Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Ποια η καλύτερη λύση ή λύσεις για την αξιοποίηση των NPLsRecognized text:
Νο1 σττ1ν ενημέρωστ1 των εΠενδυτὡν
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΗΕΡΗΣ|Δ Ο||(ΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
γω!5τΞἘίετίῇ9ὲ -·~“ΙΡ“[Η "2 _ιΑΝοΥΑΡιοΥ 20”|6 2709 ἔ':9ΝΟΣ - ΑΕΒΞΜΟΥ 5602 μ Τ|ΜΗ Ι¦5 €
ΜΜΜ - _ · ι · Με Ανδρικές 
_ Μαντώ __ ....... ........................... “
ήταν, ΜΑΜ _ _ Α ε  Μ “Με 46
ΜΜω _ _ Μη" ........................................... ..
ο ΜΜΜ-_  Μ “Μ η
"ΜΜΜ 'ΜΜ-μ_“ __ στη απο Με Με Με” ..... ......................... _.
ΑΝΕΡΧΟΝΤΑ| ΣΕ ΤΟΟ Δ|Σ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ 204 Δ|Σ. ΕΥΡΩ ΔΑΝΕ|ΩΝ
Π0|Λ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΥΣΗ
ή πάρεις για την αξιοποίηση των Με
Πόσα -τεήικ_ώς- μπορούν να ανακτήσουν οι τράπεζες
_ διαχείριση των ΝΡ|ε, των προ- · 25 δισ. ευρώ καταναλωπκά.
Δ ` ω βλήματικών δανείων πάνω α- · 12¦8 δισ. ευρώ ελευθέρων επαγγελ. ή η 8ε ` Ό πό 90 ημέρες, αποτελεί μείζο- ματιών.
_ τι ο _ νος στρατηγικής σημασίας προτε- Το μείζον ερώτημα που τίθεται ειναι
πόσα τελικώς από τα 100 δισ. ευρώ
μπορούν να αξιοποιήσουν οι τράπεζες; Όλοι αναγνωρίζουν ότι οι ελληνικές τράπεζες παρά τα 36 δισ. ευρώ κεφάλαιά τους είναι παγιδευμένες στον
βυθό όσο έχουν στα χαρτοφυλάκια
τους 100 διο. ευρώ προβληματικά δάνεια. Στο κείμενο αυτό αναλύουμε δύο
παραμέτρους που θεωρούμε μείζονος
σημασίας:
Α) Τι ποσό μπορεί να αξιοποιηθεί από
ταΤ008ισ. ευρώ. ο
ραιότητα για το ελληνικό τραπεζικό
σύστημα. Τα ΝΡιε (ποπ ρεηοππἰη8
|οεπ) έγιναν ΝΡΕ5 (ποπ ρετίοπηἱπ8
εχροευτε), δηλαδή δίνεται βαρύτητα
στα μη εξυπηρετούμενα ανοιγματα,
αλλά αν και το όνομα άλλαξε το πρόβλημα παραμένει δυοεπίλυτο. Τα
προβληματικά δάνεια που φθάνουν
τα Τ 00 δισ. ευρώ σε σύνολο 204 δισ. ευρώ δανείων, δομούνται ως εξής:
Ο ΝΡ|_5 καταναλωτικά περίπου 16 διο.
Ο ΝΡΒ επιχειρηματικά πάσης φύσεως περίπου 44 διο. ευρώ
Ο ΝΡ|ε στεγαστικά περίπου 25-26 δισ.
Τα υπόλοιπαείναι λοιπές κατηγορίες.
Υπενθυμίζεται ότι τα 204 δισ. ευρό»
Β) Ποια είναι η καλύτερη λύση ή λύσεις
για τηναξισποίηση των ΝΡιε.
Η Τράπεζα της ΕλλάδοςΙ με βάση το
κυπριακό μοντέλο αξιολόγησης από
τα τέλη Φεβρουαρίου θα αξιολογεί και
θα βαθμ0λσνεί τις τράπεζες με βάση
Σταθερή ανάπτυξη στην Ευρώπη ομαδοποιούνται οι συνθήκες και στην κίνα 6
ΕΤ' ΓΡΦΕ! ΣΗΜΕΡΑ ' που είναι τα συνολικά δάνεια, δομού- την πρόοδό στη διαχείριση των
.Δ   επιχειρηματικά,εκτων  
. · το σύστημα Εεα η ΣΔω ἔΞΐΐἔἔ9 δω' ευρω "η ΜΜΜ" ἩλἩΉἔθἙΜ
· Ο 67δισ.ευρὡστεγαστικά. όἰ5τιεεείυηάε. Σελ. 7
Β|οοιηρετο: Υφεση ι,8% για Ξ Κυρ. Μητσοτάκης: | Η Ε.Ε. κρίνει την
την εηηηνική οικονομία το 2046 ί Θα·ανανεώοουμε τη Ν.Δ. γ αγορά της Κίνας
Ξ Κανείς δεν περισσεύει. οήήά
Δεν θα είναι εφικτή μία σημαντική '
; χρειάζεται διεύρυνση, διεμήνυσε :ή 4 Ι
εδάφρυνση του χρέους ;: τ, ν
Θα εξετάσει την πρόοδο των
κινεζικών επιχειρήσεων τη. τη.
Ο Ο|ΚΟΝΟΜ|Δ - ΠΟ^|Τ|ΚΗ 3-5
Ο ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗρ'Ο ΑΘΗΝΩΝ
Μέσω του Τεχι5
με κάρτα η
εξόφήηοη φόρων
-κ κ. κ.-ή ,η Η
Σιλ. ὅ
 ΦΦΓκΡΠ αρεσε ὁ '
ἔ Γιατί ήταν η Μετοχή
 της ημέρας τη. 13 Ξ
.'....“,- .Η
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικά ή θετικά
στο ταμπήό
ι Σελ. Τ2-'5
χΡιιΜΑτιΣτΡιο
«5 στα 5» και
συνεχίζεται
η πτώση στο Χ.Α.
Μόρις στο 49 εκατ. ο τζίρος,
στα χαμηήότερο επίπεδα
από αρχές Δεκεμβρίου Σελ. τι·
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ
«κήηρώνει»
σήμερα
για τον ΟΛΠ
Ανοίγουν οι οικονομικές
προσφορές - Την Ανοιξη
ο διαγωνισμός για ΟΛΘ τα. 9
Στην επικό:
η παραγωγή
του Ν0ΧΖθΜθ
Επένδυση ι εκατ.
πραγματοποίησε
ο όμιήος Σοράντη
ΤτΕ: Αύξηση 8.6%
των τουριστικών
αφίξεων
Το 9μηνο του 2045
- Ενισχυμένες 7,9% οι οφΕεις
από την Ευρώπη ω. ε
Σελ.9
“ΤΟ-26