Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
7 “Μ°ἶ" ἶΠ_Π ειπαν'  
"Ἡ" Μ" έΔἐ·ε:€ιι€εαιι0κΒ£·9ιι0_ 
ΓραφειοΤΑΣΟΣΤΣΔΤΑΛΗΣ Σελ.3 Ι · Η ή' Ζ· . Δ 
Χ '|ἑιὲ¦Μπ·ΨΜ """Ϊ0|"06°σΦ"|"0ζ
ξ '. Ο ΜΜΜ · 7 < κ .~ 
 ὶ·ισ·ν··ιΜω.. -_ :ο Μ"0"08"ῇ"ςμ Ξ
Γραφει ο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠ0Σ
ιιΙιιιιιιΜοιιν και το τιποτα
Η διοίκηση ϊΠ8 ΕΠΟ αΠεκλεισε Η Ενώσει5 αΠσ την Πρόσφατη σ.ικσνσυ“ ' ε ί 7
Ι | Ι Ι Ι ' ι' ' ι ___Τιγγινεται με¦τσ_βουλευμα για το
εΠιχσρηγηση · θεωρσυν Πω8 δεν ειναι «δικε5 ῖΟυ8», ενω μεχριιΠρσ!νσ% ΜΚ. Η] Μό η _ Η 
ελεγαν Πω5 δεν εχουν χασει Παρα Πεντε-εξι · . εἑ9Μ ρ σε ξ Μ Μβτζίκ "ΗΜ '
ΓραφεισΑρη5Ασβεστα5 · ζ.)&“54;:ἔΞ<;_Μ Ξ:.¦ε¦·- 
. λ --γ . - .9ἑϊῖ'
'· ν ' Πε ει:
ρι'σΠσ ιε»%Πο.κσεωΕε η να ε μβ Ε
 Ξ Η Με· :ΝΕ
Δεν το ειΠε διοικητικσε τη5
“ Ι ° Ι _ 7 `
 Δεκ, αλλο ηταν το υηνυμα
ι του ΥΠουργου ΕΠικρατεια5
~ Μια. 
Ρ “ω ·_ · _ Αλέκου ΦλαμΠουραρη στην
χθεσινη εκδηλωση των
Παλαιμαχων τη3 <έΕνωση3»
' ”λινκ Ι
Η · - Ξ
«Κανει8 δεν το θελει Πιο Πολυ αΠσ μενα ·'Ο,τι μΠορσυσαμε το καναμε. τώρα ειναι στα χερια αλλων και Περιμένουμε
την αδεια», η δηλωση-σχσλισ και στην τοΠσθετηση του υΠουργσυ, αΠσ τον Δημητρη Μελισσανιδη  
Ι Ι Ι . 1 Ι
ΜΜΜ!" ΜΝΗΜΗ!" ΜΜΜ" ιιΒες στο "ΕΚΠ 
^ἐΔ:  η  
Ξ ΓΔ' @τε Ἑ.·
Μ”ἑἈ - ξ ὁ 7ἑἔἶ'Μ τ
έ ¦ η
ΠρσΠσνηθηκε και Παει στην Πυλαία με ΠΑΟΚ
σ Αμερικανσ8 Με' μεικερ · ΔΠσκαλυΠτικσ
ρεΠορταζ και όλα τα χρονικο τη5 υΠσθεση5
· Τι εγινε την Κυριακη στην συναντηση
Ο τεχνικσ3 τη5 ΔΕΚ ζητησε και ξεκιναει μαθηματα ελληνικών! του Παικτη με τον Γιουρι Ζντοβτ5