Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Αγωνία για το ασφαλιστικόRecognized text:
|(ΛΟΗΜΕΡ|ΝΗ 0||(ΟΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ - ΤΡΙΤΗ 12 ΙΛΝΟΥΛΡ|ΟΥ 2ΟΙ(ι - ΕΤΟΣ 60υ ΔΡ ΦΥΛΛΟΥ 2ΟΙ84 - ΤΙΜΗ 1.80 ΕΥΡΩ
σε . .
όαιωνια
ΕΥΝ0Ι|(ΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΤ0ΙΜΛΖΕΙ 0 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓ0Σ ΠΕΡΙΒΛΛΛ0ΝΤ0Σ, Ε ΤΣΙΡΩΝΗΣ
Νέο σχέδιο για το αυθαίρετο στον σιγισλὁ
«Αφεση» σμσρτιὡν γισ του5 ιισλσιού5 ιδιοκτήτε5
Την επ' αόριστον «νομιμοποίηση» λαός και δόση, με αναστολή των θούν οι δασικοἰχαρτες. προβλεπει λοντος. που θα κατατεθεί τις επόπαρανομων κτισμάτων σε αιγια- κατεδαφίσεων έως στου Κυρω- ρύθμιση του υπουργείου Περιβόλ- μενες ημέρες › σελ. 27
«Κλειδί» η σταση των δανειστών στην πρόταση που κατέθεσε η Αθηνα
Αγωνία για το Ασφαλιστικό
Διπλό διαπρανμτευσιι σε Ελλάδα και Ε υρώΠιι
° Πένῖε ανοικτό «μέγωΠα» Ξ:: Ι .Ι Αγώνα ονοματι ξεκινα π κυβέρνπσπ
Ι μ   _ ν· . · προκειμενου να πεταει τους εταιρους
και κινδυν0ς για νεες ' ότι τα μέτρα για το Ασφαλιστικό είναι
Περ1Κ0Ιιες στις συνῖαξ81ς
επαρκή. Για τον σκοπό αυτό, Ευκλ.
Ι | Τσακαλώτος και Γ. Κατρούγκαλος ορ° Το Μαξιμου σπευδει να τονώνουν αποστολές σε ευρωπαϊκές
αιιβλύνει τις αντιδράσεις
στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ
πρωτεύουσες. Συγχρόνως, το Μαξίμου
επικειρείνα απορροφήσει τους κραδασμούς στπν Κοινοβουλευτική Ομάδα
Φ Ο Ευκλ. Τσακαλώτος
βλέπει Β. Σόιιιπλε
και Γ. Ντόισελμπλουμ
του ΣΥΡΙΖΑ,τπν ώρα που προγραμματίζονταιοιπρώτεςβγόλεςδιαδπλώσεις
και απεργίες. Η στασπ των δανειστών
σεπέντεσπμεἰα-«κλειδιό» θα κρίνειτπν
ψύφισπ του νομοσχεδίου > σελ. 3
Υπουργείο Οικονομικών Νέα δεδομένα από την εκλογή του |(υριακου Μητσοτακη ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ
ἔἐἱἙἩἔΞἔμῇ Η οικονομια στο επικεντρο ξἑ“βἔ8έῇλ
όλων των φόρων αν; πολιτικπς αντιπαραθεοπς «βλέπουν»
το πετρέλαιο
Ο εξόφληση των 0Φε¦λών στο ΔηΜσ¦0 Ο Ο νέος αρχηγός της ΝΔ θα ασκήσει πιέσεις
Με ,φωσ-ΠΜ, ή Π¦στωτ¦Κή Κάρτα στην κυβερνηση για ευρύτατες μεταρρυθμίσεις ο' αναλυτες
Απευθείας από η" οθόνη του υπολογιστή και Ο Προς τακτικό Συνεδριο τον Μάρτιο. Δέσμευση για ο ο «μαύρος χρυσός.,
αποφεύγονταςτιςουρές στις τρόπεζεςθαπλπρώ- νέα πρόγραμμα της Νεας Δημοκρατκις έως το Πασχα έχασε Χθες και τι· Φρἀνιι“
νονται, πλέον, φόροι και αλλα Χρὲπ › σελ. 4 των 31 δώ. το βαρθι
Αλλαγήτουπολιτικούσκπνικού νται οι προϋποθέσεις για ανα
, , , . Ο Απώλειες ανω του 10% την
προδιαγραφει π εκλογπ του τροπεςκαιστπνακολουθουμε- _
Κυρ. Μπτσοτἀκπ. Δπμιουργού- ντι οικονομικό πολιτική. φωτ" εβδ°"άδα το" 2016
| Ραγδαία υποχώρηση στις διεΙδιωτικοποιησεις | Σαρωτ| κές αλλαγές Μωμἑςκω αρνηἩκ6ρεκῳ
ΑνοίγεΙ σΠμ ε ρ α Ι Ι 14ετίας. Ἐκετοἰαναλἄἶ εθε
εκτιμούν ι σύντομα ρ ι
Η Π οσ ο Ο στη Νεα Δημοκρατια ...ω.....ωωωωω
ρέλι και επαναφέρουν τα σεισρ φ ρ Πρώτο δείγμα γραφής τι του γενικού διευθυντή του ρω να παύση ακομη Κωστα
τοποθέτπσπ τουτεκνοκρατπ κόμματος> ρεπορταζ σελ. ΜΜΜ των 20 ω. > σελ· 7
Ν. Παπαθανάσπ στπ θέσπ 8·25 και ΓΝΩΜΗ σελ.2
για τον ΟΛΠ
Ο Μο ναδικη προσφορα Φέρεται
Ι ·· Ι Ι Ι Ι
να Κ“Τ“θέΤεΜΚΜζΜ 00500· ' Ευνοικες ρυθμισεις για υπερΧρεωμενα νοικοκυρια >οελ.4
Ανω νία για το τελικα τμημα › σελ. 9 Ι