ:
ΣΤΟΧΟΣ
ΝΑ |'|Α|·|ΡΩΣΟΥΝ
Ο| ΣΤΡΑΤ|·||'||(Ο|
ΚΑ|(Ο|'|Α|·|ΡΩΤΕΣ >15
Η. Σαλλας: Αναπτυξη
της οικονομίας το β' εξαμηνο
Σε αναητυξιακή τροχια στο δευτερο εξαμηνο του
2016 θα επανέλθει η ελληνική οικονομίαΙ εκτιμα ο
ηρόεδρος του Ομίλου Πειραιώς Μιχαλης Σαλλας, ο
οποίος με δήλωσή του επισημαίνει ότι οι Κασσανδρες θα διαψευσθουν. >3
Αρχισε το «παζαρι»
ΤΑ||'|ΕΔ - £ο8το για τον ΟΛΠ
Στις διαπραγματεύσεις για τη διαμόρφωση του
τελικού τιμήματος για το 67% του Οργανισμοι]
Λιμένος Πειραια «ρίχθηκαν» χθες, αμέσως μετα
την αποσφραγιση της σχετικής προσφορας, ΤΑ'|'|ΕΔ και £ο5το. >ί 3
ΑΤ|ΑΝΤ|·|ΣΕ|Σ ΣΤ|Σ ΕΡΩΤΗΣΕ|Σ
|'|Α ΤΑ £ΑΡ|ΤΑ|. ΕΟΝΤ|ἱΟ|.5 >ιο
Ετοιμα τα «ραβασακια»
της λίστας «Μπόργιανς»
Ετοιμες για αηοστολή αηό τους οικονομικούς εισαγγελείς είναι οι κλήσεις σε δεκαδες ηρόσωηα ηου
ηεριλαμβανονται στη λίστα «Νηόργιανς», ηροκειμενου να δώσουν εξηγήσεις. Το Σαββατο φτανει στην
Αθήνα ο υπ. Οικονομικών της Β. Ρηνανίας - Βεστφολίας Νόρμηερτ Βαλτερ Μηόργιανς. >ί ί
Σκλαβενίτης: ι ,7 δισ. ευρώ
ο τΠρος το περασμένο έτος
Με έσοδα που ηροσεγγίζουν το 1,7 δισ. ευρώ αηοχαιρέτησε η Σκλαβενίτης το 201 5, κατα τη διαρκεια
του οηοίου φανηκαν τα ηρώτα «δείγματα γραφής»
της δραστηριοποίησης στη χονδρική, μετα την απόκτηση του δικτυου της Μεικτό ζωη & Εστω. >ί4
ΕΣΟΔΑ ΞΟΟ ΕΚΑΤ. ΕΤ|·|Σ|ΩΣ ΑΤ|Ο
ΣΥΣΤΗΜΑΤ||(|·| ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ >12
Η αΠειλή αναστολής υλοΠοίήσής του εΠενδυτικού
σχεδίου τής ΕΙαοτειαο Ποία στήν Ελλαδα σηματοδοτεί τήν κορύ φωσή μιας κλιμακούμενής εδώ και μήνες αγτιΠαραθεσής μεταξύ τής ελλήνικής κυ βέρνήση ς και της καναδικής Πολυεθνικής. Πλήθος έντονων αντιδράσεων έχει ήδή εκδήλωθεί αΠό τους εκΠροσώΠους των οικονομικών φορέων αλλα και των
κομματων Π ρος τήν κυ βέρνήσή για τους χειρισμούς
τής σχετικα με το θέμα Πις Παρουσίας Πις Ε1αοτααο
ααα στήν ελλήνική αγορα. Ανήσυχία για τα αρνήτικα μήνύματα Που στέλνει για μιν ελλήνική οικονομία ή αΠόφασή Πις Ε1αοτααο να αναστείλει τα εΠενδυτικό Πις σχέδια στις Σκου ριές Πις Χαλκιδικής, λόγω των τριβών με μιν κυ βέρνήσή, εΠικρατού σε Χθες
στις Βρυξέλλες. Η δυσφορία Που εΠικρατεί στή βελγική Πρωτεύουσα εκφρασΠικε Χθες με έμμεσο αλλα
σαφέστατο τρόΠο αΠό μιν εκΠρόσωΠο τής Κομισιόν,
ή οήοία υΠενθύμισε τις δεσμεύσεις της κι] βέρνήσής
στο Πλαίσιο του τρίτου Προγραμματσς. Στο μεταξύ, για
σήμερα έχει Προγραμματιστεί συναντήσή του υΠ.
Περιβαλλοντος Π. ΣκουρλέΠι και του ΩΕΟ τής Ε1αοτααο ΘΟΚ] Ραυ1ννΠἔΠτ, το αΠοτέλεσμα τής οΠοίας θα
δείξει εαν θα ακολουθήσει γεφύ ρωσή ή διεύ ρυνσή
του χασματος μεταξύ των δύο Πλευ ρών. >6-7
Χτυπημα στην καρδια της Κωνσταντινουπολιις
--ϋ· ' ι γ ΐ - - . · . Την Κωνστανπνουηολη και δυο αηό τα μεγαλυτερο μνημεία παγκόσμιας κληρονομιαςΙ το Νηλε Τζαμί και την Αγία ΣοφίαΙ έβαλε στόχο το |σλαμικό Κρότος.
Τουλαχιστον δέκα αιθρωηοι σκοτώθηκαν και ί 5 τραυματίστηκαν. >24
[ασφαλιστικό]
Αναζήτώντας
Πιχρυοή
Εξοντωτικές θα είναι οι ασφαλιστικές εισφορές για τους ελεύθερους εΠαγγελματίες αΠό το
2017. Σύμφωνα με τα στοιχεία
Που Παρου οιαζει ή «Ν», το ύψος
τους θα είναι αισθήτα υψήλότερο σε σύγκρισή με εκείνες Που
εΠιβαρύνουν εΠαγγελματίες αλλων χωρών. Τή χρυσή τομή για
τους εργαζόμενους Που αμείβονται με μήλοκακια αναζήτεί
σήμερα ή εΠιτροΠή των υΠου ργείων Οικονομικών και Εργασίας
και των εΠαγγελμαΠών. >4
Σήμερα ή συναντήσή του Ελλήνα ΥΠΟΙΚ με τον Γερμανό ομόλογό του Β. ΣόιμΠλε στο Βερολίνο
11 Πμε ρομήνίες-«κλειδια» σΠιν αξιολόγΠοιι
ΑΠό σήμερα έως τις 1 6 Μαρτίου θα κριθεί το χρονοδιαγραμμα και για το χρέος
[«κοκκινα» δανεια]
Παίρνουν θέσή
οι εταιρείες
διαχείρισής
Εντός του Φεβρουαρίου θα αρχίσει να δέχεται ή
ΤραΠεζα τής Ελλαδος αιτήματα αδειοδότήσής αΠό
εταιρείες διαχείρισής «κόκκινων» δανείων. Οι ενδιαφερόμενοι -και είναι αρκετοί για μιν είσοδο σε
μια αγορα 80 δισ. ευρώ- αναμένουν διευκρινιστικές
εγκυκλίους αΠό μιν κεντρική τραΠεζα για μια σειρα αΠό θέματα Που χρήζουν αΠοσαφήνισής για Πι
λειτου ργία των εταιρειών Που θα διαχειρίζονται, καθώς και αυτών Που θα αγοραζουν χαρτοφυλακια
εΠισφαλών δανείων. >'| 5
ΝΔ.: Επαφές του νέου προέδρου σε καλό κλίμα
Σε αμεσες κινήσεις για τη σφυρήλατηση της ενότητας της Ν.Δ. ηροχώρησε χθες ο νέος πρόεδρός της Κυριακος Μητσοτακης, ο οποίος
συναντήθηκε σε φιλικό κλίμα στη Βουλή με τους πρώην πρωθυπουργους Κώστα Καραμανλή (φωτογραφία) και Αντώνη Σαμαρα. >25
[νέα Χρέη]
Παγίδες
στή ρύθμισή
για τις
100 δόσεις
Παγίδες σε όσους οφειλέτες του
Δήμοσίου έχουν ενταχθεί στή
ρύθμισή των 1 00 δόσεων και καλούνται να εξοφλήσουν νέα φορολογικα χρέή Περιέχουν διαταξεις του ν. 4346/201 5 Που καθορίζουν Πότε εΠέρχεται αΠώλεια τής ρύ θμισής, σε ΠερίΠτωσή δήμιου ργίας νέων οφειλών
Προς το Δήμόσιο. >ί ί

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Ένα δισεκατομμύριο ενεργοί χρήστες στο Tik Tok
  Ένα ακόμη φράγμα έσπασε η δημοφιλής κυρίως στη νεολαία κινεζική πλατφόρμα που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
 • Νέα εκτόξευση πυραύλου από τη Β. Κορέα
  Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε πύραυλο μικρού βεληνεκούς προς τη θάλασσα ανοικτά της ανατολικής ακτής της νωρίς την Τρίτη, ανακοίνωσε ο στρατός της Νότιας Κορέας. 
 • Σοφόν... το ασαφές: Τακτική rotation από τους θεσμικούς
  * Με άνοδο στο πρώτο μέρος και σύντομο πέρασμα στο άνοιγμα από το αρνητικό πεδίο (με μεταβολή -0,16%) στο θετικό μετά το δεύτερο λεπτό της χθεσινής διαπραγμάτευσης, η αγορά με τη συμπλήρωση τεσσά
 • Αναβιώνει η Κεντροαριστερά;
  Η εκλογική επιτυχία του SPD, λίγες εβδομάδες μετά την πρόσφατη επικράτηση του ομογάλακτου Εργατικού Κόμματος στις εκλογές στη Νορβηγία, ενισχύει τις ελπίδες για πολιτική αναβίωση το
 • Νόμοι της Φυσικής στην πολιτική
  Ερωτηθείσα ποιος από τους νόμους της Φυσικής θα μπορούσε να έχει ισχύ και στην πολιτική, η καγκελάριος, διδάκτωρ Φυσικής, πρότεινε τον νόμο της βαρύτητας: «Δίχως μάζα, δεν υπάρχει βάρος», &gamm