Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜ" ΜΝΗΜΗ "ΜΥ" ΜΜΜ" ΠΜΣ||ΜΠΠἔ 
Πού Σύρω η ΠολΜΞα. η Δικαιοσύνη και οι αθληακοἱ όπως; ο Πού είναι η ΔΕΗ; · Πού άνω οι ααοαα|ρηάς; · Πού είναι οι... ΜΜΜ ιού Τύαού;
· ΜΜῶνω Μ ποιος ΚΜ κοψω στην ΑΕΚ. αοιος δεν Μ το 50-50 και πῶς Βλέπουν την... εξυγίανση · Μο κοπο: και ο Δημητριάδης
ΕΜΠ τον
ΙΜ” κα
τη Μήσιος τα·
ΣούσΜρὲΜ
. ¦_ ί Γ
. μ ρ
Το κλίρσ. η σοσνΙηση γισ τις... Υποσχ£ση Ιου η η η “` 7  ' “ Το Μοτο" κσι Πώς ὁ|σρΒωσε ο ΠορνΙο Ισ λσ8οςτοσ κοι
χορογραφίες κοιτσ σορσΙσοοκλ|ο! 7 Πορντο μέσω του "ΜΗΝ" ησλλσγη 8ὲσης πώς ο |νΙέγε γύρισε σε σοτο οσο είχε κοψει!
Ο Σσο:ΧΙΠΛΝ
Ξ - “ ΟΠ
' σ“ὲλΙἴν|σσροῶἩσορικσ8εἶρονῦ
ζ η  ' Η· ή ρετστ|ςγ·ορτές!
· ω ΠΝ
Π"ΓΗΥΡΠΣ” σῇλσεἴΙον σοίσΙεστσ...
   ΡΕσσΡΜΖ-Σοκ
δ  ..   |'|Μ||ΝΕ'|0!
ἶ ·  ~~ ο
  Μ£8Μεηροιοος ο· ειναι
ο Μαρκο. αυξηθηκε έ . . 
  °-"   ' · .>“γ:τΜω),ΠΜπω ΙΙ€:ζτ'ηη μ·
” ” ΑνῶΜ| του "ΓΑΥΠΟἴ' ηη ·¦μτὡΐ<; να ΠίΠζΜΜϊ [Η
ΜΜΜ· ΠΠ” .ην στους κορυφαίους ιούΑ γύρου. ,μΙ-μρ¦Μ Η., ΠΜΙ.Π¦ΠΜη¦.γ
ΜμωΜοΜ| με πολλὲς... εκπλήξεις!