Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Πυρηνικό χτύπημα στην Τουρκία εισηγούνται στον Πούτιν!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
"3 ιΑΝονΛΡιον
350 ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
(το474) 3874
Τ|Μ|·| Ί ΕΥΡΩ
τα ΜσΜΜ     “ο χΡιΣτιΑΝιΣΜοΣ
ή ή Τῇ Χ Τ .
|Ϊ@])[   “ΜΜυωΜ“ΜΝ ' ΣΕΛΙΔΑ3
Ξ  ΞΗἶἙΐ ι " ί Ι  Ξ:
_ Δ 7 κ . ' _ ..
η ' Γ _-Ι;“ 
·! τ 4 '· - ' :Ψ
- _. ρ . με
. Δ 'κ _ Π 4 Ψ ·
-  ·' ·_ 4.. ¦ττ 45η- ζ γ _.- 'Ρ @τμ
τ 3 . < ' “ · ·
ϊ - “ Π Μ ι. _
κ ¦· Εντ" . 3 ο
ΉΞΞΜ4 
Μ" Η  4ἔ!ἔἔἔο ^  ·
Ανώτατο Ρωσικό 'νοτιτοότο αναλύει πώς τα ρωσικό στρατεύματα θα καταλαβομν τα Στενό,
ενώ ο Ερντογόν ετοιμόζεται να εισβόλει στη Συρία από το πρόσχημα της τρομοκρατίας