Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Ϊ',  ι # '· ν _ Ξ
 ΤΑΜΕΙΟ Ο Τέσσερις|φσρές τα λεφτα σας
 ¦ χ ω μ σπασω μας ΜΜΜκ
' Π·π:Μκ _  · _ 
` β;Ϊ@
¦[ιατί6εν
3Βα μπεισε Ι
μεσανμφικα
Κ. “με
Μ£ΠΒΜνίῦΠ 'Γ 23
Μ ΜΜΜ
απαντω· με
Εξ Ο ΕμΒόῆιμπ αγωνιστική
' στανΙΠρέμιερ και ασε
· μικρεε κατηγορια
Η Ο Γεμάτο τα κουπόνι με _
αγνῆικέε μαναμαΧΐε8 _· “ 7 Τζανετόαουῆο
Ο Παιχνίδια και για να κανει στην...
τα εῆῆιινικό, τα ακρη τον Μάρω
ισπανικό και 
τα γαῆῆικό
Αποψη):
ΤκκΠε¦Μ€
ΜΜΜ '°'  όσα
απο οΔεΜσς  _