Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΥΠ°Υ||" ΜΑΧΗ
πονπρή ομαδα στον  γ Ι  γ Ρ' '  Η ϊ ζ
μπεργκ είναι ή πιο
_ γ ή. ν- Η “Πηρα
όμιήο του οήυμπιακου. ' Ξερω!” " ε'ν"' ΣΕΦ Μ·
“ρωταθῆπ'ές 
παί ει δυνατα και - ι ε¦ωμοασυν;τως '
πεζρίεργα ο ~ ¦ 7 - · με 'τερμανιας καΨΜ“ῆ° Απαγορεύεται ~ ' /_ 7 
να υποτιμπθουν οι Γερ
των Σπορ
Δ/ντής: ο. Νικοῆα'ί'δς
Διευθυντής Συνταξεως: :ΤΡΑΜ ΜΜΜ: 830 
στα" 42 ιΑΝογΑΡιογ 2046 ο Αα 15858 '
μανοί και ϊ ε Λ ° =
ο “ε υθ ό|ήε=κο:· ΒΑ=ἈΝΩΝ
θέήουν Μετα από έξι ήμέρες σε θασκωνία και
τον κόσμο
δίπήα
κρήτή. αρχισαν οι προπονήσεις στο
ΣΕΦ. αν και τήν κυριακή υπαρχει
παπι ταξίδι ιστή Ρόδο)
χήινιοτεήΑ
τιΑ Ντι πει
_ έντονοι προρήήματισμό ο ` ί
. ή ενέργεια.του'Αμερικανοα
- στήν αμυνα είναι`το > ή
ω _ κατιαΜο! _
η _ ποτό ΜΥΤεΡο:|μπορεί να γίνει
οίοήυμήιακός και'ήώς ορίζεται το
 ; ~ μ εγγύς μέήήον του στο τοποσ
_ φενετε' '
.. η . , Αν έ; ¦ “τεράστιος · ΗΜΜΚΜ για μ.
ΜΚ" °"Υ' έ°°°""Μκ“ δίωξη' Μο· ή :ίήβα. άήήο ένα περα; επωΜωΚ£ ί .ο
μή για τον - για; είαΜ%“.αήμείωοε ' σπουδαίο επίτευ- Δ σερί του ρουμπιακοήμεεκπήήν ή _
οήυμπιακό ο _ήικαταΜνικήήΕί αυτή: χ ·^ γμα και ρεκόρ ο κ κτικανσυμε ' ν ή·  ί
πέτυχε ένα Ψ ` ΜΜΜ"  ο Μάρκο έχει κατα· “ ατακα ` έ ` “το απόήυτο στο
εκπήήκτικό " 'ί ι ~ “ ή ' ' γ Φέρει να γραψει ' ' ήρωτόθή$μα
ρεκόρ με 77 ¦ «ο ν. . > ν ιστορικές στιγμές στον έχουν πετ χει
νίκες σε ισα- “Ασταματήτος ο:Μ¦ ΜΜΜ" ί παγκο τής εήήήνικιίς οι γίγαντες τής
ριθμα παιχνίδια». "Ψ ΨΡέΨ` ° °ῇ"""'°“"°"“ `/ ομαδας». ανέφερε εήήαδας. ρεκόρ
ή· έγραψε το _ Μα ' ^ε'ζΡ' ”Ρ ”Ϊ" Μ'"Ψ“ 7 _ ν ή πορτογαήική μοναδικός υποκειιτει·ε :Μ “ΜΥΨ“<ΜΜΜσ °ΧβΨ° ' ασ νομο» γραμμισε ή ΝΠ·
' ' ~ ΠΜ" “ι.· Ξ°"|Ρ°°
π . Η =°ΐϊΜἩ·Π“ΑωΧω στα 'Ύ
, “ και( -έτρνννΜωένα ·
ραήία ως, τήν¦κσήομρι
' μας τιςῳοιήιππίνεςί
 'τεραστιο διπήό ή Κέρκυρα
στή Ριζούποήή
ί σ Δ .ή ' ¦ “ ' ' κ ' “ι
¦  ῳἔἔἔ=ξ;:=ἔ:ι"ἔ=ΐ=ἔἔ ς ί ή ¦ 4 ς “ γ . _. ` ο Αργεντινός σταρ τής Μπαρτσεήόνα. τήν οποία
:ή τ ί "ω μια' "Ν, Νόσου" ως · Ι. ¦ γ ί ι οδήγήσε στήν κατακτήσή θ τίτπων μέσα στο
 ί ' ' ` Με δ. έγινε κατοχος τής “Χρυσής Μπαήας» για
'επ Φορα στήν καριέρα του. όσες κανένας σήήοςι :τήν ψήφοοσρία συγκέντρωσε ποσοστό
Μ.33%. αφήνοντας δευτερο τον Κριστιάνο
Ροναήντο ί27.7δ%ι και τρίτο τον Νείμαρ ί7.θθ%ι
Ο ΕΜΜ"Νῖ¦Μ·Υ|
ο Νορβήγός έγινε για πρώτή Φορο
η μπαμπας και μετα από τρεις μέρες
Η παραμονής στήν πατρίδα του δίπήα στή
ι γυναίκα του. επέστρεψε στο Ρέντή
¦ και προπονήθήκε χθες σε
Φουή ρυθμούς
η ισοφάρισε στο σε' με απευθείας
'Ϊ οσουή του κόντρα και πήρε το
1 ί Ι .
αχρυσό·· τρίποντο στο 87 με κερα
: ή' ὶ Πιό του κεντρικού αμυντικού εενέτή ή] ς
 ~ τοττετατέτ , ή ο· παίχτες τής
χ Ϊω!°!ἈΚΨΜ6πζΦΨ ¦ κέρκυρας ήανήγυ- ς _ _
τή¦€ἔἔἩἔ“ΨΜ ῦ °5ΐἑΖἔ:ἔΖ::° ¦ “ ή? 5 ,“.ΞἙ°ν'ἑ°ἔΞ:“ ο
  ' ο ή! “ 
“ ¦ ασκήσεων, `¦ἴ`Ρειίόί“““>.
 .ι 0-6/.ωντ·Ντ=“=;
ο :τή “μαχπ· των προπονπτών ο Λουίς ενρίκε
ταπῶν από τήν εκδήήωσή› τής Μπαρτσα`πρώ
τευσε με δτ.ο8%. αφήνοντας για ήίγο πίσω
του τον Πεπ Γκουαρντιόήα τής Μπαγερν
ί22.θ7%ι ο τρίτος με ο.ατ% ο Αργεντινός
| Χόρχε :αμπαοήι τής εθνικής Χιήής
7 Ο :ΕΛ'ΔΛ 9
Μέσα στις πρώτες δέκα
μέρες του Γεναρή
ο Αργεντινός μαέστρος
έχει ήδή σκορσρει δυο
πῶς ή συνεργασία :αήίνο και
Ι Ι Ι παρω στο δεΞι φτερό» του τιτήταει ο Πήρα από ~
Φορές. βαζοντας οσα οήυμπιακοιί ανέβασε τήν ταχιί- ί ή. Ι ' τον τααίνσ στήν `επι- ` ή
γκαπ ειχε πετύχει στή η τήτα τής ομαδας και αήήαΕε 7 ` θετική “εκανα ο ή ί
Σουπερ Αιγκα μέχρι και ἶ ' ` ή ί
συνοήικα τήν επιθετική τής όψή ι
με τήν είσοδο του 20” “
Γιατί ο ΒραζιΠ'ᾶνος μπακ. ή
“ “αήεήευθε ῷνειὲττον χ
¦ ίπ ήταν" που μέσαοεμία
“1 ι.ερδομαοαμετρα εγκσή. ή
ή γ; ,.3`ασίστ και ή απο” η
το τέήος του χρόνου ο
ειδικα ή προχθεσινή
εικόνα του δήμιουργεί
προσδοκίες για έναν
δευτερο γυρο αναήογο
του περσινοιί
ί  Ακόμα: Σοβαρό ή - : ΕΠΕΣΤΡεΨΕ ί)ίΜ""ιί|Μ'¦` ~
Μ “ ενδιαφέρον από τα " ί 3/0 ΜΜΜ” Φωτ _
ή εμιρατα για τον τΑ:ο Χ "Βήμα τον συμβ°Μ'0
ΑνΑήΝιτιι ο ορθανοιχτο το θέμα Χ ω" Ρε Η' 
του ποΥΑιΑο με τους Αμερικανούς μ ' Νέων
ο :τή Βέρντερ Βρέμής έκήεισε ή ΕΜΥ'ο θΑΝο: πεττοτ ο Στήν αναμονή ή ' 84,35"
για τήν επόμενή ομαδα του 
χ · .Δ ο Φ|ΝΜΠ°|'ΚΑ¦0Ν '
Γραψε· ο Πορτο: χήήε (σεήι ή
Ξ Η καΞῇῇονή κράτησε-μόνο στα`πρωτα“45Πε.πτα και ψ
το >στο:457 ο Μαρκοβιτς έχασἐεκσσύπερ ευκαιρία! ῳ ' ς
ν· ο Με “τ6ί¦τΪήτ ο :τραμ ζήτα· ί ετα οι ΜΜΜ ή
Τι ήέει ο πρόεδρος τής
εως Γιώργος θασιήακόήσυήος. για το θέμα τής γ ή
διαιτήσίας και τήν κόντρα
που Ξέσπασε με τήν οΔκε.
για το τι μέήήει γενέσθαι η
με τήν Ξυρωήίγκα και τή ή η Ι
νέα διοργανωσή. το εατκστ- _ ι 1
ότι! σήαιήριοήε ωραια. που ι ή η
έχει στα Μόνα τής ή Διε- ϊ ί φ
ονής ομοσπονδία. για τήν ί
εθνική εήήαδος και το πώς
διαγραοεται το μέήήον
του εήήήνικοιί μπασκετ η ;
ο Γιαχος
ανέχθήκε το
σκήήρό παιχνίδι
και προστατεψε
. η. ι ς. γ ¦  ή. απόαυτονόήτες η
 Η ο . ή Ι _  καρτες και
σε _ _ στα · -· _ τιςδυο
~ οσκὁρὲΜονό£ιίτερουνιτσήτου:ήΑαΜήοα- κ ,ή η - ι ' ε ΜΜΜ'
ί μόήίδεεια)σεοήσήμετονΣήυρόήουήο “ ς τ· ω .ς >
9 ΜΗ 'Ι' 'ΜΙΝΙ Πο ἐ
1108 852129
Γραφει ο ταου: κεήΑτ σεήία σι
Γραφει ο σήιήήή ήπτήήτονήήκιιτ (Με. οι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα