Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Μήνυμα ενότητας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
" γτι-ι
` Γ|ΤΩΜΑ θ3ΧΡΟΝΟγ,
Τ ηογ Ε|ΧΕ
κΑΤΑΘΕΣΕιΣ
230.000 €!
τει ια
ΜΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΗΜΑΤΑ Η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Ν.Δ. ΑΠΟ ΤΟΝ κγΡιΑκο
Μήνυμα ενότητα8
Γ ι ηΑιι
Θίγονται μητέρες με ανήλικα
και αηόστρατοι
Α ἔΞΞΗ. Η?
τον Κώστα Καραμανλή
και τον Αντώνη Σαμαρα
ΕΑ/ΧΕ|ψΕ|Σ ΦΑ3ΜΑκΩΝ κΑι ΠΑ ΡΕΥΜΑΤΟΠΑΘΕ|ΣΗΗ
η “ Ξ¦_ἱ'ξ πιο Με .ι τα ι " ' '
δηλώσεις Γρηγορακου, σε
αναβρασμό και το Ποταμι
κατα Η* “
κΡγΦο ΨΑΑ|Δ|
ΣΕ ΒΟΟ.ΟΟΟ
ΣΥΝΤΑΞΕ|Σ ΜΕΣΩ
κΑ|ΜΑ ΟΜΟΨΥΧ|ΑΣ ΑΝΑΖΗΤΕ| νέα στρατηγική κΑι Η ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
στις συναντήσεις του ο ΣΥΡ|ΖΑ, ανω-κατω <<Ο| |ΔΕΟΛΗΨ|ΕΣ ΤΗΣ 
Προέδρου της Ν.Δ. με το ηΑΣοκ Μό τις κγΒΕΡΝι-ιΣι-ιΣ ΣΥΡΜΑ ΔιΩχΝογΝ ΣΕΜΕΕ ΤΕκΝΩΝ.
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ. Τ' ΘΑ Γ|Ε| Ο ΤΣ|Γ|ΡΑΣ 7 9 
ΣΤΟ ΝΤΑΒΟΣ¦...» - ι
ο εϊΒιΝτ ΜηΑογι ειχε ΗΜ”
ηΡοΣΒο
ΣΕ| ΑΠΟ Ο κΑΡΔιΑκΕΣ
ΕΣ ΤΑ ΤΕΑΕΥΤΑ|Α ΧΡΟΝ|Α
. “Σ“·ὶΤΡΕἶτΕ Τα
Σ:Ἡἔἔἔ:: ΜΕΤΑΡΡγοΜιΣΕιΣ,
ινκόγκνιτο με μια... “  Δ - - Ο Ϊ 'ἶ-   
εΠΠηνική εφημερίδα __  _ '
ΞιΞ.Τ..;ιοΠΣιο · Η' '  
Τι συζήτησε ο μη. Οικονομικών
με τον Νταισελμηλουμ
|ΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΑΛΛΑΞΕ| Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣκΕγΤικΩΝ ΞἶΞέἑ;ἔ*
'Η Ο =Ἡ Η

Τελευταία νέα από την εφημερίδα