Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Αιχμάλωτοι του Κυριάκου Καραμανλής - ΣαμαράςRecognized text:
Όταν ο  την
κυβέρνηση, Μάρκα τυραννία.
Όταν η κυβέρνηση '
τον λαό, Μάρκετ ελευθερία!
Δρ. Φύλλου: 34
Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016
Τάμα: Μερα”, τ .
308 Πρόεδροσ των ΗΠΑ· (18θ1-18θ9 Τιμη. Ι €
διαηῆοκησ
ο στην Αθηνα
κ μετ9ννέσ
τ `· .γ
έ Ζ Το φαω τζητησω» μυρί:ει Σημίτη Ϊ _ ' Υμνητέἑ Με' Ρεπούση και των Σκοπίων στην ομάδα Μητσοτάκη
', ί η _ ' ' 1 Ϊ;  οι  '  , ' Και,ξαφνικά¦αγκαλιέσκαιφιλιάστηΝέα
” τ  κ Χ· ” δ ' δ' ν~ ΔημοΚρωιο ανάμεσα στουσ σρκισμένουσ
δ ' εκθρούσ, Που με ευθείεσ βολέσ, «κύκλουσ»
και διαρρσέσ έδιναν μέΧρι κθεσ σκληρη μάΧη7για την κυριαρκία στο κόμμα! Ο Κώστασ
, ~Καραμανλίισ υποδέκθηκε σαν να μην έκει
 συμβεί<τίπστα τον· Κυριάκο Μητσοτάκη,
- ¦ όηωσ και :ο ΑντώνησΣαμαράσ, και τα «γαλά
.εάν συζητησε με τον Κ. Καραμανλίι το θέμα
τησΞστίιριξησ τησ υηοψηφιότητάσ του, απάαπο με νόημα «τα εν οίκω μη εν δίιμω»,
ζ Προσθέτοντασ ότι «το κλίμα ίιταν Πολύ καλό,
όηωσ ήταν Πάντα, άλλωστε». ,ν Σελ.: 2, θ
0 ΚαραμονΜσ πω πανω στον Κυριάκο δι τον «Μπράνταμ   Πολιτικά ,του (
« Η φωτογραφία οσον Σαμαρά, στον καναπέ, έμοιαζε~βγαΜέν Μη «Δύο ξένοι στην ίδια Πόλη» (δεξία) '
Αρθρο του σου κοινωνικα
Αναταραξει5
σε ΠΑΣΟιέ.κ 
Ποταμι,αόγω “'
Νέα8 Δημοκρατίασ σε
Φυγόκεντρεσ τάσεισ, εντάσεισ και έντονεσ
διεργασίεσ προκαλούνται στη Δημοκρατικό
Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜ.ΑΡ.) και
στο Ποτάμι, από την εκλογή του Κυριάκου
Μητσοτάκη. Βουλευτέσ και στελέκΠ των κομμάτων τησ μείζονσσ αντιπολίτευσησ αναγά-7 _
γουν τον νέα Πρόεδρο τησ Δεξιάσ παράταξησ
σε ρυθμιστίι των Πολιτικών εξελίξεων και ζητούν από τισ ηγεσίεσ τουσ να εΠανακαθορί- σουντσ Πολιτικό τουσ στίγμα. ζ. Σελ.= 4
εκρί· στον “τον
ι νέοι ι..
Ανοίγει η αυθαία
για τουσ Ι
`ηῆειοτηριασμουε
ακινητων
ι ·ἰ Σελ.:8
:οΡικι-ι Στι-ιΝ κΑΛΛισΕΛ
|Εκρυβε το Πτώμα.
έναν χρόνο
στην κατάψυξη
Μπροστά σε ένα φρικιαστικό θέαμα βρέθηκε δικαστικόσ επιμελητίισ Που Πηγε να
ειὶιδῶσει διαταγή έξωσησ σε ένοικο διαμερίσματοσ, στην Καλλιθέα. Ανοίγοντασ
τον καταψύκτη του διαμερίσματοσ, αντίκρισε έναν 65Χρσνο άντρα δεμένο και φιμωμένο, σε εμβρυακίι στάση. Σύμφωνα”
με τισ Αρκέσ, βρισκόταν στον καταψύκτη
για Πάνω από έναν Χρόνο. Στσ·διαμέριαμα, με τον 85κρονο, διέμενε μια μέσησ
ηλικίασ γυναίκα από τη Βουλγαρία μαζί
με το ανίιλικο Παιδί τησ, η.οΠσία;έκει εΠιστρέψει στη Χώρα τησ. ζ ~ Σελ.: 8 '
' το ματι» τησ ›
απο ί
Κια τζάΚΙα» σικσδσμσύν ξανά τη-σκέση τουσ. · -` ·
έσ;ηρόεδροστησ Ν .Δερωτηθηκε .  _
και στα ;
στα κωνστανιινοποίιε
.,;-ι ,-¦', .ω_τ_
Η “ωραία ατμόσφαιρα»,
με ΟΦ'ΧἙέΞ αγκαῆιὲ5 και
στα Καραμανῆικὡν
αιτιών - Μαισσιακικὡν. ..
ΜιχΛΛΗΣ ΣΑΜΑΣ *
Η οικονομίαθα  _
ανακάμψει το 2016,
οι «Κασσάνδρα»
θα διαψε_υσθοὐν
Την Πεποίθηση του ότι η ελληνικίισικονομία μπορεί, υπό όρουσ, να Περάσει σε
θετικούσ ρυθμούσ ανάπτυξησ το β, εξάμηνο του 2016 εξέφρασε με δηλώσεισ του ο
Πρόεδροσ τησ Τράπεζασ Πειραιῶσ. Ο κ.
ΜιΧάλησ Σάλλασ επεσημανε ότι, αν και
Πολλοί είναι αυτοί Που κάνουν αρνητικέσ
Προβλέψεισ για την Ελλάδα, για άλλη μία
φορά δεν Πρόκειται να επιβεβαιωθούν
από τισ εξελίξεισ. ζ Σελ.: 13
Εκητὡσει8
τησ ΔΕΗ
στου5 συνεηεί8
καταναῆωτεσ
·Σελ.: 12
 ΛΝΔΛαΜΒΑΝΕι γ ' -~
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣ|ΛΣΗ ΤΟΥ «ΙΟΥ»