Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
εποχή Βαγγεήή Μαντζαρή
στον θαυμπιακο. με τον οιεονή
γκαρντ να πραγματοποιεί -ως τωρα- τήν
Ι ωριμοτερή σεζόν τπς καριερας του
:πΑΝοΥΜΣ - Νικαια: πήραν πρωτιες στις προτιμήσεις
των :ο γενικών οιευουντων των ομαοων τής ευρωήιγκας
ο ο οιεονής φ6ργουορντ βγήκε κορυφαίο “ωρα στή οιοργανωσή. ενω
ο αρχήγος πήρε μακραν τήν
Ι πρωτα οεσπ στις ερωτήσεις
αποισς ειναι ο μεγαήυτερος
ήγετής;· και αποιος θα παω
να παρει το τεήευταιο σουτ
στήν ομαοα σας:
τΩΝ ΣΠΟΡ
Δ/υτής: ο. Νικοῆα'ι'οιτς
Διευθυντής Συνταεεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Ο 80 ε)
ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΕ |ΑΝ0ΥΑΡ|0Υ 20% Ο Α.Φ. ΤΞ859 υ
ΚΑΙ' "ΕΡΑ Ι
ο ιιοτ:εεκι. αήήά
ο Σφαιρόπουαος οεν
οεήει να
ρισκάρει
και να
τον ραήει στο
ματς με
τους Γερ| μανους
:| μ ' ω ι.
Γραφει ο ΜΝΗΜΗ: ΔΙΑΜΑΝΤ0Π°Μο: ΜΜΜ Μι
ο ΠουΜοο ως
τώρα έχει οήες και Μες
ουσ συμμετοχές με τον
οήυμπιακο και συνοπικα μοήις 20
ήεπτσ παρουσίας στον αγωνιστικό
χωρα σε αυτους τους ο μήνες που
ανήκει στους Πειραιώτες ο Το αποαπο αοιπον είναι για εκείνον...
χρας τεστ ο Σε μια περἰοοο που
ααα οειχνουν ότι ο ἈΠφρεντ
φινμπογχασον θα αποτεήἑσει παρεποον
¦ | Η η -;·
' στην»! πρόωρα· να ΜΜ- ¦
 ρήσειχτή τα" του" ' :μ
ι έ]ψφ9Ρ6ΜυκσΉ “
Μαιο νέα
προσωπα στήν
αποστοήή για το σήμερινο
παιχνίδι ο Πέρα
απο τους γνωστους μικρους
Τσουρος. Τσιμίκας. καυτεσιωτπςι. στή
οεκαοκτσοα
και οι Ρετσος.
Σαήιακας και
Μανσατής ο
Πέτα· εεω '
ο Φορ
τουνής
Μή εκτεήεστή
ή απόφασή τής επι- οικαιωσή του
τροπής επαννεήματικου _ οήυμπιακου και στα
ΑοΠήτισμου. που Ζήτουσε θα κριοουν Με" στήν
τήν αμεσα παραιτήσή τεπική αποφαοή του του μεγαήομετοχου εφετείου σε ουσ ι
εβοομαοες
 ὸ:“ρσ“ρΜ“  ' Ν σασμαν” Ξ° “τή
Οανιιπιακου.ααννέΜτ Η 7 . | | β“#Ἐ"“ αν
_ ι χ `ινιαριιιαιιιις 
ασεπ” ΜΜΜ». είπε
ΛεΒαοειακα ο ·Ήμασταν
ομαοα με σήήκτή σήμασία τής ήεΞπς ο παρω
βασει του πήανου μας
βάσει οσων ειχαμε πει
εκαναμε συνεχώς επιΘεσεις.- πιεζαμε. οεν
αφήναμε μπαήες. τα πήνατε περιφήμα ο 'ετσι
να συνεχισουμε. σήήα
για να συνεχίσουμε στο
ίσιο μοτίβο απαιτώ απο
οήους σας σοβαρότατα
και. πσήπή οσυήεια·
ο πήρα στους ποοσ- ¦
σφαιριστες του για τήν  Τ:“ΐὴ ο ή ή ο ῖ`
εμφάνισή απεναντι στον Δ"Μ"ΤΡ"¦ ¦"Δ"°¦ ι
Γραφει υ Δ'°ΝΥ¦ΗΣ ΠΕΛΛΗΣ (σεΜοα '8) _ ·Ανακοί μ ο 7 _ι τ νωσή κατα ι
μ | | τής Μαι: 
 οι· Ντα ΝΑ ἑ8:;°:ἔἑι. ή:
ι για  μ κήσπ του Μ
ῦ Τ ΤΤ” ή ` “ Απόήήωνα μ
Ο'ΤΖΑΝ¦Τ°Τ|ΟΥΛ°Σ.ΑΝΑΚ0ΓΛ0Υ.ΠΛΑΤΕΜΑ¦ Ψ ι Σμυρνπς. ι
, ο  __ α ο ~ `_ η εκφρσΖοντας Ι'
Ο ΟθΡΤ°ΥΝ||¦ “Χ χ' ' παραῇῇαΠα 1]
ΚΔ' το Μ|ΑΝ0ΗΤ0 και προβήπ- ιη
Μιτου ματισμο για ὶ
ποια ανεπαναήήπτή ' τήν αποοοσή 1;
επιρροή επιχειρεί να πετυχει η τής αμυντι- ι;
ο 'επήήνας ασος. τουήαχιστον Με νρουιιής Ή
απο τοτε που υπαρχει στο ντερμπι Ἡ
επίσήμή στατι- με Τ" ζ
στική του "έ""°°' ι'
πρωταοήή- 7·
νικος; ¦ 
 Γραφεια Γιαυτο:
' χω: ωραιο· 7 _
ΑΠΟΣΤΟΛΗ:
οι γονεις μου
Γωγώ - ήπιας
ΑΘΗΝΑ
ι ο ΑήεΕανορος Αρετοπουήος.
' σπαει βασικα ο αρμοοιος Ι
Βοήσος Απτοσογήου Μοήναςι. ι
ι δεν υπεοειξε το αριστερο χερι Ι
στήν μπαήα. οικήν πυγμαχου.
του Καμερουνεζου Παω Ι
Μπανανα σε προσπαθεια του Ναποήεονι προ τπς εστίας
ο 'ήταν πεναήτι
(830 ο Το παιχνίοι στο Περιστερι εήήεε με
τα αίματα να
έχουν αναψειι
ΜΜΜ. ι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα